NIEBEZPIECZNIE NA ŻEGOCIŃSKIECH DROGACH

Zniszczony przystanek w Żegocinie.

      W ostatnim czasie na terenie gminy Żegocina wydarzyło się kilka wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. 28 lutego 2003 r. w godzinach wieczornych do zderzenia samochodów doszło na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową prowadzącą w stronę Bytomska. Na szczęście ucierpiały tylko samochody oraz przystanek PKS. Kilka dni wcześniej samochód jadący od strony Bytomska uszkodził aż trzy samochody stojące na niewielkim parkingu przed szkołą. Parę tygodni temu samochód jadący od strony Laskowej wpadł w pobliża tartaku w Żegocinie w poślizg u uszkodził jadący od strony Łąkty samochód dostawczy.

     Co się dzieje ? Pytają mieszkańcy Żegociny. Czyżby jakieś fatum ? Owszem wypadki zdarzały się tu już wcześniej, nawet śmiertelne (o czym swiadczy krzyż postawiony przy drodze za zakrętem, poniżej stacji benzynowej), ale nigdy nie było ich aż tak dużo w tak krótkim okresie czasu.

    Moi rozmówcy zwrócili uwagę na kilka istotnych rzeczy, które z pewnością mają wpływ na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa na żegocińskich drodach. Po pierwsze: w związku z otwarciem nowej stacji narciarskiej w Laskowej, zwiększyła się ilość samochodów przejeżdżających przez centrum Żegociny. Po drugie: Żegocina posiada własny mikroklimat, który powoduje, że istnieją tu nieco inne warunki drogowe niż na pozostałych obszarach powiatu. Zdarza się tak, że w Muchówce (5 km na północ) nie ma śniegu, a po zjeździe do Żegociny śnieg już jest, a w Rozdzielu nawet duży. Podobnie jest z oblodzeniem jezdni. Po trzecie: na odcinku od wjazdu do Żegociny od strony Rozdziela, aż po wyjazd na pograniczu z Łąktą jest kilka miejsc bardzo niebezpiecznych, wynikających głównie z charakteru wsi (zakręty, liczne przejścia dla pieszych, drogi boczne, przydrożne parkingi). Absolutnie konieczne jest więc zachowanie szczególnej ostrożności i zmniejszenie prędkości.

    Dla przykładu przyglądnijmy się nieco dokładniej odcinkowi drogi powiatowej od strony Bytomska do skrzyżowania koło szkoły oraz drodze wojewódzkiej E-965 na odcinku od tego skrzyżowania do centrum Żegociny.

Droga powiatowa Rajbrotu do Żegociny. Skrzyżowanie. Skrzyżowanie koło szkoły.

Droga powiatowa Rajbrot-Żegocina.  

     Dojazd do skrzyżowania od strony Bytomska. Zagrożenia: z lewej strony szkoła (dzieci), przyszkolny parking, wyjazd dla szkolnego autobusu, wyjazd z drogi osiedlowej, następnie most i skrzyżowanie.

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej i powiatowej.

     Widok z kabiny kierowcy w stronę centrum Żegociny (skręt w lewo). Zagrożenia: bardzo mocno ograniczona widoczność - skrzyżowanie jest tuż przed zakrętem, zasłoniętym przez zabudowania i drzewa.

Droga wojewódzka E-965.

     Dojazd do tego samego skrzyżowania od strony centrum Żegociny. Zagrożenia: przejście dla pieszych, bardzo mocno ograniczona widoczność drogi w stronę Bytomska (na prawo), wlot drogi osiedlowej (ze stromego zjazdu) z lewej strony.

E-965 Droga wojewódzka E-365 Droga wojewódzka E-965

Droga wojewódzka E-965.

     Dojazd do centrum Żegociny od strony Łąkty Górnej i Bytomska. Zagrożenia: zaraz za ostrym zakrętem wjazd i wyjazd ze stacji benzynowej.

Droga wojewódzka E-965.

     Dojazd do centrum Żegociny od strony Łąkty Górnej i Bytomska. Zagrożenia: przed kościołem, po lewej stronie drogi parking, wzmożony ruch pieszych przed i po nabożeństwach, przejście dla pieszych powyżej kościoła i na odcinku 100 metrów aż 5 skrzyżowań.

Droga wojewódzka E-965.

     Centrum Żegociny. Wjazd od strony Łąkty Górnej.  Zagrożenia: wzmożony ruch pieszych, na odcinku 100 metrów aż 5 skrzyżowań: z drogą w stronę cmentarza (skręt w prawo), na parking i w stronę ośrodka zdrowia (w lewo), wjazd na plac przed GS-em (w prawo), wyjazd z parkingu przed Karczmą "U Żegoty", wjazd na parking przed sklepem "Jedynka" i na drogę osiedlową (w prawo).

     Te zagrożenia dostrzegają samorządowe władze gminy. Wiele dla poprawy stanu bezpiecześtwa, wspólnie z właścicielami tych dróg, już zrobiono. Wybudowano na znacznych odcinkach drogi wojewódzkiej chodniki, dobudowano przy drodze powiatowej w stronę Bytomska kładkę dla pieszych równoległą do mostu, wyproszono lepsze oznakowanie drogi wojewódzkiej i namalowanie pasów na przejściach dla pieszych. Od wielu już lat żegocińscy radni i władze gminy zabiegają o dalsze zmiany w organizacji ruchu. Niebawem rozpoczną się prace w rejonie skrzyżowania koło szkoły, które znacząco poprawią stan bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych. O wielu niebezpieczeństwach informuje radny Stanisław Guzik, który organizuje dowozy uczniów do szkoły w Żegocinie. Głośno o niebezpieczeństwach czyhających na uczniów idących do szkoły w Łąkcie Górnej i wracających z niej mówią radni z Łąkty Górnej. Radny Tadeusz Olszewski niedawno mówił o niebezpieczeństwach na drodze gminnej prowadzącej w stronę Osiedla "Przybyszówka". O zagrożeniach przy szkole w Rozdzielu mówiła na sesjach Rady Gminy w Żegocinie radna Zofia Sajdak. Także tu mają niebawem nastąpić usprawnienia mające poprawić stan bezpieczeństwa (będzie np. budowany chodnik). Często dostrzega się w centrum Żegociny stojące tu patrole policyjne; podobnie jest w okolicach wspominanego skrzyzowania koło szkoły.

    Ale nawet najlepsze usprawnienia (chodniki, znaki ograniczenia szybkości, oznakowane przejścia dla pieszych itp.) i kontrole policyjne nie zmniejszą niebezpieczeństwa, jeśli należytej ostrożności nie zachowają kierowcy i piesi. Osoby pracujące w sklepach, w centrum Żegociny, uskarżają się zwłaszcza na kierowców, którzy pędzą jak szaleni przez Żegocinę, zwłaszcza jadąc od strony Rozdziela.

Wypadek w centrum Żegociny.

     Czyż potrzebna jest kolejna tragedia, aby wreszcie wszyscy zainteresowani, a więc właściciele dróg, piesi i kierowcy, przemyśleli tę sprawę ?!!

[wstecz]