MATURA 2003

Matura 2003

       Dla tegorocznych maturzystów kształcących się w szkołach średnich wyznaczono matury na wtorek i środę, 6 i 7 maja 2003 r. W pierwszym dniu uczniowie pisali wypracowania z języka polskiego, w drugim z wybranego przedmiotu. Na napisanie prac mieli 5 godzin. Zestawy pytań przygotowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. W pierwszym dniu abiturienci mieli do wyboru jeden z 4 tematów. Trzy z nich wymagały napisania własnego tekstu, czwarty - zawierał tekst literacki, do którego były dołączone odnoszące się do niego pytania. Maturzyści wybierający czwarty temat musieli napisać także krótkie wypracowanie na jeden z dwóch tematów związanych z tekstem.
    Nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie czuwa komisja, której przewodzi mgr Danuta Pączek - Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie.

    W drugim dniu abiturienci pisali prace z wybranego przedmiotu. Prócz języka angielskiego, którą wybrało 5 osób, w tym roku jako dodatkowe przedmioty, uczniowie pisali zadania z historii - 5 osób, biologii - 8 osób, matematyki - 12 osób i geografii - 3 osoby. W drugim dniu matur pracę uczniów i komisji egzaminacyjnej obserwowała pani Aleksandra Stasiak z Tarnowa.

     Do matury przystapili wszyscy, czyli 33 uczniów jedynej klasy żegocińskiego Liceum, której wychowawczynią jest mgr Barbara Wolak. Wyniki części pisemnej znane będą około 20 maja. Potem maturzystów czekają jeszcze egzaminy ustne.

Maturzyści 2003 i komisja egzaminacyjna w drugim dniu matur.

Tematy maturalne w województwie małopolskim:
Język polski

1. Jeśli chcesz poznać człowieka, patrz na jego czyny. Jaką prawdę o człowieku - o jego wielkości i małości - odkryłaś/łeś, analizując i oceniając działania wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia.

2. Od Adama i Ewy do... Przedstaw problem utraty domu, utraty swojego miejsca, swojej przynależności. Odwołaj się do utworów literackich różnych epok.

3. "Co jest sednem w doświadczeniach dwudziestego wieku? Niewątpliwie bezsilność jednostki". Uczyń tę myśl Czesława Miłosza przedmiotem swoich rozważań; odwołaj się szczególnie do literatury, możesz także wykorzystać dzieła filmowe, teatralne, malarskie i inne.

4. Zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej pt. "Życie na poczekaniu", zwracając uwagę na refleksje autorki o jednorazowości życia i niemożności powtórzenia czegokolwiek.

    Oto wspominany wiersz Wisławy Szymborskiej:

Życie na poczekaniu

Życie na poczekaniu.
Przedstawienie bez próby.
Ciało bez przymiarki.
Głowa bez namysłu.

Nie znam roli, którą gram.
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.

O czym jest sztuka,
zgadywać muszę wprost na scenie.

Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia,
narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem.
Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją.
Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy.
Mój sposób bycia zatrąca zaściankiem.
Moje instynkty to amatorszczyzna.
Trema, trzymając mnie, tym bardziej upokarza.
Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne.

Nie do cofnięcia słowa i odruchy,
nie doliczone gwiazdy,
charakter jak płaszcz w biegu dopinany -
oto żałosne skutki tej nagłości.

Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu
albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć!
A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem,
Czy to w porządku - pytam
(z chrypką w głosie,
bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami).

Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin
składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie.
Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne.
Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów.

Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili.
Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice.
Och, nie mam wątpliwości, że to premiera.
I cokolwiek uczynię,
zamieni się na zawsze w to, co uczyniłem.

[wstecz]