Serwis internetowy HPI

SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI
Żegocina 27- 28 marca 2003

SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI

      27 marca 2003 r. rozpoczęła się w Żegocinie dwudniowa konferencja liderów projektów Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Drobnotowarowej Produkcji Zwierzęcej (Heifer Project International) - HPI). Ta amerykańska fundacja (założona w 1944 r.), mająca siedzibę w Little Rock w stanie Arkansas, jest ekumeniczną, nierządową organizacją charytatywną, która udziela pomocy gospodarstwom rodzinnym w ponad 130 krajach świata. Od 1992 roku Fundacja działa w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym też roku zrealizowano tu pierwszy projekt. W 1998 roku Fundacja utworzyła biura krajowe. Wszystkie projekty realizowane w Polsce prowadzi Biuro HPI w Warszawie.  Fundacja uzyskuje środki z prywatnych zbiórek prowadzonych przez Dyrekcję Fundacji w USA.

      Do tej pory HPI zrealizowała w Polsce 23 wieloletnie projekty pomocy, w realizację których zainwestowano 1.800.000 USD. Z pomocy Fundacji skorzystało ponad 7 tys. rodzin. Wśród nich jest około 100 z terenu gminy Żegocina. Od 1997 roku realizowano tu projekt pod nazwą "Odbudowa pogłowia rasy polskiej czerwonej w gospodarstwach rodzinnych". Wsparcie Fundacji polegało głównie na nieodpłatnym przekazywaniu rolnikom zwierząt gospodarskich, opłacaniu szkoleń oraz częściowej opieki weterynaryjnej, zakupu pasz treściwych. Jako zasadę Fundacja przyjęła obowiązek przekazywania daru, tzn. każdy rolnik, który otrzymał zwierzę, musi przekazać pierwszego żeńskiego potomka od otrzymanej sztuki innemu rolnikowi. W ten sposób obdarowani stają się darczyńcami.

     Obecnie w Małopolsce Fundacja realizuje projekt: "Rozwój hodowli świń rasy białej zwisłouchej" w Ryglicach koło Tuchowa (od 2000 r.). Z pomocy Fundacji skorzystało tu 40 rolniczych rodzin, dla których ze środków Fundacji zakupiono 120 loch. Lider tego projektu Andrzej Marcinek został, podczas spotkania w Żegocinie, wyróżniony nagrodą "Złotego Talentu", którą wręczył mu Dyrektor Programów w Centralno-Wschodniej Europie Rafał Łaski.

    Oprócz programów typowo rolniczych, Fundacja realizuje też inne, np. GENDER - tak nazywa się cykl warsztatów i prelekcji dotyczących aktywizacji rodzin wiejskich (zrealizowano go m. in. w gminie Wińsko k. Wrocławia). Grupy rolników dobrze współpracujących z Fundacją mają dodatkowo szansę na uzyskanie niskooprocentowanych pożyczek na wsparcie lokalnych kas samopomocowych. Skorzystali już z tego rolnicy z gmin Popielów, Lubcza i Żegocina.

