Z WIZYTĄ U PANI KURATOR

Wójt i dyrektorzy żegocińskich szkół w gabinecie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

     Żegocińscy samorządowcy:  Wójt Jerzy Błoniarz i Przewodniczący Komisji Oświaty Tadeusz Olszewski oraz dyrektorzy szkół: Danuta Pączek, Alicja Adamczyk i Jan Rosiek spotkali się 21 lutego 2003 r. z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panią Elżbietą Lęcznarowicz.

      Spotkanie, odbyte w gabinecie Pani Kurator, rozpoczęło się od prezentacji uczestników spotkania oraz omówienia stanu żegocińskiej oświaty przez Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Potem, w miłej atmosferze i rzeczowych rozmowach poruszone zostały problemy nurtujące żegocińskie środowisko oświatowe. Poruszono tematy związane z planami zmian organizacyjnych w gminnej oświacie (utworzenie zespołów szkół w Łąkcie Górnej i Rozdzielu), realizowanymi w gminie inwestycjami oświatowymi, doradztwem metodycznym itp.

     Pani Kurator wyraziła uznanie dla dobrej organizacji sieci oświatowej w Żegocinie i zgodnego współdziałania placówek oświatowych i samorządu. - Chciałbym wspólnie z samorządem budować autorytet oświaty. Jeżeli jest zrozumienie władz samorządowych dla nauczycieli to - na zasadzie wzajemności - nauczyciele starają się dobrze pracować - powiedziała. Poinformowała także, że niebawem odbędzie się spotkanie z samorządami poświęcone zorganizowaniu systemu doradztwa metodycznego. Odnosząc się do zamiarów reorganizacji żegocińskiej oświaty stwierdziła, że jeśli wniosek o zmiany popierają zarówno władze gminy, jak i rodzice oraz dyrektorzy szkół, to ona uszanuje taką wolę i wyda pozytywną opinię.

      Wójt Jerzy Błoniarz poinformował Panią Kurator, że Żegocina ma tylko około 300 tys. zł na własne inwestycje. - Rozbudowujemy szkoły, modernizujemy obiekty oświatowe, budujemy obiekty sportowe chyba tylko dlatego, że nam się jeszcze chce pracować - powiedział wójt. Zapytał także o możliwości wsparcia żegocińskich inwestycji oświatowych (rozbudowa szkoły w Bytomsku, budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu) ze środków inwestycyjnych Kuratorium. - Nie mam w tej chwili dobrych wiadomości, bo w budżecie na inwestycje jest w tej chwili zero środków. Ale wierzę, że to się zmieni i kontrakty wojewódzkie zostaną utrzymane. Jak zostaną złożone stosowne wnioski, obiecuję wsparcie - powiedziała Pani Kurator.

     W dyskusji o reformie oświaty obie strony wypowiadały się podobnie. - Brak nam jednolitej polityki oświatowej. Nie można dokonywać dużych zmian w oświacie po każdej zmianie układu politycznego w państwie. Sytuacja w oświacie musi się ustabilizować, a na to potrzeba 10-15 lat - stwierdzono.

      Na zakończenie tego spotkania, zaproszono Panią Kurator do przyjazdu do gminy Żegocina, a okazja ku temu pojawi się wkrótce, gdyż 10-lecie działalności obchodzi w tym roku Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie.

tols

[wstecz]