"SAPARDOWSKI" WODOCIĄG W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Budwa wodociągu w Łąkcie Górnej. 20.05.2003

     Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej - to największe zadanie inwestycyjne gminy Żegocina w tym roku. Jego realizacja stała się możliwa dzięki uzyskaniu środków z SAPARD. Przybliżona wartość zadania wyniesie ok. 1.150 tys. zł; z tego 834 tys. zł to środki pomocowe UE, 290 tys. zł - kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, zaciągnięty przez żegociński samorząd.

     Prace rozpoczęły się na początku kwietnia br. Wtedy to łapanowska firma "INSTALBUD" pana Stanisława Kaczmarczyka, która wygrała ogłoszony w końcu ub. roku przetarg, rozpoczęła pierwsze prace. Do wykonania jest 6.599 mb sieci głównej oraz 2.204 mb przyłączy. Zadaniem firmy jest także zbudowanie pompowni oraz stacji uzdatniania wody. Już w latach poprzednich zostały zbudowane: ujęcie oraz potężny zbiornik wody.

     Chętnych na przyłączenie się do sieci wodociągowej ciągle przybywa. Część ludzi zapewne nie wierzyła w możliwość zbudowania tego wodociągu, bo za pierwszym razem nie wszyscy zadeklarowali chęć podłączenia się do sieci. Teraz liczba chętnych wzrasta i będą robione dalsze przyłącza. Konkretne, dalsze ustalenia zapadną na zebraniu z Wójtem i Społecznym Komitetem Budowy Wodociągu.  - W lipcu, kiedy oddamy ten wodociąg do użytku, woda dotrze do 88 gospodarstw, potem, w drugim etapie przyłączymy jeszcze około trzydziestu - wyjaśnia Marian Janiczek, który z ramienia Urzędu Gminy w Żegocinie, wspólnie z inżynierem Ryszardem Trojanowskim (inspektor nadzoru) pilnuje postępu i rzetelności prac. - Ubolewam nad tym, że nie wszyscy od razu zgłosili się do projektanta, bo to mogło być włączone do przetargu i być zrobione już teraz. Ale chętnych przyłączymy, tyle, że w późniejszym terminie. Chciałbym też podkreślić bardzo duży wkład pracy Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu, którym kieruje radny Stanisław Guzik. Bardzo dużo nam pomógł. To on rozmawiał z ludźmi, zbierał deklaracje zgód wejścia w teren. Dużą rolę odegrał też proboszcz Stanisław Szczygieł, Który inspirował mieszkańców. Ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że udało się uzyskać pieniądze z SAPARD,  bo mieszkańcy będą mieć wodociąg prawie za darmo. Płacą tylko po 200 złotych, a pieniądze te wykorzystamy głównie na zrobienie nowych przyłączy. W tej chwili nie mamy żadnych obaw, jeśli chodzi o termin zakończenia prac, bo łapanowska firma pracuje szybko i dobrze.  Podoba mi się to, że firma pana Kaczmarczyka znajduje wspólny język z Komitetem Społecznym i mieszkańcami. Chciałbym tylko ich prosić o to, by pozostawiali po sobie dobry porządek.  - Powiedział Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który przyglądał się wraz z księdzem Stanisławem Szczygłem i Marianem Janiczkiem pracom robotników w przysiółku Łąkty zwanym "Rola".

Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej. Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej.
Wójt Gminy Jerzym Błoniarzem w rozmowie
z pracownikiem firmy Markiem Wroną.
Proboszcz Stanisław Szczygieł i Marian Janiczek obserwują postęp prac
w przysiółku Rola.

[wstecz]