NARADA   W  SPRAWIE  PROMOCJI  I  TURYSTYKI

NARADA  W  SPRAWIE  PROMOCJI  TURYSTYKI

      3 lipca 2003 roku Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz zorganizowała naradę, na którą zostali zaproszeni wszyscy beneficjanci Programu Tourin III. - Zaprosiłem Was tutaj, aby dokonać oceny realizacji Programu Tourin III, a także przedyskutować sprawę realizacji przyjętego przez radę Gminy "Programu Odnowy Wsi Gminy Żegocina", jak również zastanowić się nad funkcjonowaniem agroturystyki i turystyki na terenie gmina - poinformował Wójt Jerzy Błoniarz na początku spotkania.

       W przyszłym roku minie pięć lat od zakończenia inwestycji turystycznych związanych z realizacja Programu Tourin III. Przypomnijmy, że dzięki środkom z Unii Europejskiej bardzo znacząco poprawił się standard gospodarstw agroturystycznych, zmodernizowano "Restaurację "Pod Patrią", która zmienił także nazwę na "Karczmę u Żegoty", zakończono budowę budynku wielofunkcyjnego, w którym mieści się Pogórski Obszar Agroturystyczny.

     Leopold Grabowski - beneficjant Tourin III, który jest właścicielem Gospodarstwa Agroturystycznego "Agro-Bella" w Bełdnie, uznał inicjatywę tego spotkania za cenną. - Turystyka wymaga ciągłego doskonalenia, więc nie możemy osiąść na laurach. Z Tourinu wszyscy skorzystaliśmy, ale są jeszcze sprawy, które trzeba poprawić, Jest nią np. informacja turystyczna. Trzeba więc wydać nowy folder promocyjny gminy, z mapką i dobrym oznaczeniem obiektów i atrakcji  oraz szlaków turystycznych, rowerowych, pieszych.

    Mieczysław Kędra - Dyrektor CKSiT i jednocześnie szef Pogórskiego Obszaru Agroturystycznego "Gościna u Żegoty" przypomniał, że sporo już dla promocji zostało zrobione. - Wydano folder, wiele ulotek reklamowych, funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej. Potrzebne sa jednak duże mapy turystyczne w centrum Żegociny i jednolity system informacji o obiektach i atrakcjach turystycznych gminy - powiedział.

    Bronisław Kuska - właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego "Pod Lipami" również uznał, że uzyskanie środków z Tourin III pozwoliło na zrobienie dużego kroku do przodu. Agroturystyka z pewnością nie będzie jedynym źródłem dochodu tutejszych gospodarstw, ale może znacząco uzupełnić budżet domowy - stwierdził. Uznał, że trzeba poprawić informację turystyczną i że powinno się tym zając Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Bardzo potrzebna jest np. dobra mapa turystyczna Żegociny i okolicy. Uznał, że właściciele gospodarstw powinni np. 10% swojego dochodu przekazać CKSiT za każdego przysłanego przez nich klienta.

     W dalszej części zebrania dyskutowano nad różnymi formami promocji, w tym poprzez internet. Kilka gospodarstw ma już własne serwisy, ale do niektórych adresów trudno dotrzeć. Dyrektor Mieczysław Kędra poinformował, że niebawem uruchomiony zostanie serwis internetowy Podgórskiego Obszaru Agroturystycznego. Poprosił gospodarstwa o przygotowanie materiałów do tego serwisu i pokrycie częsci kosztów tego przedsięwzięcia.

     Jan Rozum - właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego "Pod Debem" w Bytomsku podpowiedział, że potrzebne są tablice przy wjeździe do gminy, informujące o tym, że Żegocina to wieś turystyczna i o tym, że funkcjonuje tu Podgórski Obszar Agroturystyczny oraz, że jest tu Punkt Informacji Turystycznej.

   Stanisław Grabowski - właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego "Przy Pasiece" w Bełdnie - zgodził się z przedmówcami, że z informacja nie jest najlepiej. - Ona musi być aktualna, rzetelna i dokładna oraz całodobowa. Także dla turysty zagranicznego.

    Wszyscy obecni na spotkaniu zgodzili się, że Plan Odbudowy Wsi i możliwość uzyskanie środków od Marszałka Województwa Małopolskiego na realizację różnych projektów, jest dla Żegociny kolejną szansą, której nie wolno zmarnować. Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Ochrony Zdrowia Tadeusz Olszewski zwrócił uwagę obecnych na trzy istotne rzeczy. Po pierwsze muszą się znaleźć lokalne grupy ludzi, którzy zajmą się przygotowaniem projektów, a następnie ich realizacją. Po drugie - obecnie trzeba ustalić jakąś hierarchię i kolejność działań. Niewątpliwie jedną z pierwszych musi być znacząca poprawa informacji turystycznej i promocji turystyki. Po trzecie - trzeba przekonać ludzi, zwłaszcza młodych do tego, aby odpowiednio się przygotowali i nauczyli zarabiać na turystyce, a zwłaszcza agroturystyce. Podał przykłady takich działań: produkcja pamiątek regionalnych, usługi przewodnickie, inne usługi np. organizowanie kuligów, prowadzenie klubu jeździeckiego itd. Za ważne uznał poszerzenie oferty dla turystów. Dziś już samo przespanie się i dobre jedzenie nie wystarczą. Goście muszą mieć szansę na skorzystanie z dodatkowych atrakcji. Taka oferta musi być dostosowana do potrzeb.

   W dalszej części tego dwugodzinnego spotkania dyskutowano nad niektórymi propozycjami zawartymi w Programie Odnowy Wsi. Uzgodniono, że musi odbyć się kolejne spotkanie, do którego wszyscy muszą się dobrze przygotować. Dlatego uczestnicy spotkania otrzymali kserokopie "Programu Odnowy Wsi.

    Na zakończenie właściciele gospodarstw agroturystyczncyh poinformowali wójta o swoich działaniach i kłopotach. To tej sprawy niebawem powrócimy.  

[wstecz]