3 MAJA w ŻEGOCINIE

Nobożeństwo w kościele parafialnym.

Mszę Swiętą za Ojczyznę w kościele parafialnym w Żegocinie odprawił ks. proboszcz Leszek Dudziak.

3 MAJA w ŻEGOCINIE

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe szkół, gminy i organizacji społecznych.

3 Maja 2003.

Poczet sztandarowy Gminy Żegocina.

3 MAJA w ŻEGOCINIE

Orkiestra dęta i poczty sztandarowe po wyjściu z kościoła.

[wstecz]