PODZIĘKOWANIA ZA SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ POGRZEBU
KSIĘDZA PRAŁATA ANTONIEGO PORĘBY

    Pogrzeb  Ś.P. Ks. Prałata Antoniego Poręby był wielkim wspólnym dziełem władz kościelnych, samorządowych i wielu instytucji, które włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie tej dwudniowej ceremonii.

     Podczas zebrania zwołanego przez Wójta Gminy w czwartek 23 stycznia 2003 r. Rada Parafialna, sołtysi z wszystkich wiosek, dyrektorzy szkół, strażacy, pracownicy samorządowi wspólnie zastanawiali się, jak przygotować się do ceremonii, w jaki sposób wszystko zorganizować i przeprowadzić. Podjęto ustalenia i rozdzielono zadania, choć zdawano sobie sprawę z tego, że przedsięwzięcie jest duże i wymaga bardzo dobrej sprawności organizacyjnej.

Zebranie w dniu 28 stycznia 2003 r.

     We wtorek, 28 stycznia, główny organizator wszystkich działań ze strony samorządu, Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, ponownie zaprosił do sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie wszystkie osoby, które pracowały nad przygotowaniem i przeprowadzeniem ceremonii pogrzebowej.

      Żegocinianie po raz kolejny okazali się znakomitymi organizatorami. Nikogo o nic nie trzeba było specjalnie prosić, wręcz przeciwnie, niektóre pomysły trzeba było powstrzymać. Mówił o tym ksiądz Rafał Cisowski: - Pracowałem w kilku parafiach, ale takiego zaangażowania nie spotkałem. Aż musieliśmy powstrzymywać niektóre akcje. Do tej pory mało angażowałem się, dla mnie było to więc doświadczenie bardzo budujące. Serdeczne Bóg zapłać !

Z lewej księża żegocińskiej parafii: Jan Gniewek i Rafał Cisowski      Wójtowi Błoniarzowi w imieniu Rady Parafialnej, podziękował Czesław Jajecznica.

     Wójt Jerzy Błoniarz, który to spotkanie prowadził, przekazał podziękowania od rodziny Zmarłego, wyrażone przez brata Ks. Poręby. W imieniu władz samorządowych serdecznie podziękował wszystkim, którzy pracowali nad sprawnym przeprowadzeniem ceremonii pogrzebowej - Brak mi słów podziękowania za to, co parafianie zrobili - powiedział.

     Parafianie zachowali się wspaniale. Licznie uczestniczyli we wszystkich elementach ceremonii pogrzebowych. Kościół był pełen modlących się osób właściwie przez cały czas, czyli od przedpołudnia w sobotę, do popołudnia w niedzielę. Liczna delegacja wyjechała też na pogrzeb do Ptaszkowej. Profesjonalnie pracowała policja i służby złożone ze strażaków. Strażacy byli podporą tej uroczystości. Pełnili asystę przy trumnie, przenosili ją, pilnowali porządku, grali w strażackiej orkiestrze dętej. Niezwykle dużo pracy mieli też księża z żegocińskiej parafii: Jan Gniewek i Rafał Cisowski.

     Na pogrzeb przybyło bardzo dużo kapłanów, delegacji z dekanatu, diecezji, a także osób prywatnych, które z potrzeby serca przybyły, by towarzyszyć w ostatniej ziemskiej drodze Ks. Prałatowi. Spłacali w ten sposób dług wdzięczności za otrzymaną od Zmarłego pomoc, za Jego modlitwy, posługę kapłańską, rady i dobre serce.

     Napływa wiele słów uznania za organizację ceremonii pogrzebowej Ś.P. Ks. Prałata Antoniego Poręby. Należą się one wielu osobom, ale przede wszystkim tym, którzy kierowali przygotowaniami. Czesław Jajecznica w imieniu Rady Parafialnej podziękował więc Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi za ogrom włożonej pracy i koordynowanie działań. Ksiądz Jan Gniewek, w imieniu księży żegocińskiej parafii dziękował już raz podczas ceremonii w kościele, ale zapowiedział, że uczyni to ponownie i szczegółowo w najbliższą niedzielę.

    Znając żegocinian można być pewnym, że na pogrzebie i modlitwach nie zakończą spłacania długu wdzięczności wobec Swojego Proboszcza, który ponad 20 lat z nimi się modlił,  mieszkał , z nimi dzielił smutki i radości, z nimi pracował. Ale na mówienie o dalszych konkretnych działaniach w tej chwili jest jeszcze za wcześnie.

[wstecz]