KONKURS PALM 2003

            Konkurs palm 2003.

      Najbardziej znana w okolicy z konkursów palm jest Lipnica Murowana. Ale takie konkursy odbywają się od kilku lat również w Żegocinie. Nowy proboszcz żegocińskiej parafii ks. Leszek Dudziak, zdecydował utrzymać tę piękną tradycję, rozpoczętą przez jego poprzednika Ś.P. ks. prałata Antoniego Porębę. W roku ubiegłym do konkursu przystąpiło ponad stu parafian.
   Także w tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Podkreślić trzeba, że z roku na rok poziom artystyczny konkursu jest wyższy. Coraz mniej osób stosuje do budowy palm materiały sztuczne, np. sztuczne kwiaty, a przez to zachowana jest tradycyjna ich budowa.
     Powołane przez Ks. Proboszcza Leszka Dudziaka jury, którego członkami byli: Anna Rogala oraz księża: ks. dr Tadeusz Piwowski (prowadzi w Żegocinie rekolekcje), ks. Jan Gniewek i ks. Rafał Cisowski rozdzieliło nagrody w kilku kategoriach.

Nagrodę odbiera Tomasz Waligóra.

  W kategorii "za wysokość" I miejsce zajęła palma wykonana przez rodzinę Marka Waligóry z przysiółka Żegociny - Nowa Wieś. Ich "kyćka" - jak w Żegocinie dawniej nazywano palmy, sięgała sklepienia kościoła, musiała mieć więc wysokość ponad 15 metrów. Syn Bronisławy i Marka Waligórów - Tomasz - uczeń klasy IV, odebrał za zwycięstwo piękny album, ufundowany przez Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka. W kategorii "za wystrój" wygrała palma zaprezentowana przez Mateusza Gizę z Bełdna. Najbardziej kolorową palmę, zdaniem jury, zgłosił do konkursu Paweł Kulig z Rozdziela.
    Wyróżniono także palmy: Marka Piwowarczyka, Dominika Bubuli, Michała Krawczyka z Żegociny oraz Pawła Tyndela z Bytomska. Upominkami jury nagrodziło wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs palm 2003. Konkurs palm 2003.
Najmłodsi nagrodzeni uczestnicy konkursu. Jury ogląda palmę Mateusza Gizy.

Najwyższa palma tegorocznego konkursu.

[archiwum]                                                                  [konkursypalm]