NAGRODY WÓJTA GMINY DLA NAUCZYCIELI

Uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy w Żegocinie.

      Usatysfakcjonowani mogą się czuć pracownicy oświaty gminy Żegocina. Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty uzyskała nauczycielka Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej mgr Halina Pączek, 10 nauczycieli otrzymało Nagrodę Wójta Gminy, a w każdej placówce oświatowej gminy zostały przyznane nauczycielom i pozostałym pracownikom szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody dyrektorów. Pięknie przygotowanymi akademiami dziękowali także uczniowie i ich rodzice.

     Ceremonia wręczenia nagród Wójta Gminy Jerzego Błoniarza odbyła się 15 października 2003 roku w Klubie "Relaks" w Domu Kultury w Żegocinie. Przybyli zaproszeni przez wójta nie tylko nagrodzeni, ale także dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych. DO wszystkich zwrócił się gospodarz spotkania Wójt Gminy Jerzy Błoniarz: - Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i że mogę dać satysfakcję i wyrazić radość i pokazać moją dumę z faktu, że Państwo tu obecni i ci, którzy pozostali w swych placówkach znakomicie - podkreślam -  wywiązują się z zadań, które są stawiane przed oświatą. Podkreślam, że z dumą na to patrzę, bo obserwuję, że na przestrzeni paru ostatnich lat poprzeczka   jest podnoszona coraz wyżej. Powód mam o tym mówić dlatego, że słuchając pana wizytatorów odwiedzających nasze szkoły i słuchając analiz wyników badań, podkreśla się dobre wyniki naszych uczniów. Za to chcę szczerze wszystkim podziękować. Nagrody - to chyba nie najważniejsza rzecz. Jak to powiedział kiedyś dyrektor Adamski, gdyby mi wystarczyło - to także pozostałym bym dał, bo zasłużyli na to. Ja także chcę to powiedzieć. Gdyby było więcej pieniędzy, to należałoby wyróżnić więcej osób zasłużonych i oddanych. Mimo nieprzespanych wieczorów, wielu problemów, jestem pod wrażeniem satysfakcji z tego wszystkiego, co Państwo zrobiliście na przestrzeni od czasu, kiedy dane nam było wspólnie się spotykać. Obserwuję to przez pryzmat młodzieży, przez pryzmat szkolnych uroczystości, spotkań, wizytacji i rozmów. Za to wszystko piękne, dobre, chcę Wam dzisiaj bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie życzyć powodzenia w tej trudnej, ale jakże odpowiedzialnej pracy. Ktoś mówił, że to jest poświęcenie i to jest poświęcenie. Coraz bardziej mobilizuje mnie do takiego stwierdzenia to, że biorę udział, choć wybiórczo i krótko, także w maturach i widzę, na czym polega ta odpowiedzialność. Widzę, że absolwenci naszych szkół są dobrze przygotowani do dalszego życia. To się zaczyna od przedszkola. Któż inny, jak nie Państwo to wszystko dla tych naszych najbliższych czynicie. Dziękuję również radzie gminy za mądre decyzje. To także zasługa radnych -  nauczycieli: przewodniczącego komisji oświaty Tadeusza Olszewskiego, pani Lucyny Nowak, Stanisława Guzika, Bogdana Bielaka. Swoją rozwagą, roztropnością powodują, że brak jest w środowisku znaczących konfliktów. Podjęte decyzje nie stworzyły konfliktowej atmosfery. Dlatego im także  serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie pani Danucie Pączek i jej zastępcy pani Stachoń oraz dyrektorom szkół w Łąkcie Górnej i Rozdzielu za ich kulturę i szacunek, jaki sobie okazali przy tworzeniu Zespołów Szkół. W konsekwencji - dobre decyzje. Nim wręczę nagrody i kwiaty, wszystkim tu obecnym chcę za wszystko bardzo serdecznie podziękować. Chcę Wam życzyć, aby w kolejnych latach samorządowi gminnemu nie brakowało środków. Już jutro spróbuję podjąć w stolicy rozmowy w tej sprawie. Dokąd będzie mi dane i będę miał siły, będę się starał, żeby w naszych szkołach było coraz piękniej. Taka jest moja rola. Żeby uczeń w szkole - jak mówił mi świętej pamięci proboszcz Antoni Poręba - młody cżłowiek nie tylko zdobywał wiedzę, ale uczył się także porządku, kultury osobistej, dbałości o piękny wygląd pomieszczeń. Będę się starał ten jego testament wykonać. Życzę wszystkim dużo zdrowia i proszę o przekazanie podziękowań tym, którym nie mogę osobiście złożyć. Niech jak najwięcej pozostanie z lat, kiedy dane nam jest ze sobą współpracować. Chcę także zwrócić uwagę na wychowanie. Sami nie pokonacie trudności, jeśli w ten proces nie włączy się dom, kościół, rodzina. Obserwuję, że także wtym jesteście dobrzy. I za to także Wam dziękuję.   Uczycie, pięknie mówicie o naszej małej ojczyźnie, o naszych zasobach i za to także Wam dziękuję. Niech te nagrody, które za chwilę wręczę, będą wyrazem szacunku ze strony samorządu i więzi z tym, co robicie.

      Po tych słowach Wójt Jerzy Błoniarz w towarzystwie pań z Zespołu Obsługi Oświaty Urzędu Gminy w Żegocinie wręczył swoje nagrody 10 osobom: Alinie Kuska - nauczycielka Publicznego Przedszkola w Żegocinie, przechodzącej w tym roku na emeryturę, mgr Barbarze Janickiej-Mikus - dyrektorce PSP w Bytomsku, mgr Lucynie Nowak - nauczycielce PSP w Bytomsku, mgr Beacie Zapart - nauczycielce PSP w Bytomsku, mgr Barbarze Fąfara-Krawczyk - nauczycielce Zespołu Szkół w Rozdzielu, mgr Barbarze Czech - nauczycielce PSP w Żegocinie, mgr Teresie Białka - nauczycielce Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, mgr Danucie Pączek - Dyrektorce Zespołu Szkół w Żegocinie, mgr Janowi Adamskiemu - Dyrektorowi PSP w Żegocinie. Nagroda została także przyznana nieobecnemu na uroczystości mgr Henrykowi Wrona - nauczycielowi Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. 

     W imieniu nagrodzonych podziękował mgr Jan Adamski. - Miło jest, że nasza praca została dostrzeżona i nagrodzona. Należy podkreślić, że Pan Wójt nie tylko dba o to, aby nasze placówki wyglądały jak najlepiej, ale dba także o to, aby odpowiednio motywować dyrektorów, pracowników i nauczycieli. Myślę, że jest to dobry sposób, bo praca przynosi im nie tylko samą satysfakcję, ale zostaje to nagrodzone.

NAGRODY WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE OTRZYMALI:

Alina Kuska Barbara Janicka-Mikus Danuta Pączek Barbara Czech Lucyna Nowak
Nieobecny na uroczystości
Beata Zapart Barbara Fąfara-Krawczyk Teresa Białka Jan Adamski Henryk Wrona

[wstecz]