"KALINA" W DZIAŁANIU

   Jedną z dwóch grup młodzieżowych z terenu powiatu bocheńskiego, która uzyskała od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, współpracującej z firmą Nokia w realizacji programu "Make a Connection - Przyłącz się !", środki na realizację własnego pomysłu, jest 12-osobowa grupa z Bełdna, która przyjęła wdzięczną nazwę "Kalina". W szkoleniu, poświęconym temu tematowi,  zorganizowanym w maju br. w Żegocinie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu Leopolda Grabowskiego, uczestniczyły 3 dziewczyny z Bełdna: Kinga Giza, Edyta Zimirska oraz Katarzyna Marzec. Po zapoznaniu się z zasadami programu i nauczeniu się zasad pisania wniosków o dotację, namówiły do realizacji swojego pomysłu koleżanki i kolegów i w ten sposób powstała grupa "Kalina".

Zebranie "Kaliny" w dniu 1 sierpnia 2003 r.

    Młodzi ludzie spotykają się w każdy piątek w świetlicy w Bełdnie. To 16 -17-letnia młodzież, ucząca się w szkołach średnich Żegociny, Krakowa, Limanowej. Ponieważ są niepełnoletni, opiekę nad nimi zgodziła się sprawować pracująca w świetlicy pani Barbara Zimirska. Często na te spotkania przychodzi także mieszkający w Bełdnie inicjator akcji, Leopold Grabowski.

    Tu, w świetlicy powstają pomysły, tu zapadają ustalenia, tu rodzą się następne plany. Autorką pomysłu zorganizowania wypożyczalni rowerów i urządzenia izby regionalnej jest Edyta Zimirska. Były też inne pomysły, np. urządzenia klubu dyskotekowego, zakupienia gier świetlicowych, urządzenia kawiarenki, ale wypożyczalnia wygrała. Młodzież napisała wniosek, pisząc w niej m. in. "Ideą naszego programu jest propagowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży naszej wsi, oraz zapewnienie czynnego wypoczynku turystom odwiedzającym naszą miejscowość. Nasze propozycje mają na celu wypełnienie braków, które istnieją w tej chwili w naszej i okolicznych gminach w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Priorytetowym celem jest stworzenie wypożyczalni rowerów górskich i ich serwisu. To przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie środka lokomocji turystom i młodzieży naszej wsi, które pozwoli im lepiej poznawać okoliczne tereny, a przy tym zaczerpnąć trochę z dobrodziejstw, jakie zapewnia nasza miejscowość; to jest: czyste powietrze, wspaniałe widoki itp. Propozycja ta jest tym bardziej aktualna na naszym terenie; gdzie w 2002 i 2003 r. zostały otwarte trzy trasy rowerowe, jednak punktu, w którym można wypożyczyć rower nie ma na całym terenie południowej części powiatu bocheńskiego. W związku z tym, iż zbliżają się wakacje zajęcia szkolne nie będą nam przeszkadzać w prowadzeniu wypożyczalni. Otwarta ona będzie od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.30-18.30."

Zebrania grupy prowadzi Katarzyna Marzec -(w jasnej bluzce).

      Młodzież z Bełdna przedstawiła, w nagrodzonym dotacją w wysokości 6 tys. zł projekcie,  dodatkowo dwa inne pomysły. Tak je sformułowali we wniosku: "Drugim celem naszej grupy jest podjęcie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przewodnictwa turystycznego. Dzięki tym umiejętnościom moglibyśmy w przyszłości prowadzić wycieczki rowerowe i grupy turystyczne. Sądzimy, iż turyści odwiedzający nasze gospodarstwa agroturystyczne, pragnęliby dowiedzieć się więcej o historii czy krajobrazie pobliskiego terenu, jednak na dzień dzisiejszy, na obszarze gminy nie ma przewodnika turystycznego po naszym terenie. Trzecim przedsięwzięciem, którego chcemy się podjąć jest stworzenie Izby Regionalnej. W naszych domach znajduje się wiele interesujących przedmiotów i dokumentów, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia i zostawić dla dalszych pokoleń. Zakładamy zgromadzenie i odremontowanie trzydziestu eksponatów, które już są pod naszą uwagą".

      Za uzyskane od Fundacji środki młodzież zakupi 10 rowerów górskich oraz kaski rowerowe i będzie je odpłatnie wypożyczała osobom pragnącym pojeździć po okolicy. Zakupione zostaną także części zamienne, jako, że sama młodzież prowadzić będzie także serwis rowerowy.  Z tychże środków zostaną zakupione materiały potrzebne do urządzenia Izby Regionalnej (np. farby). Większość eksponatów została już przez młodzież zgromadzona i jest konserwowana. Młodzi ludzie, którym już połowa wakacji "uciekła" wciąż jednak oczekuje na środki z Fundacji. Mają ustalone dyżury, odpowiedzialność za sprzęt i naprawy. Oczekują tylko na pieniądze, aby zakupić rowery i właściwie od razu móc je wypożyczać.

Kolejny eksponat do Izby Regionalnej.

    Trwają też przygotowania do uruchomienia Izby Regionalnej, choć te prace potrwają z pewnością znacznie dłużej. Najważniejsze, że są na to pomieszczenia i to prawie w samym centrum Bełdna. Trzeba je tylko wyremontować i urządzić. W tym muszą jednak młodzieży pomóc samorządowe władze gminy. Wójt Jerzy Błoniarz już taką pomoc zadeklarował.

      O dalszej działalności "Kaliny" z pewnością jeszcze napiszemy w naszym serwisie. Teraz przedstawiamy my grupę. Tworzą ją: Katarzyna Giza, Edyta Zimirska, Katarzyna Marzec (szefuje grupie), Irmina Gawłowicz, Katarzyna Zatorska, Barbara Juszczyk, bracia Stanisław i Piotr Ogiela, bracia Wojciech i Stanisław Jachymczak, Antoni Nowak, Piotr Zimirski.
[wstecz]