UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU

Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

       10 czerwca br. w auli Zespołu Szkół w Żegocinie odbyła się ceremonia wręczenia nagród uczestnikom konkursu "Cztery pory roku", zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie. 19 laureatów - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin Trzciana i Żegocina otrzymało dyplomy oraz nagrody, ufundowane przez Wójtów Gmin Trzciana i Żegocina, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie i Przewodniczącego Komisji Konkursowej profesora Stefana Dousę.

    Rolę gospodyni imprezy pełniła dr Barbara Bajor - Prezes Zarządu SOPiK w Żegocinie. Powitała gości, m. in. wójtów: Trzciany - Józefa Nowaka, Żegociny - Jerzego Błoniarza, pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury Kraków, nauczycieli oraz laureatów konkursu. Po krótkim wstępie zaprosiła na estradę uczennice Zespołu Szkół w Żegocinie, które zaprezentowały krótki programm artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki miejscowych poetów, m. in. Teresy Mrugacz i Anny Łekawa. Potem swoje wiersze zaprezentowały laureatki konkursu: Kinga Wrona z Żegociny i Sylwia Krawczyk z Łąkty Górnej.

Występ młodzieży z Zespołu Szkół w Żegocinie.

     Potem rozpoczęła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Tę część ceremonii prowadził prof. Stefan Dousa - członek SOPiK i jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej. Zanim ogłosił wyniki i wręczył nagrody, powiedział: - Jedni jeżdżą do opery, inni do filharmonii, a ja tu się z przyjemnością znalazłem, a to dlatego, że tu jest tyle prawdy i autentyczności. Dlatego serdecznie dziękuję szczególnie tym, którzy przed chwilą wystąpili. Nie spotkalibyśmy się tu, gdyby nie wspólny wysiłek, bo każda rzecz powstaje z jakiejś przyczyny. Przyczyna pierwszą jest to, że jesteśmy zauroczeni tym, co się dziej w przyrodzie dookoła nas. Wspólnie z zespołem jurorów oglądaliśmy dzieła uczniów. Mówię "dzieła" bez żadnego przekąsu, bo naprawdę jest w nich dużo autentyczności, własnego przeżycia, które, chciałbym, żeby dotrwało do czasu, kiedy rozpoczniecie własną karierę. Wy jesteście szansą, aby przenieść to dalejDziadkowie, rodzice, nauczyciele i wy stworzyliście atmosferę, w której powstały Wasze prace. Atmosfera okolicy, rodzina, szkoła, wędrowanie po okolicy - z pewnością były inspiracją dla Waszych prac. W tym konkursie każdy jest zwycięzcą. To, co dla mnie było ważne, to inwencja, nowatorskie techniki, czego serdecznie Wam gratuluję.

Nagrodę odebrała m. in. Kinga Wrona.

     Ceremonia wręczania nagród trwała kilkanaście minut. Każdy z 19 laureatów tego artystycznego konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane m. in. przez Wójtów Gmin Trzciana - Józefa Nowaka i Żegociny - Jerzego Błoniarza. Obaj wójtowie byli wśród gości zaproszonych przez organizatorów. Obaj złożyli też   gratulacje uczniom. - Bardzo się cieszę, że dane nam jest spotkać ludzi, którzy budują, tworzą, dbają o młode talenty. Takie spotkania są bardzo budujące -   powiedział Wójt Błoniarz. - Chcę szczególnie podziękować organizatorom za to, że tego typu konkursy odbywaja się wśród młodzieży obu gmin. Pokazujecie nam, jak patrzeć głębiej w serca artysty. Dzisiaj jestem pod wrażeniem wszystkich prac przygotowanych przez Was - młodych, wspaniałych artystów. Jestem urzeczony Waszą twórczością. To, co pokazaliście w pracach świadczy o Waszej głębokiej wrażliwości na otaczające nas piękno. Jak widać ukryte talenty są wśród nas. Dzięki tego typu inicjatywom, mogą być odkrywane. Zapewniam, że będziemy Was wspierać w miarę naszych możliwości - to z kolei słowa Wójta Józefa Nowaka.

J. Błoniarz, J. Nowak, Barbara Bajor, Stefan Dousa.

     Sporo komplementów usłyszeli tego dnia młodzi poeci, malarze, fotograficy, rysownicy, bo ich prace zostały docenione. O wysokiej wartości tych prac, będzie się można niebawem przekonać osobiście, gdyż pokonkursowa wystawa prezentowana będzie w świetlicach wiejskich i bibliotekach obu gmin. Już w lipcu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie. Część z nich zostanie także opublikowana w internecie.

