Papież Jan Paweł II.

DZIEŃ PAPIESKI 2003 W ŻEGOCINIE

        W czerwcu 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła projekt dorocznego dnia promocji nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Każdego roku niedziela października poprzedzająca bezpośrednio rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską, przypadającą 16 października, jest obchodzona jako "Dzień Papieski".

       Jest to dzień szczególnej modlitwy w intencji Papieża. Ma to być również wydarzenie szeroko obecne w mediach i budujące tradycję upowszechniania myśli Jana Pawła II w środkach społecznego przekazu. Towarzyszą mu liczne spotkania modlitewne, atrakcyjne imprezy, jak również ogólnopolska zbiórka pieniędzy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. Wszystkimi przygotowaniami kieruje Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Do grona głównych jej Partnerów, koordynujących wraz z Fundacją przygotowania, należą: Akcja Katolicka, ZHR, ZHP, SHK Zawisza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ogólnopolskie Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej.

        Po raz pierwszy "Dzień Papieski" odbył się 14 października 2001 r. pod hasłem "Pontyfikat przełomów". Drugi "Dzień Papieski" obchodzony w ubiegłym roku 13 października miał hasło: "Jan Paweł II - Świadek Nadziei". W tym roku "Dzień Papieski" będzie obchodzony w niedzielę 12 października pod hasłem: "Jan Paweł II - Apostoł Jedności".

        Z upływem czasu idea Dnia Papieskiego organicznie rośnie i zatacza coraz szersze kręgi. Obejmie wszystkie diecezje, parafie i wspólnoty religijne i świeckie. W jego przygotowanie i przeprowadzenie włączają się samorządy tych miast czy gmin, które przyznały honorowe obywatelstwo Janowi Pawłowi II, a także szkoły, które wybrały go za patrona.

Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach:

       Wymiar intelektualny - jeden z najważniejszych elementów Dnia Papieskiego. Chodzi o przybliżenie szerokiemu ogółowi treści nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II i wiedzy o jego pontyfikacie, widzianym pod specyficznym kątem tegorocznego hasła "Jan Paweł II - Apostoł Jedności". Chcemy, by posłużyła ku temu szeroka debata na łamach i na antenach środków społecznego przekazu. Pomocy i podniety do takiej debaty dostarczy refleksja znawców przedmiotu, ofiarowywana w publikacjach i w trakcie sesji naukowych.
Jak w ubiegłym roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa sesja naukowa, organizowana przez KAI. W Bielsku-Białej sesja poświęcona nauczaniu Jana Pawła II odbędzie się w sobotę 11 października o godzinie 11.30 w Teatrze Polskim.
      Wymiar duchowy. Dzień Papieski to dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencji. Planowanych jest wiele uroczystości liturgicznych, spotkań i czuwań modlitewnych. Dniowi Papieskiemu towarzyszyć będzie Msza św. radiowa i transmitowana przez telewizję. Na zakończenie organizowane będą uroczyste "Apele z Ojcem Świętym" - wieczorne modlitewne zgromadzenia wiernych, zwłaszcza młodzieży, w miejscach, które Jan Paweł II odwiedził w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny.
       Wymiar artystyczny. Przygotowywany jest - jak w poprzednim roku - galowy koncert z okazji Dnia Papieskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie. W kilku większych ośrodkach w Polsce odbędą się koncerty, organizowane przez różne środowiska. Przygotowywane są też występy zespołów młodzieżowych, wieczory poezji, a nawet zloty czy rajdy dla uczczenia tego dnia.
        Wymiar konkretnej solidarności - zbiórka pieniędzy pod hasłem "Dzielmy się miłością". Wielka rzesza Polaków podjęła towarzyszące "Dniowi Papieskiemu" wezwanie do "dzielenia się miłością", składając ofiarę w ogólnopolskiej zbiórce na fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Zbiórka, prowadzona jako zbiórka publiczna przy udziale wolontariuszy z Akcji Katolickiej i organizacji harcerskich, oraz jako parafialna zbiórka przed kościołami, pozwoliła zebrać łącznie ponad 4 mln złotych (w naszej Diecezji prawie 200.000 zł). Dzięki wielkoduszności, okazanej przez niezliczonych, anonimowych darczyńców, Fundacja mogła znacznie poszerzyć program pomocy stypendialnej, skierowanej do najbardziej uzdolnionych gimnazjalistów z ubogich terenów wiejskich. Aktualnie Fundacja ma w skali kraju 1200 stypendystów.

Wystawa "Pielgrzym nadziei".

Wystawkę książek zatytułowaną "Pielgrzym nadziei" zorganizowano w Zespole Szkół w Żegocinie.

       W tegoroczny "Dzień Papieski" bardzo aktywnie włączyła się nie tylko Parafia w Żegocinie, ale także wszystkie gminne szkoły. Już od kilku dni czynna jest, urządzona na szkolnym korytarzu, wystawka książek o Papieżu Janie Pawle II, którą przygotowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Żegocinie. Odbędą się także okolicznościowe akademie, a 16 października - w 25 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża - uczniowie i nauczyciele wezmą udział w uroczystej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona o godzinie 11.30 w miejscowym kościele parafialnym. Podobna Msza Święta zostanie odprawiona także dla pozostałych parafian o godzinie 16.00.  Po wszystkich niedzielnych mszach w dniu 12 października szkolna młodzież zbiera przy kościele do specjalnych puszek pieniądze, które zasilą konto funduszu stypendialnego Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

     W okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II gratulacje i życzenia złożyłą Mu także Rada Gminy w Żegocinie. Już 25 września 2003 roku przyjęła treść uroczystego listu, któy został wysłany na adres J.E. Bp-a Tarnowskiego Wiktora Skworca. [Treść listu >>>]

      Program obchodów Dnia Papieskiego na terenie gminy i parafii jest obszerniejszy. Będziemy o tym jeszcze informować [tutaj >>>]

[wstecz]