SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne w Żegocinie.

Od lewej:  Bogdan Szwajcer, Paweł Soczek, Zbigniew Nożkiewicz, Wacław Majcher, Leopold Grabowski

        15 marca 2003 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Żegocinie odbyło się Gminne Spotkanie Europejskie zorganizowane przez Biuro Integracji Europejskiej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obowiązki gospodarza spotkania pełnił Sekretarz Urzędu Gminy w Żegocinie Zbigniew Nożkiewicz. Na spotakanie przybyli: Paweł Soczek - Zastępca Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mirosław Wróblewski - Biuro Informacji Europejskiej, Zbigniew Pasiecznik - Zastępca Dyrektora Oddziału MUW w Tarnowie - Wydział Ochrony Środowiska, Leopold Grabowski - Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni, Michał Kik - AMRR Bochnia, Wacław Majcher -  MODR - Oddział Bochnia, Bogdan Szwajcer - Małopolskie Kuratorium Oświaty.  Z półgodzinnym spóźnieniem spowodowanym trudnymi warunkami drogowymi, przybył także Wicewojewoda Małopolski Ryszard Półtorak.

     Na zaproszenie organizatora spotkania - Biura Integracji Europejskiej MUW w Krakowie odpowiedziało ponad 50 osób. Przybyli m. in. radni powiatowi i gminni, sołtysi, nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy, starsza młodzież szkolna. Były też obie panie prowadzące Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej w Żegocinie: Jolanta Kruczyńska i  Anna Piechota. Zebrani wysłuchali najpierw informacji Sekretarza Urzędu Gminy w Żegocinie Zbigniewa Nożkiewicza o zrealizowanych dotychczas na terenie gminy Żegocina inwestycjach, w znaczącym stopniu finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ciągu minionych 6 lat ze środków Unii Europejskiej (PHARE, TOURIN III, INRED) udało się pozyskać 3 mln 431 zł. Przeznaczono je głównie na odbudowę popowodziową, rozwój bazy turystycznej, wodociągowanie.

    Jako kolejny zabrał głos Dyrektor Soczek. Poinformował, że najlepszą formą tego spotkania będzie dyskusja i dlatego tez zachęcił do zadawania ekspertom pytań. Jako pierwszy wypowiedział się Władysław Zatorski z Żegociny. Uznał, że w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej jest dużo sporów i niejasności. Skołowani są rolnicy, bo różne do nich docierają informacje. - Ale w rolnictwie już chyba gorzej nie może być, dlatego innego wyjścia, jak wejście do Unii nie mamy - powiedział. O funkcjonowaniu rolnictwa w Unii oraz zasadach subsydiowania rolnictwa po wejściu Polski w struktury unijne mówił Wacław Majcher z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na koniec swojego wystąpienia zadeklarował, że pracownicy Ośrodka dotrą do każdej gminy i wyjaśnią wszystkie sprawy, a udzielona pomoc będzie bezpłatna. Zachęcił żegocińskich rolników do tego, aby uregulowali w pierwszej kolejności sprawy własnościowe w swoich gospodarstwach, bo tylko wtedy otrzymają dopłaty.

     Uczennica Marzec pytała o to, jak zmieni się sytuacja na rynku pracy po wejściu Polski do UE. Odpowiedzi udzielił wizytator Bogdan Szwajcer. Zwrócił uwagę na sposób kształcenia młodzieży w krajach Europy Zachodniej oraz na to, że polska młodzież już korzysta z różnych kursów finansowanych przez Unię np. w ramach programu "Sokrates". Wicewojewoda Ryszard Półtrak uzupełnił wypowiedź poprzednika. - W Polsce brak jest miejsc pracy, zwłaszcza dla absolwentów szkół. - Myślę, że po wejściu Polski do Unii to się zmieni. W Polsce rozpoczną się inwestycje. U nas jest tańsza siła robocza, to przyciągnie obcy kapitał i wtedy pojawią się nowe miejsca pracy. Młodzi ludzie muszą tylko dobrze przewidzieć, gdzie i w jakich specjalnościach pojawi się zapotrzebowanie na siłę roboczą. Ważna jest też znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego i niemieckiego, a więc uczcie się języków - powiedział.

     Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski na początku zacytował radiową wypowiedź Biskupa Życińskiego dotyczącą różnych uprzedzeń. - Kiedyś mieliśmy uprzedzenia do Wschodu, teraz do Zachodu. Ale jeśli nie dziś, to kiedy ? Moim zdaniem, wstąpienie do Unii to konkretna korzyść dla nas, ale i szansa dla ludzi młodych. Jesteśmy tu po to, aby wyjaśniać, a nie przekonywać. To Wy podejmiecie decyzję, biorąc udział w referendum. Musimy mieć pełną świadomość podczas podejmowania decyzji. Szkoda więc, że niewiele osób przyszło na spotkanie - powiedział, a potem poinformował, że podobne zebrania informacyjne odbędą się we wszystkich wioskach powiatu.

    Kilka konkretnych pytań zadał Mirosław Gądek. Chciał m. in. wiedzieć, jakie są źródła finansowania Unii Europejskiej, co to znaczy, że Polska będzie płatnikiem netto itd. Na jego pytania odpowiadał głównie Wicewojewoda Półtorak. Uzasadniając swoją wypowiedź przytoczył dane o wielkości planowanych składek Polski na rzecz unijnego budżetu oraz podał wielkość środków, które otrzyma Polska. Z podanych danych wynika, że Polska więcej otrzyma, niż wpłaci.

     Dyskusja objęła kilka jeszcze innych tematów. Nie we wszystkich kwestiach zdania uczestników dyskusji pokrywały się z opiniami ekspertów. Przysłuchując się jednak dyskusji, można było odnieść wrażenie, że większość zabierających głos jest przekonana o potrzebie wejścia Polski do Unii Europejskiej, choć wciąż ma jeszcze wątpliwości i niejasności. Właśnie po to, aby te wątpliwości i obawy wyjaśniać, są organizowane takie spotkania.

Spotkanie informacyjne w Żegocinie. Spotkanie informacyjne w Żegocinie.

Gospodarzem spotkania był Sekretarz Urzędu Gminy Zbigniew Nożkiewicz.

Uczestnikami spotkania byli rolnicy, sołtysi, starsza młodzież szkolna, przedsiębiorcy, nauczyciele, radni.

Spotkanie informacyjne w Żegocinie. Spotkanie informacyjne w Żegocinie.
Wyjaśnień udziela Wicewojewoda Małopolski Ryszard Półtorak, pierwszy z lewej Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni Leopold Grabowski. Młodzież zainteresowana była głównie sprawami studiów zagranicznych
oraz możliwościami podjęcia pracy.

Spotkanie informacyjne w Żegocinie.

Spotkanie informacyjne w Żegocinie.

Władysław Zatorski wypowiedział się m. in. w sprawie dopłat dla rolników.

Najwięcej wyjaśnień przedstawiał Wacław Majcher z MODR - Oddział w Bochni.

[wstecz]