DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

2003

Pracownikom edukacji życzymu wszystkiego najlepszego !

Dzień Edukacji Narodowej 2003

        Prawie wszystkie placówki oświatowe gminy Żegocina świętowały tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej już 13 października. W godzinach przedpołudniowych odbyły się w szkołach uroczyste akademie, podczas których dziękowali nauczycielom i pozostałym pracownikom oświaty za trud pracy dydaktyczno-wychowawczych oraz składali okolicznościowe życzenia.

        Nauczyciele, pracownicy obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie oraz pracownice Zespołu Obsługi Szkół Urzędu Gminy w Żegocinie spotkali się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w "Karczmie u Żegoty". Gospodarz tego spotkania - Dyrektor PSP w Żegocinie Jan Adamski zaprosił na to spotkanie także Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza. Witając przybyłych zwrócił uwagę na trudną i odpowiedzialną pracę wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli, kucharek, sprzątaczek i pozostałych pracowników szkoły. Wyraził uznanie za dobre wypełnianie obowiązków. Wyrazem tego uznania stało się wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły. Otrzymali je wszyscy pracownicy obsługi oraz nauczyciele: Maria Chojnacka-Guzik (szczególnie za urządzenie szkolnej izby pamięci - niebawem będziemy o niej pisać w naszym serwisie),  Aleksandra Ellnain (za prace w szkolnej bibliotece), Stanisław Maurer (za rozśpiewanie młodzieży) oraz Aleksandra Wrona, Zofia Jarosz i Elżbieta Trojan (za wyróżniającą pracę pedagogiczno-wychowawczą). Nagrody te były dla trójki z nich (Aleksandra Ellnain, Elżbieta Trojan, Stanisław Maurer) pięknym zwieńczeniem pedagogicznej pracy, albowiem przeszli oni w ostatnim czasie na emeryturę po ponad trzydziestoletnim okresie pracy.

    Zwracając się do zebranych Wójt Gminy Jerzy Błoniarz przypomniał postać niedawno zmarłego księdza Antoniego Poręby: -  Dzisiaj go już między nami nie ma. Ale on też był nauczycielem, wielkim nauczycielem - powiedział. Uznał, że zasługi żegocińskiej oświaty są dla środowiska ogromne. - Uważam, że za sprawą uporu i fundamentów - w postaci osób - mamy osiągnięcia. Pozwólcie, że z okazji Święta Edukacji przekażę Wam kwiaty, które są symbolem więzi samorządu z wszystkimi pracownikami gminnej oświaty. Przyznam, że coraz trudniej dzielić pieniądze. Ale najgorzej nie jest. Gratuluję wszystkim nagrodzonym przez Dyrektora PSP w Żegocinie. W środę wręczę swoje nagrody. Kwiaty proszę przyjąć z życzeniami wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu rodzinnym, dużo zdrowia, sił i wytrwałości w jakże szlachetnej, ale trudnej pracy.

     Uroczystym obiadem i toastem za pomyślną przyszłość zakończono uroczystość. Jak zapowiedział Wójt Jerzy Błoniarz odbędzie się kolejna miła uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Takie spotkania, z udziałem samorządowych władz gminy, przedstawicieli rodziców  oraz nagrody finansowe są dowodem na to, że żegocińscy pedagodzy pracują dobrze. Swoją działalność nie ograniczają tylko do murów szkoły. Organizują wiele imprez środowiskowych, należą do grona aktywistów i liderów w swoich środowiskach wiejskich. O pozycji żegocińskich nauczycieli świadczy także fakt - a mówił o tym także Wójt Błoniarz - że aż czterech pracuje w Radzie Gminy (Lucyna Nowak, Bogdan Bielak,  Stanisław Guzik, Tadeusz Olszewski) i udaje im się pomyślnie rozwiązywać problemy gminnej oświaty. Należy też przy tej okazji podkreślić troskę samorządu o stan i jakość oświaty w gminie. W ciągu ostatnich sześciu lat, czyli od momentu przejęcia oświaty przez gminę, udało się wiele zrobić. Wybudowano salę gimnastyczną w Łąkcie Górnej, zmodernizowano kuchnie w Żegocinie, Łakcie Górnej, Rozdzielu, zmodernizowano salę gimnastyczną w Żegocinie. Rozbudowany został Zespół Szkół w Żegocinie. Wykonano wiele mniejszych remontów. Aktualnie realizowane są kolejne oświatowe inwestycje: rozbudowa szkoły w Bytomsku i budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu. Pomimo spadku liczby uczniów udało się utrzymać stan zatrudnienia nauczycieli.

     Żegocińscy pedagodzy mogą więc radośnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Zostali bowiem docenieni przez uczniów, rodziców i samorządowe władze gminy, a to wzmacnia satysfakcję z wykonywanej pracy. Z pewną jednak troska patrzą w przyszłość. Zaniepokojeni są zwłaszcza zamiarem podniesienia wieku emerytalnego oraz zapowiadanymi cięciami w finansach tzw. budżetówki.  

    

Dzień Edukacji Narodowej 2003. Dzień Edukacji Narodowej 2003.
Przemawiał Dyrektor PSP w Żegocinie mgr Jan Adamski. Życzenia złożył pracownikom edukacji okolicznościowe życzenia.
Dzień Edukacji Narodowej 2003. Dzień Edukacji Narodowej 2003.
Dyrektor PSP w Żegocinie Jan Adamski wręczył swoje nagrody m. in. Marii Chojnackiej-Guzik. Dyrektor Adamski przyznał nagrody także pracownikom odbsługi ( wręcza ją Janowi Tyndlowi).
[wstecz]