6-7.03.2003

PRÓBNA MATURA

Próbna matrura 2003 w LO w Żegocinie.

     Dla tegorocznych maturzystów kształcących się w szkołach średnich wyznaczono próbne matury na czwartek i piątek, czyli 6 i 7 marca 2003 r. W pierwszym dniu uczniowie pisali wypracowania z języka polskiego, w drugim z wybranego przedmiotu. Dla młodzieży przystępującej do próbnego egzaminu dojrzałości zestawy pytań przygotowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. 

    Do tej generalnej próby przystapiła także jedyna klasa maturalna żegocińskiego Liceum Ogólnokształcącego. Nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem próbnego egzaminu dojrzałości czuwała komisja, której przewodziła Dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie mgr Danuta Pączek. Wszystko odbywało się tak, jak na prawdziwej maturze. Przez pięć godzin (od 9 do 14) trzydziestu dwóch uczniów klasy maturalnej pisało swoje wypracowania w niedawno otwartej auli szkolnej.  W drugim dniu wykorzystana została dodatkowo inna sala szkolna, w której 5 uczniów pisało próbną maturę z języka angielskiego. Wymaga tego nieco inna specyfika tego egzaminu. Prócz języka angielskiego, w tym roku jako dodatkowe przedmioty, uczniowie żegocińskiego LO wybrali: historię -   6 osób, biologię - 7 osób, matematykę - 12 osób i geografię - 3 osoby.

     Już za dwa miesiące czwartoklasistów czekać będzie prawdziwa próba sił.

óbna matura 2003 w LO w Żegocinie.

[wstecz]