Środa, 21 maja 2003

ĆWICZEBNY ALARM W MAŁOPOLSCE


      W dniach 21 - 23 maja 2003 r. w całej Małopolsce odbędą się ćwiczenia wojewódzkie pod kryptonimem "MAJ 2003" na temat "Działanie sił ratowniczych, obrony cywilnej, układu pozamilitarnego i militarnego w czasie wystąpienia na terenie województwa małopolskiego nadzwyczajnych zagrożeń, osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej". Jednym z ćwiczonych zagadnień będzie sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek wystąpienia skażenia i powodzi.

      W związku z ćwiczeniem 22 maja 2003 r. o godz. 9.30 na terenie województwa małopolskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Ogłoszony będzie ćwiczebny "Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska" - dźwięk ciągły syren trwający trzy minuty. Po usłyszeniu sygnału syren alarmowych mieszkańcy zobowiązani są do wysłuchania komunikatu wyemitowanego przez rozgłośnię Radia Kraków lub Telewizję Polską Oddział w Krakowie, które opublikują zapowiedź słowną, informującą o zagrożeniu i sposobie postępowania.

      Ćwiczenia są elementem zapoznawania społeczeństwa z zasadami zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożeń czasu pokoju.

Cele szkoleniowe ćwiczeń "Maj 2003":

- sprawdzenie funkcjonowania Centrów Zarządzania Kryzysowego powiatów

- sprawdzenie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego, Powiatowych Zespołów Reagowania Kryzysowego i Gminnych Zespołów Reagowania,

- sprawdzenie systemu łączności i alarmowania na potrzeby reagowania kryzysowego w województwie,

- sprawdzenie działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) województwa,

- sprawdzenie organizacji uruchomienia i przebiegu akcji kurierskiej w wybranych jednostkach administracji samorządowej,

- doskonalenie osiągania gotowości przez formacje OC po jej rozwinięciu w wybranych jednostkach administracji samorządowej,

- doskonalenie monitorowania sytuacji kryzysowej,

- doskonalenie współdziałania z układem militarnym i pozamilitarnym województwa,

- doskonalenie zabezpieczenia przegrupowania wojsk w rejon ześrodkowania w ramach państwa gospodarza,

- doskonalenie wymiany informacji i współdziałania z organami obrony cywilnej Słowacji w pasie przygranicznym,

- zbadanie systemu przepływu informacji w relacji powiat - gmina.

Źródło: www.interia.pl

[wstecz]

BOCHNIA. Układ pozamilitarny

Zawyją syreny

   Dzisiaj rozpoczynają się trzydniowe ćwiczenia pod kryptonimem "Maj 2003", których tematem jest "Działanie sił ratowniczych, obrony cywilnej, układu pozamilitarnego i militarnego w czasie wystąpienia na terenie województwa małopolskiego nadzwyczajnych zagrożeń, osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej". - W powiecie bocheńskim nie będzie tym razem spektakularnych działań, lecz bochnianie także muszą być przygotowani na zaskakujące zdarzenia.

   Dzisiaj w Starostwie Powiatowym zostanie powołany Powiatowy Ośrodek Alarmowania, w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Powiatowa Drużyna Analiz Laboratoryjnych, a w gminach Drużyny Wykrywania i Alarmowania. Ponieważ jednym z ćwiczonych zagadnień będzie sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek wystąpienia skażenia i powodzi jutro o godz. 9.30 zawyją wszystkie syreny alarmowe w Bochni i bocheńskich gminach. Sygnał ciągły trwać będzie aż trzy minuty co oznacza "alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska". Po usłyszeniu sygnału syren alarmowych mieszkańcy zobowiązani są do wysłuchania komunikatu wyemitowanego przez rozgłośnię Radia Kraków lub Telewizję Polską oddział w Krakowie, które opublikują zapowiedź słowną, informującą o zagrożeniu i sposobie postępowania. Takich rozterek nie będą mieć uczniowie szkół, którzy jutro będą w szkołach. - Od godz. 9 do 10 mają bowiem brać udział w pogadankach i wykładach na temat możliwości wystąpienia różnych zagrożeń. W kilku miejscach odbędą się nawet ćwiczenia praktyczne połączone z ewakuacją. Takich "atrakcji" spodziewać się mogą uczniowie Zespołu Szkół w Żegocinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, Zespołu Szkół nr 2 w Bochni oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

   œwiczenia "Maj 2003" są kolejnym elementem zapoznawania społeczeństwa z zasadami zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożeń czasu pokoju.