Portret ks. A. Poręby autorstwa Teresy Mrugacz.

KSIĄDZ ANTONI PORĘBA PATRONEM SZKOLNEJ AULI

Dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie mgr Danuta Pączek ogląda wraz z licealistami portret Antoniego Poręby namalowany przez Teresę Mrugacz.

        13 października 2003 roku, podczas szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Żegocinie, miało także miejsce nadanie szkolnej auli imienia Księdza Antoniego Poręby - zmarłego w styczniu 2003 roku wieloletniego proboszcza w Żegocinie, jednocześnie jednego z twórców miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Pedagogiczna 13 czerwca 2003 roku. Symbolem nadania imienia stało się powieszenie portretu zasłużonego kapłana. Autorką obrazu jest nauczycielka, poetka i malarka z Bytomska Teresa Mrugacz. - Przez 2 miesiące rozmyślałam nad tym obrazem, zastanawiałam się, jak namalować portret Księdza Poręby. Potem wzięłam się ostro do pracy i namalowałam obraz w ciągu 4 dni - opowiadała historię obrazu malarka. Na zakończenie swojego wystąpienia odczytała także specjalnie na tą okazję napisany wiersz pt. "Zamyślenie".

Odszedłeś bez pożegnania
tak nagle zaprosił cię Bóg
w ciepłe objęcia niebios
Z niedowierzania pustki
znaków zapytania
rozkwitł ból
wpleciony w gęste pnącza
osamotnienia
A przecież
żyją w nas
Twoje ofiarne ręce
rozdające dobroć
jak kromkę chleba
pamięć przechowuje
lśniące w Twoich oczach
iskierki mądrych rad
byłeś dla Boga i ludzi
nic dla siebie
Z ciepłych objęć niebios
powracasz
w tęsknotę naszych serc
w zamyślenie
w modlitewną zadumę kościoła
w ukrytą pod powieką łzę
za przyzwoleniem Boga
powracasz tu
gdzie wrosłeś korzeniami
swego Kapłaństwa
na zawsze

    Dziękując za cenny dar Dyrektorka Zespołu Szkół mgr Danuta Pączek wręczyła pani Mrugacz pamiątkowy dyplom, w którym napisała m. in. następujące słowa: "Portret jest przeznaczony do auli im. Księdza Antoniego Poręby i będzie przez lata świadectwem Pani talentu i serdecznych uczuć dla Wielkiego Kapłana Żegocińskiej Ziemi".

    Istotnym elementem uroczystości było wystąpienie wicedyrektorki szkoły mgr Teresy Stachoń, która w okolicznościowej mowie ukazała sylwetkę Patrona auli. Szkolna młodzież odśpiewała na zakończenie uroczystości pieśń pt. "Przyjaciele" - będącą swoistym hymnem na cześć zmarłego kapłana.

Pierwszą uroczystością w auli noszącej już imię Ks. Antoniego Poręby był Dzień Papieski, zorganizowany w 25-rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

[wstecz]