INAUGURACJA

      We wszystkich szkołach gminy Żegocina bez zakłóceń zainaugurowano rok szkolny 2003/2004. Inauguracja odbywała się najpierw w kościołach, potem na akademiach w szkołach. Nieco inaczej, niż w roku poprzednim wygląda sieć szkolna. Z dniem 1 września 2003 r. rozpoczęły działalność dwa Zespoły Szkół - w Rozdzielu i Łąkcie Górnej. W obu przypadkach połączone zostały szkoły podstawowe z gimnazjami.

      W szkołach gminy Żegocina uczyć się będzie  1022 uczniów, w tym 535 w szkołach podstawowych, 260 w gimnazjach, 102 w szkole zawodowej i 125 w liceum ogólnokształcącym. W szkołach podstawowych pierwszoklasistów będzie tylko 74 - 28 w Żegocinie, 14 w Rozdzielu, 21 w Łąkcie Górnej i 11 w Bytomsku. Zmiany w kadrze nauczycielskiej są niewielkie. Trzech nauczycieli przeszło na emeryturę. W całości natomiast wymieniona została kadra księży - katechetów. Decyzją biskupa pracę katechetyczną rozpoczynają w naszej gminie księża: Tadeusz Sępek w Łąkcie Górnej oraz Grzegorz Olczak i Janusz Psonak w Żegocinie.

     Rozpoczęły się także zajęcia w przedszkolach, a niebawem zaczną się także w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. W okresie wakacji w placówkach oświatowych przeprowadzono kilka istotnych remontów i modernizacji. W przedszkolu w Żegocinie całkowicie przebudowano i zmodernizowano kuchnię. W Przedszkolu w Łąkcie Górnej także wykonano prace modernizacyjne. Lepsze warunki do pracy i wypoczynku będą mieć nauczyciele w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej, gdzie powiększono pokój nauczycielski oraz wykończono salę komputerową. Odmalowana została także sala komputerowa Zespołu Szkół w Rozdzielu. Uczniów żegocińskiej podstawówki czekają nowo wymalowane sale lekcyjne oraz niektóre nowe meble, a także nowe otoczenie szkoły, bo na nowo urządzono tu przyszkolny skwer.

       Wójt Gminy, który uczestniczył w mszach świętych, inaugurujących rok szkolny w Żegocinie i Łąkcie Górnej, podkreślił, że w okresie wakacji dużo wspaniałej pracy wykonali dyrektorzy placówek oświatowych, którzy czuwali nad sprawnym przebiegiem remontów, a także dobrze przygotowali szkoły i przedszkola do nowego roku szkolnego.

      W szkołach nie zapomniano także o 64 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Delegacje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żegocinie wzięły udział w złożeniu kwiatów pod pomnikiem "Poległym w czasie II wojny światowej".

[wstecz]