ROZDZIELE
29.06.2003

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

      II Promocja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej - impreza, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest, działające od 1996 roku, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, ma szansę stać się istotnym wydarzeniem w historii każdej wsi gminy Żegocina.

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

Wójt Jerzy Błoniarz i Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek otwarli II Promocję Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej. Na drugim planie Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie.

     Pierwsza impreza, której głównym zadaniem jest promowanie lokalnej kultury, odbyła się w listopadzie 2001 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Żegocinie. W tym roku przeniesiono ją w plener i jak się wydaje był to bardzo dobry pomysł. Setki mieszkańców Rozdziela, okolicznych wsi i letników przybyło pod budynek remizy strażackiej w Rozdzielu Dolnym, aby wziąć udział w imprezie. Było dużo dzieci, młodzieży, a wśród widzów nie zabrakło też najstarszego mieszkańca Rozdziela pana Jana Bobowskiego, któremu bardzo smakował przygotowany przez rozdzielskie gospodynie bigos staropolski. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele regionalnych smakołyków. Były więc pierogi z fasolą, kapusta z fasolą jaś i krupami, trzęsionka, gołąbki z kaszą gryczaną, placek łopaciorz i wiele innych potraw. Dania przygotowane zostały przez gospodynie z terenu całej gminy, m. in. Annę Sławęta, Helenę Klimek, Marię Szewczyk z Rozdziela, Annę Gawłowicz-Pawełek z Bełdna, Annę Rogala z Żegociny, Franciszkę Strączek z Bytomska.

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

Żegocińskie gospodynie poczęstowały staropolskim bigosem Jana Bobowskiego - najstarszego uczestnika imprezy.

    Na zewnątrz budynku urządzono "Galerię pod chmurką", w której zaprezentowano hafty, obrazy, rzeźby miejscowych artystów ludowych. Było też stoisko z wydawnictwami żegocińskiej biblioteki i SRGiWP. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się najnowsze książki, wydane staraniem Stowarzyszenia - trzecia edycja "Żegocińskiej książki kucharskiej", zawierającej nowe przepisy żegocińskich gospodyń oraz "W kręgu żegocińskich twórców kultury" - książka, w której Tadeusz Olszewski przedstawił życie i dokonania 25 twórców lokalnej kultury. Kilku z bohaterów tej książki wystąpiło w Rozdzielu osobiście. Swoje wiersze zaprezentowali na estradzie Anna Łękawa, Teresa Mrugacz, Maria Juszczyk. Zarówno im, jak i współautorkom "Żegocińskiej książki kucharskiej" Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek (pełniący jednocześnie rolę gospodarza imprezy) oraz Wójt Gminy Jerzy Błoniarz wręczyli na pamiątkę po egzemplarzu tych wydawnictw.

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

Poeta z Rozdziela - Józef Wróbel odczytał kilka swoich wierszy. W tle żegocińścy poeci, malarze, artyści rzemieślnicy oraz Wójt Jerzy Błoniarz, prowadzący imprezę Jarosław Orzeł i główny organizator Jan Marcinek.

      Promocji żegocińskiej kuchni, wydawnictw, poezji i malarstwa, towarzyszyły występy artystyczne. Na estradzie prezentowali się muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Żegociny, aktorzy z Zespołu Artystycznego "Grosik" z Rozdziela oraz członkowie kapeli ludowej Centrum , Sportu i Turystyki w Żegocinie. Gościnnie wystąpił w godzinnym programie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Nawojowiacy", którego tańce i śpiewy   nagrodzone zostały gorącymi brawami. Członkowie tego zespołu odegrali też znaczącą rolę w turnieju sprawnościowym "O kapelusz sołtysa wsi Rozdziele". Wystawili swoją drużynę i ku zaskoczeniu gospodarzy wygrali z dwoma rozdzielskimi drużynami - strażaków i kawalerów. Wyzwalający spore emocje i ogromne zainteresowanie turniej składał się z czterech konkurencji: przeciągania liny, piłowania drewna, wbijania gwoździ i rzutu beretem do celu. Zwycięzcy - drużyna "Nawojowiaków", startująca w składzie: Józef Skoczeń - kapitan, Kazimierz Frączek, Paweł Najduch, Wojciech Adamczyk, okazała się najlepsza w przeciąganiu liny i rzucie beretem. Pozostałe dwie konkurencje wygrali rozdzielscy strażacy. Dopiero w dogrywce rozstrzygnęło się, że kapelusz ufundowany przez sołtysa wsi Rozdziele Stanisława Guzika, stanie się własnością drużyny gości z Nawojowej. Nagrody rzeczowe otrzymały jednak wszystkie drużyny biorące udział w turnieju.

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

Piłowanie drewna - jedna z konkurencji "Turnieju o kapelusz sołtysa wsi Rozdziele". Z lewej - sędzia główny turnieju Wojciech Wrona.

     Imprezie towarzyszyła też loteria fantowa, z której dochód przeznaczony zostanie na zakup strojów dla grupy "Grosik" z Rozdziela. Na zakończenie niedzielnej imprezy mieszkańcy Rozdziela i ich goście bawili się do rana na zabawie tanecznej.

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

"Nawojowiacy" bawili się wspólnie z publicznością.

    Jan Marcinek - Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie, który na realizację projektu promocji lokalnej kultury uzyskał finansowe wsparcie Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska", zapowiedział , że podobne imprezy będą organizowane corocznie, każda w innej wsi. III Promocja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej odbędzie się w roku przyszłym w Łąkcie Górnej.  

II PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

W imprezie wzięło udział kilkaset mieszkańców Rozdziela, okolicznych wiosek i letników.

    Rozdzielska impreza była jednocześnie inauguracją działalności Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Tym sposobem gmina wzbogaciła się o kolejną placówkę, mającą szerzyć kulturę we własnym środowisku. Opiekę nad nową placówką sprawować będzie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.      

[wstecz]