     Barbara Bajor zapowiedziała, że w latach następnych kontynuowane będą konkursy, w których będzie brać mogła udział młodzież szkolna.

PROTOKÓŁ JURY KONKURSU "CZTERY PORY ROKU"

     Powołane przez Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie - organizatora Konkursu "Cztery pory roku" - jury konkursowe, pracujące w składzie:
1.    Prof. Stefan Dousa - przewodniczący
2.    Jolanta Darowska -Dousa
3.    Anna Gawłowicz-Pawełek
4.    Bożena Grabowska
5.    Alicja Janiczek
6.    Czesław Pączek
po zapoznaniu się z pracami zgłoszonymi na konkurs w dniu 6 maja 2003 roku postanowiło przyznać:

W grupie: szkoły podstawowe:

a) W kategorii prace plastyczne:

I miejsce - pracy "Widok z mojego okna", autorstwa Jakuba Nożkiewicza - godło "Góra" - z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie.

W grupie - gimnazja:
a) W kategorii wiersze:
I miejsce - Kinga Wrona - godło "NB" z Publicznego Gimnazjum w Żegocinie,

b) W kategorii albumy:
I miejsce - Arkadiusz Pawełek - godło "Boonus" - z PG w Żegocinie - za pracę pt. "Oczekiwanie i przemijanie".
II miejsce - Marzena Dudziak - godło "Stokrotka" - z PG Trzciana - Oddział w Kamionnej - za album "Cztery pory roku".
III miejsce - Jarosław Krawczyk - godło "WiLaJeZi" - z PG Żegocina - Oddziałał w Łąkcie Górnej - za pracę pt. "Piękno pór roku".

Wyróżnienia:
1. Sylwia Krawczyk - godło "Inicjałek" - z PG Żegocina - Oddział w Łąkcie Górnej - za pracę pt. Wiersze na cztery pory roku".
2. Anna Janiczek - godło "Różyczka" z PG w Żegocinie - za pracę pt. "Co jest dziwnego w czterech porach roku".
3. Karolina Janiec - godło "Biały ptak" z PG w Trzcianie - Oddział w Kamionnej - za pracę pt. Idąc przez czas".
4. Marek Kamionka - godło "Aura świata" z PG w Żegocinie - Oddział w Łąkcie Górnej - za pracę pt. "Świat wokół nas".
5. Klaudia Matras - godło "Tulipan" z PG w Trzcianie - za pracę pt. "Cztery pory roku" .

c) W kategorii prace plastyczne:
I miejsce - Anna Bajor - godło "Omega" z PG w Żegocinie - za pracę pt. "Zmienność".
II miejsce - Marta Wałach - godło "Gwiezdny krąg" - z PG w Żegocinie - Oddział w Łąkcie Górnej - za pracę pt. "Uroki przyrody Polski".
III miejsce - Ewa Zając - godło "Storczyk" z PG w Żegocinie - Oddział w Łąkcie Górnej - za pracę pt. "Wszystko o czterech porach roku".

Wyróżnienia uzyskują:

1. Kamila Zdebska - godło "Tęcza" z PG w Żegocinie - Oddział w Łąkcie Górnej za pracę pt. "Czarodziejskie prace naszej przyrody".
2. Magdalena Trzeciak - godło "Gałązka" - z PG w Żegocinie - Oddział w Łąkcie Górnej - za pracę pt. "Tajemnice przyrody".
3. Marta Krawczyk - godło "Bukiet" - z PG w Żegocinie - Oddział w Łąkcie Górnej - za pracę pt. Śladami przyrody".
4. Katarzyna Dudziak - godło "Kruk" z PG w Trzcianie - Oddział w Kamionnej - za pracę pt. Cztery pory roku".
5.Izabela Klimek - godło "KiK" z Gimnazjum w Trzcianie - Oddział w Kamionnej - za pracę pt. "4 pory roku".

I wyróżnienie specjalne: dla Marzeny Dudziak - godło "Stokrotka" - z Gimnazjum w Trzcianie - Oddział w Kamionnej - za niekonwencjonalny sposób ujęcia tematu oraz inwencję w użyciu środków plastycznych w pracy albumowej pt. "Cztery pory roku".
II wyróżnienie specjalne: dla Piotra Stabrawy - godło "PS" - z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie za wrażliwe spojrzenie na materię namalowanych obrazów.

                                                                                           Podpisy Komisji Konkursowej

[wstecz]