W 64 ROCZNICĘ AGRESJI HITLEROWSKIEJ

     Rok temu, gdy pod pomnikiem "Poległym w czasie II wojny światowej" spotkały się delegacje szkół, zakładów pracy i samorządu, przemówił Przewodniczący Koła Kombatantów w Żegocinie Józef Janiczek. W swoim okolicznościowym przemówieniu zawarł m. in. taki apel: "Co roku nas, kombatantów, jest mniej. Więc kiedy nas zabraknie, musicie pamiętać, by przychodzić tu, pod pomnik, aby wspominać tamte tragiczne chwile i oddać hołd tym, co podczas wojny zginęli". Nikt wówczas nie przypuszczał, że rok później, Józefa Janiczka nie będzie już wśród osób składających hołd poległym i zamordowanym. Zmarł zimą, a ostatnie chwile swojego życia poświęcił na przygotowanie materiałów do izby pamięci narodowej, która niebawem będzie na nowo oddana do użytku w Szkole Podstawowej w Żegocinie.

     Wola zmarłego kombatanta został uszanowana. Jak co roku, pod pomnikiem w Żegocinie spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy zakładów pracy, reprezentanci samorządu gminnego. Uroczystość prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek. Uczestnicy uroczystość przeszli spod Urzędu Gminy w Żegocinie pod pomnik. W kolumnie maszerowały poczty sztandarowe gminy, Koła Kombatantów, Szkoły Podstawowej w Żegocinie, uczniowie klasy szóstej SP w Żegocinie wraz z nauczycielami, delegacje Gimnazjum w Żegocinie, zakładów pracy (GS "SCh", "Zamvinex"), samorządu z Przewodniczącym rady Gminy, Wójtem i Sekretarzem - na czele.

     W swoich przemówieniach Przewodniczący Rady i Wójt przypomnieli wspomnianą na początku uroczystość sprzed roku i wolę Józefa Janiczka. Oddano hołd zmarłym kombatantom. Uczczono pamięć poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców gminy poprzez złożenie pod pomnikiem wiązanek kwiatów.

[wstecz]