MAKE A CONNECTION - PRZYŁĄCZ SIĘ !

     Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, partner International Youth Foundation, wraz z firmą Nokia w 2001 roku rozpoczęły w Polsce międzynarodowy program dla młodzieży "Make a connection" - "Przyłącz się". Program ten skierowany jest do młodzieży w wieku 16-22 lat z trzech województw: kujawsko - pomorskiego, małopolskiego oraz śląskiego. Młodzi wolontariusze realizują zaproponowane przez siebie projekty na rzecz środowiska lokalnego. Grupy wolontariuszy otrzymują do 6 tys. złotych na realizacje swoich projektów.
Co roku z każdego województwa zostaje wybranych co najmniej 15 grup młodzieżowych. W każdym z województw lokalni partnerzy koordynują prace wolontariuszy oraz organizują szkolenia i pomoc techniczną. Szkolenia te obejmują następujące zagadnienia: zarządzanie projektem, planowanie budżetu, rozliczenie finansowe, umiejętność pracy w grupie oraz public relations. Dzięki programowi 2 tys. młodych ludzi zdobędzie nowe umiejętności życiowe, a 40 tys. ludzi skorzysta z projektów lokalnych.
      Ruszała  III edycja programu "Make a Connection - Przyłącz się!". Termin nasyłana wniosków o dotację upływa 30 maja.  W ramach konkursu o dotacje mogą starać się grupy młodych ludzi działające na rzecz swojego środowiska lokalnego. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 22 lat.  Do wzięcia udziału w konkursie zapraszono grupy młodzieżowe (grupy nie zarejestrowane, młode osoby mieszkające koło siebie, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.). Jednym z podstawowych warunków otrzymania dotacji jest to, aby odbiorcami planowanych działań byli członkowie lokalnej społeczności np. mieszkańcy wsi lub miasteczka, rówieśnicy, dzieci etc.  Po drugie, dla Fundacji bardzo ważne jest, aby młodzież była autorem pomysłów i próśb o dotację, a nie dorośli.
       W celu otrzymania pieniędzy na realizację pomysłu, należy złożyć pisemną prośbę o dotację. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z pomysłami wybierze te najlepsze, które następnie otrzymają dotację. Preferowane będą oryginalne pomysły młodzieży, dzięki którym ludziom będzie się żyło lepiej i ciekawiej.
Z każdej grupy, która otrzyma pieniądze, 2-3 osoby wezmą udział w szkoleniu mającym na celu przygotowanie do realizacji pomysłów. Szkolenia odbędą się na początku lipca 2003 r.  Termin nadsyłania wniosków konkursowych upływa 30 maja 2003 roku. Prośba o dotację powinna spełniać następujące warunki:
.    Proponowane przez grupę działania pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej. Większe szanse mają propozycje grup, które wnoszą coś nowego do życia środowiska lokalnego, a nie tylko powielają istniejące już pomysły. Proponowane działania powinny być zaplanowane i realizowane samodzielnie przez młodych ludzi, a nie być kierowane przez dorosłych. Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat. Grupa powinna zaproponować działania służące swojemu lokalnemu środowisku. Dotacja nie może przekroczyć 6000 zł i nie może być mniejsza od 2000 zł . Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2003, a kończyć nie później niż 30 kwietnia 2004 roku. Rozstrzygnięcie konkursu na dotacje nastąpi 17 czerwca 2003 roku.

     Po raz pierwszy do konkursu projektów postanowiła przystapić młodziez z powiatu bocheńskiego. Namówił ją do tego Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski, który 22 maja br. w Klubie "Relaks" w Żegocinie zorganizował pierwsze spotkanie młodzieży,   zainteresowanej udziałem w programie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Firmy "Nokia"  "Make a conection" - "Przyłącz się !   - Życzę Wam wszystkim, abyście, jako młodzi ludzie nauczyli się działać wspólnie, aby udało Wam się uzyskać środki na realizację Waszych pomysłów. Nich to będzie początek wielu następnych koncepcji. Niech nauka, którą zdobędziecie dziś przy ćwiczeniach, przyda Wam się do realizacji także własnych pomysłów i przedsięwzięć. Będę bardzo rad, jeśli wasze pomysły znajdą zrozumienie i uzyskają wsparcie  - powiedział rozpoczynając spotkanie Leopold Grabowski. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Bocheńskiego Tadeusz Piekło.

    Potem już młodzież z gmin Żegocina, Drwinia, Łapanów, Bochnia - w sumie około 15 osób - zapoznawała się z zasadami wypełniania dosyć skomlikowanych wniosków.   Uczyła ich tego pani Iwona Zając - koordynator Programu  Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Do Żegociny przyjechała na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu Bocheńskiego, któremu bardzo zależy na tym, aby młodzież w powiecie mogła się uaktywnić i zdobyć środki na realizację swoich pomysłów. O tym, czy któraś z bocheńskich grup młodzieży uzyska finansowe wsparcie, przekanamy się więc niebawem.

Zebranie zespołu otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski. Zajęcia z młodzieżą prowadziła pani Iwona Zając.

[wstecz]