212 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Akademia w Łąkcie Górnej.

   "Niech każdy miłość własną, miłości kraju poświęci" - pod takim hasłem przebiegała akademia szkolna zorganizowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej z okazji 212 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy czwartej integracyjnej, przygotowani do występu przez  nauczycielki: Ewę Rosiek i Romanę Adamczyk zaprezentowali społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny poświęcony rocznicowej tematyce. Podobne akademie odbyły się we wszystkich szkołach na terenie gminy.

     3 maja 2003 r., w sobotę o godzinie 8.30 z intencji samorządu gminnego w żegocińskim kościele parafialnym zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta za Ojczyznę.

 

     Przypomnijmy, że Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 roku. Święto, zlikwidowane w czasach PRL, zostało przywrócone w 1990 roku. Konstytucja 3 maja stała się po rozbiorach symbolem walki o niepodległość Polski. Dla wielu pokoleń Polaków rocznica uchwalenia konstytucji była okazją do manifestowania przywiązania do patriotycznych tradycji. Do 3 maja nawiązywano w czasie powstań narodowych i w okresach wzmożonego oporu przeciw zaborcom. Patriotyczne manifestacje odbywały się w rocznice uchwalenia konstytucji podczas powstań - listopadowego i styczniowego. Szczególnie uroczyście obchodzono 3 Maja w 1917 roku i w 1918 r.

   3 Maja był w II Rzeczypospolitej świętem narodowym. Jeszcze w 1946 roku święto było obchodzone, ale już rok później władze komunistyczne, mimo protestów społeczeństwa, zlikwidowały je, wprowadzając za to uroczyste obchody 1 Maja. W końcu lat 70. opozycja demokratyczna zaczęła organizować niezależne obchody 3 Maja. W stanie wojennym trzeciomajowe demonstracje przeradzały się w batalie uliczne między zwolennikami zdelegalizowanej "Solidarności" a milicją i ZOMO. Święto 3-majowe przywrócił Sejm w 1990 roku.

[wstecz]