WÓZ RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP ŻEGOCINA

      26 sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się przekazanie używanego dotychczas przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Bochni  samochodu ratownictwa technicznego marki Mercedes dla  Ochotmniczej Straży Pożarnej w Żegocinie. Przekazującym jest Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie. Samochód ten był  na wyposażeniu jednostki bocheńskiej od kilku już lat i trafił tu jako dar od strażaków niemieckich. Ponieważ JRG w Bochni zakupiła niedawno nowy, lepiej wyposażony samochód ratownictwa gaśniczego marki Renault, mogła auto przekazać innej jednostce.
     Własnie o ten samochód zabiegał od dłuższego czasu Wójt Gminy w Żegocinie. Udało się go pozyskać za kwotę 25 tys zł. Część tych pieniędzy pochodzi z budżetu gminy (10 tys zł), reszta to środki za sprzedany przez gminę samochód gaśniczy "Hydromil" oraz dotacja z PZU - Kraków. Do zakupu tego samochodu skłonił Wójta Błoniarza fakt wyposażenia go w urządzenia do ratownictwa drogowego. Szczególnie ważne jest to, że samochód ma dwa napędy, bo w górzystych warunkach jest to ważne.
      Zanim nastąpiła ceremonia przekazania samochodu, żegocińska delegacja w składzie: Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, Komendant OSP Żegocina Władysław Zatorski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Żegocinie Leopold Grabowski, kierowca Kazimierz Waligóra oglądnęła dokładnie samochód i sprawdziła działanie urządzeń. Wszystko było w porządku, więc przystapiono do aktu przekazania. Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. kpt. Jacek Uszko przekazał Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi kluczyki do samochodu i dokumentację, a z kolei Wójt przekazał Komendantowi pamiątkowy dyplom, w którym można przeczytać m. in. następujące słowa: "Wójt Gminy w Żegocinie wraz z Zarządem Gminnym ZOSP RP w Żegocinie składają serdeczne podziękowanie Panu Komendantowi za przekazanie samochodu bojowego dla OSP w Żegocinie, który w naszym trudnym, górzystym terenie może pełnić wszelkie funkcje ratownictwa technicznego. Jednocześnie posiadając wyposażenie dodatkowe będzie pomocny we wszelkich działaniach w ramach ratownictwa drogowego".
      Następnie Wójt przekazał kluczyki kierowcy Kazimierzowi Waligórze. Ten wsiadł do Mercedesa wspólnie z Komendantem Władysławem Zatorskim. Uruchomiony został silnik i samochód ruszył w kierunku Żegociny. Pożegnały go sygnały dźwiękowe stojących na placu samochodów JRG PSP w Bochni. Z rozrzewnieniem spoglądali na odjeżdżający samochód strażacy, którzy kilka lat jeździli nim na akcje ratownicze, m. in. do katastrofy lotniczej w Rozdzielu. Zastępca dowódcy JRG w Bochni kpt Grzegorz Cieśla o przekazanym samochodzie wyrażał się bardzo dobrze: - Dotychczas tym wozem (rocznik 1983) jeździł zastęp ratownictwa technicznego, pod dowództwem dowódcy zmiany.  Był używany głównie do wypadków drogowych. To samochód ratownictwa technicznego (SRT) Mercedes, wyposażony w sprzęt ratownictwa drogowego - zestaw hydrauliczny LUCAS: nożyce, rozpieracze, a także zapas sorbentów, neutralizatorów a także radiostację i agregat prądotwórczy. Oprócz kierowcy może jechać nawet 11 osób, ale wystarczą do obsługi trzy osoby: dowódca, kierowca i ratownik. To dobry samochód na żegocińskie warunki terenowe, bo ma napęd na dwie osie. W kilkuletnim okresie użytkowania tego samochodu nie mieliśmy żadnych awarii.

     Jednocześnie wskazał, czego w tym samochodzie brakuje: - Do tego samochodu były jeszcze przydatny podręczny sprzęt burzący, a więc siekiery, kilofy, łomy, a także miotły do usuwania oleju i drobnych przedmiotów z drogi. Ponieważ nie posiada wody musi pracować razem z samochodem gaśniczym.
      Wójt Gminy Jerzy Błoniarz jest zadowolony z zakupu. - Żegocińska jednostka zasłużyła sobie na ten samochód i mam nadzieję, że będzie jej dobrze służył. W tej chwili żegocińścy strażacy muszą szybko być przeszkoleni w zakresie obsługi urządzeń, będących na wyposażeniu samochodu. Łączny więc koszt zakupu wyniósł 25 tys zł. Pozyskanie samochodu kosztowało samorząd niewiele, bo około 10 tys zł. Uzyskaliśmy bowiem dotację PZU w wysokości 10 tys zł. Ze sprzedaży samochodu gaśniczego "Hydromil" uzyskano kwotę 5 tys zł. Zakupiła go Szkoła Chorążych Pożarnictwa z Nowej Huty na cele ćwiczeniowe. Oni też obiecali pomoc w przeszkoleniu żegocińskich strażaków w obsługiwaniu sprzętu będącego na wyposażeniu Mercedesa.
      Wójt uznaje ten zakup za konieczny i celowy: - To był konieczny zakup, bo znacznie zwiększył się ruch samochodowy na terenie gminy, zwłaszcza na drodze wojewódzkiej. Ten ruch w okresie zimy jest olbrzymi, co spowodowane zostało uruchomieniem Stacji Narciarskiej w Laskowej. Inny samochód, na jeden napęd nie dałby rady w naszych warunkach terenowych. Wiem, że są nowocześniejsze samochody i lepiej wyposażone, ale w naszych warunkach ten powinien nam wystarczyć.
      A jakie są dalsze plany dotyczące jednostek OSP z terenu gminy? Jeszcze w tym roku planowane jest pozyskanie samochodu pożarniczego dla OSP w Bytomsku i zrobieniu w ich remizie centralnego ogrzewania. Zakupiona zostanie nowoczesna motopompa dla OSP w Rozdzielu i na ten cel jest finansowe wsparcie z Zarządu Głownego ZOSP RP. W przyszłości planowane jest  zakupienie nowego samochodu dla OSP w Żegocinie. W tej chwili najważniejsza jest jednak sprawa hydrantów, które są bardzo przydatne dla działań gaśniczych. Niebawem dokonana zostanie kontrola stanu tych hydrantów, i wtedy będzie jasny obraz ich stanu i przydatności do tego celu.
     Tym sposobem, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego OSP Żegocina, stała się właścicielem samochodu ratownictwa technicznego. Wypada jej  życzyć, aby służył jedynie do ćwiczeń. Przyjęcie skomplikowanego i bardzo potrzebnego sprzętu wymaga jednak od strażaków dodatkowego  wysiłku. Będą bowiem musieć się nauczyć go obsługiwać - tak, aby w razie potrzeby móc rzeczywiście szybko i sprawnie się nim posłużyć.

Tak prezentuje się nabytek OSP Żegocina - samochód ratownictwa technicznego marki Mercedes. Sprawdzanie wyposażenia i funkcjonowania urządzeń, w tym przypadku agregatu prądotwórczego i najaśnic.
Akt przekazania samochodu. Od lewej: wójt Jerzy Błoniarz, Komendant PSP w Bochni Jacek Uszko, prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Żegocinie Leopold Grabowski. Przy samochodzie Kazimierz Waligóra, obok strażacy Z PSP w Bochni. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz przekazał kluczyki do samochodu i dokumenty wozu kierowcy jednostki Kazimierzowi Waligórze, który odprowadził samochód do remizy OSP Żegocina.
[wstecz]