Gmina Żegocina.

DEMOGRAFIA GMINY ŻEGOCINA - STAN NA KONIEC 2002 ROKU

I. Liczba mieszkańców gminy na koniec 2002 roku - 4.933

II. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach:
1. Bełdno - 265
2. Bytomsko - 665
3. Łąkta Górna - 1500
4. Rozdziele - 852
5. Żegocina - 1651

III. Liczba urodzin : 68
1. Bełdno - 4
2. Bytomsko - 9
3. Łąkta Górna - 20
4. Rozdziele - 13
5. Żegocina - 22

IV. Liczba zgonów : 29
1. Bełdno - 1
2. Bytomsko - 1
3. Łąkta Górna - 8
4. Rozdziele - 6
5. Żegocina - 13

V. Liczba małżeństw w 2002 r. - 30

VI. Najstarsi mieszkańcy Gminy :
1 osoba - ur. 1904 (Rozdziele)
1 osoba - ur. 1907
1 osoba - ur. 1909

ZESTAWIENIE I PODSUMOWANIEI

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Liczba ludności 4884

4902

4933

Liczba urodzin

57

62

68

Liczba zgonów

30

32

29

Zawartych małżeństw

34

52

30

Opr. na podst. danych UG w Żegocinie

    Z powyższych danych wynika, że liczba mieszkańców gminy Żegocina systematycznie rośnie. Dynamika tego zjawiska wynosi około 30 osób na rok.

    Drugą pocieszającą wiadomością jest fakt coraz większej liczby urodzin. Samorządowe władze gminy liczą na to, że już w roku obecnym, a jest to mały jubileusz istnienia żegocińskiej parafii (710-lecie), narodzi się 5-tysięczny żegocinianin. Patrząc na dotychczasową dynamikę urodzin i zgonów, trudno jedanak prorokować, czy czy ten fakt nastąpi. Wójt gminy Jerzy Błoniarz mówi, że pięciotysięcznego obywatela gminy przyjmie ze szczególną radością i już teraz szykuje specjalny prezent dla noworodka.

     Bardzo zróżnicowana jest w ostatnim okresie liczba zawieranych przez mieszkańców gminy małżeństw. Trudno będzie pobić rekord z 2001 roku, kiedy to zawarto ich aż 52. Natomiast liczba zgonów utrzymuje się na tym samym poziomie. Corocznie umiera w gminie około 30 osób.

    

[wstecz]