WIELKIE SPRZĄTANIE

Plakat tegorocznej akcji "Sprzątanie świata"

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2003

Jak sprzątamy w tym roku?


      "Sprzątanie świata" jest lekcją ochrony środowiska - dzięki niej uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety. Podczas tegorocznej akcji "Sprzątanie świata" główny nacisk kładziemy na promowanie recyklingu i segregacji odpadów. Organizatorom i uczestnikom proponujemy następujące działania:

 1. Propagujmy recykling, ograniczanie ilości wytwarzanych przez nas odpadów, nabywanie towarów z recyklingu, chodzenie z własną, np. bawełnianą torbą na zakupy, wielokrotne wykorzystywanie produktów i opakowań. Organizujmy na ten temat happeningi, przemarsze, apele, inscenizacje - to prosta i skuteczna edukacja lokalnego społeczeństwa. Rozpoczynajmy również w naszych lokalnych wspólnotach działania skoncentrowane na tych zagadnieniach.

 2. Propagujmy mądrą konsumpcję:

  • ograniczanie zużycia surowców (np. wody) i energii,

  • ograniczanie ilości zużywanych opakowań (nie kupujmy towarów z nadmierną ilością opakowań, używajmy własnych, materiałowych toreb zamiast jednorazowych torebek foliowych),

  • kupowanie towarów w przyjaznych dla środowiska opakowaniach zdatnych do recyklingu. Pomocą tutaj będą znaki na tych opakowaniach, np. "Zielony Punkt", mówiący, że producent danego towaru uiścił opłatę na odzyskanie i recykling takiej ilości opakowań, jaką zgodnie z polskim prawem powinien odzyskać, a użyte przez niego opakowanie jest zdatne do odzysku i recyklingu.

 3. W czasie akcji, tam, gdzie jest to możliwe zbierajmy selektywnie, tj. sortujmy znalezione surowce wtórne (butelki, papier i tektura, puszki...) i kierujmy do ponownego wykorzystania. Zanim to zrobimy, upewnijmy się, że wysegregowane surowce nie trafią na wysypisko. Domagajmy się od władz gmin zapewnienia nam możliwości selektywnej zbiórki - zarówno podczas akcji, jak i na co dzień w naszych domach. Selektywna zbiórka jest podstawą recyklingu.

 4. Rejestrujmy także "dzikie" wysypiska i informujmy o nich nasze władze gminne, domagajmy się ich uprzątnięcia. Zaopiekujmy się miejscami narażonymi na zaśmiecenie, pokażmy, że nie są one "niczyje". Czasem pomaga ogrodzenie terenu, posadzenie drzew, czy krzewów. Nie tolerujmy śmiecenia przez naszych sąsiadów i sami dbajmy o to, aby nasze własne śmieci trafiały tam, gdzie jest ich miejsce (tzn. na legalne składowisko).

   

        Do tegorocznej akcji "Sprzątania świata" włączyła się na terenie gminy Żegocina głównie młodzież szkolna. Z ramienia Urzędu Gminy w Żegocinie prace porządkowe organizował pan Bolesław Pączek. Gmina zakupiła na potrzeby sprzątania worki i rękawice. Włączyła także do akcji sprzątania tzw. pracowników interwencyjnych, którzy likwidowali dzikie wysypiska śmieci w Rozdzielu Górnym, na przysiółku "Granice" i na Konicach w Łąkcie Górnej oraz na "Górach" w Żegocinie. Dzikie wysypiska likwidowała także młodzież szkolna, np. z Zespołu Szkół w Żegocinie, która zlikwidowała 4 takie wysypiska nad Potokiem Saneckim. Ciekawy przebieg miało sprzątanie w Bytomsku, gdzie tamtejsza młodzież szkolna zbierała nie tylko śmieci i odpady, ale także żołędzie dla Koła Łowieckiego "Ryś" z Żegociny. Całą akcje zbierania zakończono wspólnym z myśliwymi ogniskiem, połączonym z pieczeniem kiełbasek ufundowanych przez myśliwych. Z informacji osób prowadzących akcję w poszczególnych szkołach wynika, że zebrano łącznie 280 worków odpadów i śmieci (Zespół Szkół w Żegocinie - 108 worków, PSP w Żegocinie 68, PSP w Bytomsku - 60, ZS w Rozdzielu - 21, ZS w Łąkcie Górnej 23). Dodajmy, że zbiórka śmieci i odpadów połączona była z ich segregacją - osobno zbierano więc szkoło białe, kolorowe, papier, metal. Odbiór zebranych śmieci zapewnił Urząd Gminy. Nadzorujący akcję pan Bolesław Pączek zapewnił, że przebiegła sprawnie. Wyczyszczone zostały przydrożne rowy, przystanki, koryta potoków, zagajniki lesne. Sprzątało około setki osób dorosłych, a także ponad 850 uczniów. Żegocina stała się więc czystsza. Niepokoi natomiast ilość dzikich wysypisk śmieci, których liczba wzrosła. Większość z nich została zlikwidowana, ale na jak długo ?

[wstecz]