     Na pytanie: dlaczego na miejsce spotkania liderów wybrano Żegocinę, Dyrektor  Programów w Centralno-Wschodniej Europie Rafał Łaski wyjaśnia:  -Spotkania liderów staramy się organizować co roku w innej miejscowości. W tym roku zdecydowaliśmy, żeby to odbyć w Żegocinie. Tu mamy zakończony pełnym sukcesem projekt podtrzymania rasy czerwonej. Decyzja o tym, że w Żegocinie będzie to spotkanie zapadła dużo wcześniej, wtedy, kiedy jeszcze żył ksiądz Poręba. Chcieliśmy to zorganizować w Żegocinie, żeby podkreślić Jego udział. Wiemy wszyscy, co się stało. Było wczoraj i dziś bardzo dużo wspomnień o księdzu Porębie i dużo miłych słów na Jego temat. Jak co roku, podsumowaliśmy naszą działalność. W tym roku bardzo sprytnie rozegrała to pani Dyrektor Katarzyna Malec. Ponieważ tych projektów jest dużo, ponad dwadzieścia, a my mieliśmy ograniczony czas, więc każdy z liderów wypowiedział się o dwóch największych sukcesach projektu i o dwóch trudnościach. Jako sukcesy HPI wymieniano: przełamanie mentalności  ludzi, praca w grupie, odnowienie ras hodowlanych, praca z młodzieżą, praca z bezdomnymi - tych sukcesów było bardzo dużo. Jeśli chodzi o trudności, to one są też nieuniknione i w zasadzie wszędzie występują. Mówiono głównie o problemie z przełamaniem świadomości ludzi, dlatego, że ludzie nie wierzą, że coś mogą dostać za darmo. Myślą, że coś się za tym kryje, że to jest jakiś podstęp, że to jest niemożliwe, że coś jeszcze można dostać za darmo. Są nieraz też trudności typu zdrowotnego zwierząt, sprawa cielności w niektórych projektach, nieraz też kłopoty finansowe.
      Konferencja w Żegocinie składa się z dwóch etapów. W pierwszym, dwudniowym, uczestniczyli liderzy projektów realizowanych obecnie w Polsce. Dyrektor Rafał Łaski przekazał im najnowsze informacje o decyzjach Dyrekcji HPI w USA. Są one niezwykle pomyślne. Udało się uzyskać środki o 10% większe niż poprzednio, co pozwoli na otwarcie nowych programów pomocowych. Dyrektorka warszawskiego biura HPI pani Katarzyna Malec dokonała podsumowania ostatniego roku pracy HPI w Polsce. Potem mówiono o nowych projektach Fundacji. W drugim dniu zajęć Yaroslava Sorokopad z Ukrainy poprowadziła z liderami ciekawe ćwiczenia warsztatowe, a następnie mówiono o współpracy z Klubami 4-H w zakresie ochrony środowiska. Omówione zostały także wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwach uczestników projektów.
      Kilka kolejnych dni pozostaną w Żegocinie osoby odpowiedzialne za strategię i planowanie działań HPI.  Podczas zajęć warsztatowych muszą sprecyzować działania Fundacji na kolejne 5 lat. Uznano już, że misją  HPI w Polsce będzie zapobieganie ubóstwu mieszkańców wsi poprzez wspieranie małych gospodarstw w celu zapewnienia im możliwości egzystencji oraz gospodarstw średnich w celu ich usamodzielnienia, upowszechnienie wiedzy rolniczej, promowanie współpracy w środowiskach lokalnych.
      Przed Fundacją stają w Polsce nowe wyzwania. Zwrócił na to uwagę Dyrektor Łaski. - Na pewno powstaną nowe projekty, będzie ich więcej.  Będziemy się też starać dopasować w naszej aktywności, naszej działalności do nowych struktur europejskich, bo wiemy, że Polska jest tuż, tuż w Europejskiej Wspólnocie.

SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI

SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI

Ćwiczenia warsztatowe. Dyskusja nad misją HPI.
SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI
Pierwszy z prawej: Andrzej Marcinek - "Złoty Talent" roku 2002. Wśród uczestników spotkania reprezentanci Żegociny : Anna Wrona (MODR) oraz Zofia Marcinek (SRGiWP).
SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI SPOTKANIE LIDERÓW PROJEKTÓW FUNDACJI HPI
Debata nad przyszłością HPI. Uczestnicy drugiej części konferencji w Żegocinie.

W   Y   W   I   A    D   Y

Rafał Łaski
WYWIAD Z RAFAŁEM ŁASKIM - DYREKTOREM PROGRAMÓW HPI
NA EUROPĘ CENTRALNO-WSCHODNIĄ >>>

Andrzej Marcinek
WYWIAD Z ANDRZEJEM MARCINKIEM  - ZDOBYWCĄ
NAGRODY ZŁOTEGO TALENTU >>>

Wstecz - back

SERWIS INTERNETOWY SRGiWP w ŻEGOCINIE