II Gminny Konkurs Matematyczny "Najlepszy matematyk"

II Gminny Konkurs Matematyczny "Najlepszy matematyk".

    Drugą edycję Gminnego Konkursu Matematycznego "Najlepszy matematyk" opracował i przeprowadził zespół nauczycieli matematyki: Bernadeta Gołąb (PSP Rozdziele), Katarzyna Dobrzańska (PSP Łąkta Górna) i Anna Kępa (PSP Łąkta Górna). Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Żegocina. 10 grudnia 2002 r. odbyły się eliminacje szkolne, w których wzięło udział 70 uczniów z klas trzecich i czwartych oraz 50 z klas piątych i szóstych. Najlepszych zakwalifikowano do eliminacji gminnych, które odbyły się 4 marca 2003 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej. Uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane przez Bernadetę Gołąb i Annę Kępa. Prace konkursowe uczniów oceniało w dwóch grupach wiekowych sześć nauczycielek: Anna Kępa, Lucyna Bakalarz, Teresa Białka, Bernadeta Gołąb i Katarzyna Dobrzańska.

    23 kwietnia 2003 r. w sali gimnastycznej PSP w Łąkcie Górnej odbyła się miła uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: doradca metodyczny Alicja Światek oraz Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz, który był jednocześnie fundatorem nagród. Gości i uczniów przywitali sami uczniowie. Potem głos zabrał Dyrektor PSP w Łąkcie Górnej mgr Jan Rosiek, który stwierdził m. in. że matematyka jest ta nauką, która pozwala zrozumieć porządek świata. Przemawiający po nim Wójt Jerzy Błoniarz pogratulował organizatorom pomysłu, a także podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Doradca metodyczny mgr Alicja Światek poinformowała, że najlepsi w tym konkursie młodzi matematycy z klas trzecich wezmą udział w podobnym konkursie matematycznym na szczeblu powiatu. Zwracając się do uczniów powiedziała: - Pracujcie, pracujcie, a efekty będą widoczne.

    Następnie wszyscy uczestnicy ceremonii mogli oglądnąć program artystyczny w wykonaniu uczniów łąkieckiej szkoły, którego motywem przewodnim była matematyka. Deklamowano wiersze (m. in. Wisławy Szymborskiej pt. "Liczba Pi"), opowiadano "matematyczne" dowcipy z ławy szkolnej, cytowano humorystyczne wpisy w zeszytach uczniowskich.

   Po zakończeniu programu artystycznego rozpoczęła się ceremonia wręczania dyplomów i nagród. Najpierw dyplomy z podziękowaniami otrzymali z rąk Wójta Gminy nauczyciele - organizatorzy konkursu oraz nauczyciele matematyki z poszczególnych szkół, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. Potem ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono najlepszym matematykom nagrody i dyplomy.

Wyniki:

Klasy III - IV (w finale wzięło udział 38 uczniów): 1. Izabela Wolak (PSP Żegocina) - 43 pkt.; 2. Karolina Kupiec (PSP Łąkta Górna) - 40 pkt. ; 2. Michał Kamionka (PSP Żegocina) - 40 pkt. Wszyscy są uczniami klas czwartych.

Do konkursu powiatowego jury zakwalifikowało najlepszych matematyków z klas trzecich: Patrycję Kukla (PSP Łąkta Górna - 3 miejsce w konkursie), Monikę Salabura (PSP w Żegocinie), Dominika Rośka (PSP w Łąkcie Górnej), Annę Pączek (PSP w Żegocinie) oraz Krzysztofa Parucha (PSP w Łąkcie Górnej).

Klasy V-VI: (w finale wzięło udział 27 uczniów): Pierwsze miejsce zajęło ex equo aż trzech uczniów: 1. Aleksandra Krawczyk (PSP w Łąkcie Górnej-nauczyciel matematyki mgr Jan Rosiek), 1. Jakub Stary (PSP w Łąkcie Górnej-mgr Katarzyna Dobrzańska), 1. Tomasz Wspaniały (PSP w Żegocinie-mgr Krystyna Michalska) - uzyskali po 18,5 pkt. Miejsce drugie zajęla Agnieszka Wolak - 18 okt. (PSP Rozdziele - mgr Bernadeta Gołąb), trzecie Anna Adamczyk - 17,5 pkt. (PSP Żegocina - mgr Krystyna Michalska).

    Konkurs udowodnił, że zdolnych, młodych matematyków w gminie Żegocina nie brakuje. Duże zainteresowanie tym konkursem - to dowód, że ten trudny przedmiot szkolny może zainteresować uczniów.

II Gminny Konkurs Matematyczny "Najlepszy matematyk". II Gminny Konkurs Matematyczny "Najlepszy matematyk".
Przemawiał Dyrektor Szkoły mgr Jan Rosiek. Uczniowie przedstawili program artystyczny.
II Gminny Konkurs Matematyczny "Najlepszy matematyk". II Gminny Konkurs Matematyczny "Najlepszy matematyk".
Wójt Jerzy Błoniarz wręczył podziękowania nauczycielom. Najlepszym młodym matematykom wręczone zostały dyplomy i nagrody.
II Gminny Konkurs Matematyczny "Najlepszy matematyk".

Najlepsi młodzi matematycy gminy Żegocina.

[wstecz]