GMINNY OŚRODEK INFORMACJI EUROPEJSKIEJ W ŻEGOCINIE

Zbigniew Nożkiewicz, Jolanta Kruczyńska i Anna Piechota w Gminnym Ośrodku Informacji Europejskiej.

       Od 4 marca 2003 r. działa w Żegocinie Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej. Powstanie tego Ośrodka, który ma swoją siedzibę w Domu Kultury w Żegocinie (Klub "Relaks"), jest realizacją rządowej decyzji z lutego 2003 r.  Postanowiono wtedy, że  około 5 tysięcy bezrobotnych absolwentów otrzyma zatrudnienie i rozpocznie staże w gminnych ośrodkach informacji europejskiej. Ośrodki te powstały w ramach rządowej kampanii przed referendum akcesyjnym. Projekt nosi tytuł "Moja gmina w Unii Europejskiej". Zatrudniono wyłącznie bezrobotnych absolwentów, uczestniczących w programie "Pierwsza praca".  Zadaniem absolwentów jest przede wszystkim "pomoc społecznościom lokalnym w uzyskiwaniu informacji o warunkach członkostwa Polski w UE". Ich zadaniem nie jest agitacja, tylko informacja. Mają być pośrednikami w docieraniu do informacji i organizatorami spotkań informacyjnych, a nie ekspertami.  20 lutego rozpoczęły się szkolenia organizowane przez Biura Integracji Europejskiej Urzędów Wojewódzkich. Stażyści zapoznali się na nich z podstawami instytucjonalno-prawnymi UE, wynikami negocjacji Polski z Unią oraz zasadami prowadzenia działalności informacyjnej. Na koniec zdali test z nabytej wiedzy. Pracować będą od marca do czerwca 2003 roku, z możliwością kontynuowania projektu w kolejnych miesiącach z tym, że okres subsydiowania zaczyna się 1 marca a kończy 30 czerwca 2003 r. 

      Powiatowy Urząd Pracy w Bochni skierował do pracy w Gminnym Ośrodku Informacji Europejskiej w Żegocinie, w uzgodnieniu z władzami gminy, panie: Annę Piechota i Jolantę Kruczyńską. Obie są absolwentkami polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.  - Podstawowym zadaniem Ośrodka, znajdującego się w Domu Kultury w Żegocinie i czynnego w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.30, jest udzielanie informacji o Unii Europejskiej oraz przybliżaniem społecznościom lokalnym problematyki związanej z członkostwem Polski w strukturach unijnych  - wyjaśnia Sekretarz Urzędu Gminy w Żegocinie Zbigniew Nożkiewicz, który zorganizował stanowiska pracy stażystek oraz pomaga im w pracy i nadzoruje działalność Ośrodka.

      - Obecnie przygotowujemy się do udzielania mieszkańcom gminy Żegocina potrzebnych im informacji. Studiujemy literaturę, przeglądamy strony internetowe, drukujemy materiały informacyjne, urządzamy nasz warsztat pracy - informuje Anna Piechota. Jej koleżanka Jolanta Kruczyńska mówi o najbliższych planach: - Najbliższe nasze zadanie to zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat integracji europejskiej, które odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 14 marca 2003 r. w Domu Kultury w Żegocinie o godzinie 16.00. Mamy też dalsze plany. Chcemy spotkać się ze starszymi klasami żegocińskich szkół. Na początku maja planujemy zorganizować dużą imprezę plenerową "Piknik z Unią", ale o szczegółach jest jeszcze za wcześnie mówić.

    Pierwsze efekty pracy stażystek już widać. Urządzone zostało miejsce, gdzie można porozmawiać z nimi i otrzymać materiały informacyjne o Unii Europejskiej. Na tablicach ogłoszeń powieszone zostały zaproszenia na spotkanie informacyjne. Ale pełną parą Ośrodek ruszy dopiero za kilka dni, po otrzymaniu zapowiedzianych materiałów z Komitetu Integracji Europejskiej.

[wstecz]