SUKCESY  ŻEGOCIŃSKICH TWÓRCÓW KULTURY

Dyplom dla Anny Łękawa za zajęcie III miejsca w kategorii malarstwo.   Anna Łękawa (z obrazem w ręce) wystawiała swoje prace na "709 Urodzinach Żegociny".

      Wielki sukces odniosła Anna Łękawa - mieszkająca w Łąkcie Górnej malarka i poetka ludowa. 30 listopada 2002 roku w Nowohuckim Centrum Kultury została jej wręczona nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie zorganizowanaym przez krakowskie Stowarzyszenie Ars Populi. Celem tej organizacji jest m. in. kształtowanie w społeczeństwie polskim świadomości, że kultura ludowa będąca częścią kultury narodowej, jest wartością decydującą o naszej tożsamości narodowej i kulturowej. Stowarzyszenie chce pielęgnować i promować tradycyjne i współcześnie tworzone wartości kultury polskiej wsi. Jedną z przygotowanych przez Ars Populi imprez było konkursowe "Triennale Sztuki Nieprofesjonalnej - Kraków 2002".

      Konkursowe jury, pracujące pod przewodnictwem Gustawa Hadyny w kategorii malarstwo przyznało tylko trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Pierwszą dla Pawła Synowca z Krakowa, drugą dla Eugeniusza Brożka z Krakowa i trzecią dla Anny Łękawa (za obraz pt. "Praca w chacie"). Wyróżnienia otrzymali: Artur Żurawik - również z Krakowa i Paweł Kurzeja z Katowic. W konkursie wzięło udział 41 artystów, którzy zgłosili 151 prac.

      W przewodniku, który został wydany z okazji pokonkursowej wystawy prac, jego autor Marcin Moskwa napisał m. in. następujące słowa: "Punktem stycznym dla artystów nieprofesjonalnych nie wydaje się być jedynie ich samorodny talent, choć jest on czynnikiem niepodważalnym, lecz wewnętrzna potrzeba duszy, potrzeba wypowiedzi artystycznej, opisania świata językiem własnej sztuki. To, co najbardziej uderza oglądając nadesłane dzieła i łączy twórców, to ich szczerość i spontaniczność. Obrazy Anny Łękawa także zwróciły uwagę autora przewodnika. We wstępie do popracowania napisał tak: "Ważną częścią ekspozycji są dzieła odwołujące się w prostej linii do tradycyjnej polskiej sztuki ludowej oraz malarstwa naiwnego. Szczególnie jasno widać te zależności w dziełach Eugeniusza Brożka i Anny Łękawy. W szczególności artystka z Łąkty Górnej na Podbeskidziu wprawia w zachwyt naturalnością i szlachetną prostotą swych prac".

      Anna Łękawa (Więcej o nagrodzonej artystce można przeczytać tutaj >>>) jest nestorką żegocińskich twórców kultury, których kiedyś skupiało Gminne Koło Twórców Ludowych. Dziś taka organizacja nie działa już w gminie, co wcale nie znaczy, że nikt nimi się nie opiekuje. Dużą rolę w tym względzie odgrywa Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie, kierowana przez panią Teresę Dziedzic. To właśnie ona doprowadziła do otwarcia Galerii Wiejskiej, w której prezentowano obrazy miejscowych malarzy-amatorów (m. in. Anny Łękawa, Teresy Mrugacz, Marii Juszczyk). Niestety po powodzi w 1997 r. została ona zamknięta. Także ze środków GBP wydano pierwsze tomiki poezji miejscowych poetów (Anny Łękawy, Teresy Mrugacz, Józefa Wróbla, Albiny Sroka) i pierwszą książkę (niestety tylko w jednym egzemplarzu) pt. "Sól żegocińskiej ziemi", prezentującą sylwetki i dorobek żegocińskich twórców kultury. Ostatnio twórcami ludowymi zainteresowało się także Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, które doprowadziło do wydania książki-albumu "W kręgu żegocińskich twórców ludowych" (ukaże się w tym miesiącu, a jej promocja nastąpi na początku przyszłego roku).

     Nestorka żegocińskich twórców ludowych otzrymała nieco wczesniej, bo we wrześniu (20.09.2002 r.) jeszcze jedną nagrodę. W konkursie pt. "Ukryte talenty artystyczne ludzi III wieku", zorganizowanym przez Klub "Iskierka" z Krakowa, uzyskała II nagrodę w dziedzinie malarstwa. Miejsce pierwsze przypadło pani Zofii Kowalew. W tym samym konkursie, w dziedzinie literackiej, wyróżniono poetę z Rozdziela Józefa Wróbla. Więcej o poecie z Rozdziela można przeczytać tutaj >>>.
    Serdecznie gratulujemy !

Wyróżniony nagrodą obraz autorstwa Anny Łękawa.

Wyróżniony nagrodą obraz autorstwa Anny Łękawa.

[wstecz]