KONKURS "CZTERY PORY ROKU" ROZSTRZYGNIĘTY !

Obrady komisji konkursowej.

      "Jest wiele sposobów na ukazanie piękna rodzinnych stron, które są urocze we wszystkich porach roku. Ogłaszając niniejszy konkurs chcemy zachęcić Was do zapisania tego, zmieniającego się w ciągu roku piękna na kliszy fotograficznej, płótnie; w płaskorzeźbie, wierszu, opowiadaniu, czy innej dowolnej formie artystycznej. Z pewnością nie zabraknie Wam pomysłów" - tak wiosną 2002 roku pisali do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gmin Trzciana i Żegocina organizatorzy konkursu "Cztery pory roku".

      Rzeczywiście pomysłów nie brakło. Na początku maja br. jury, powołane przez organizatora - Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie - zebrało się, aby zapoznać się z pracami zgłoszonymi na konkurs. Komisji Konkursowej przewodził prof. Stefan Dousa, a w jej składzie pracowali także: Jolanta Darowska-Dousa, Anna Gawłowicz-Pawełek, Alicja Janiczek, Bożena Grabowska i Czesław Pączek. Po kilkugodzinnym, żmudnym zapoznawaniu się z obrazami, fotografiami, wierszami, albumami poetycko-fotograficznymi, jury rozpoczęło ocenianie prac. Oceniano je w skali 1-10 punktów, a każdy członek komisji mógł danej pracy przyznać dowolną ilość punktów (1, 2, lub nawet 10).

     Decyzje więc zapadły. Teraz organizatorzy przygotowują uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród. Wśród nich będzie także nagroda specjalna, przyznana przez profesora Stefana Dousę  jednej z uczennic gimnazjum za "niekonwencjonalny sposób ujęcia tematu oraz inwencję w użyciu środków plastycznych". Po obradach jury, jego przewodniczący powiedział: - Każda z tych prac, poprzez szczerość, zasługuje na nagrodę. Na ile ktoś przeżywał, na tyle zrobił. Aktywność w środkach wyrazu w tych pracach jest tak duża, że świadczy to o autorskim spojrzeniu na temat. To duży plus tego konkursu, który powinien być kontynuowan w latach następnych.

     Ceremonia podsumowania konkursu i wręczenia nagród, połączona z prezentacją prac zgłoszonych do konkuru odbędzie się we wtorek - 10 czerwca 2003 roku, w auli Zespołu Szkół w Żegocinie. O dokładnych ustaleniach w tej sprawie szkoły i uczniowie zostaną powiadomieni w najbliższym czasie.

Obrady komisji konkursowej. Obrady komisji konkursowej.

Jury ogląda prace plastyczne.

Jury zapoznaje się z albumami.
[wstecz]