WODOCIĄG ODEBRANY

Przepompownia.
       W minionym tygodniu (30 września 2003 r.) odbył się komisyjny odbiór wodociągu, wybudowanego w Łąkcie Górnej przez łapanowską firmę   "INSTALBUD" pana Stanisława Kaczmarczyka. Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej - to największe tegoroczne zadanie inwestycyjne gminy Żegocina. Jego realizacja stała się możliwa dzięki uzyskaniu środków z SAPARD. Całkowita wartość zadania wyniosła 946.236, 59 zł. Aby zapłacić wykonawcy gmina zaciągnęła 246 tys. zł - kredytu pomostowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

      Prace rozpoczęły się na początku kwietnia br. Wtedy to łapanowska firma, która wygrała ogłoszony w końcu ub. roku przetarg, rozpoczęła pierwsze prace. Wykonano 6.509 mb sieci głównej oraz 88 sztuk przyłączy o łącznej długości ponad 2.200 mb przyłączy.Zbudowano także przepompownię oraz stację uzdatniania wody. Wcześniej zostały zbudowane już: ujęcie oraz potężny zbiornik wody.

       Komisja pracująca pod przewodnictwem pracownika Urzędu Gminy Mariana Janiczka, w składzie której byli także: Stanisław Guzik - przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu, sołtys Łąkty Kazimierz Krawczyk, przyszły zarządca wodociągu - dyrektor ZGK w Żegocinie Wiesław Dudziak, inspektorzy nadzoru Ryszard Trojanowski i Janusz Krzysztof oraz przedstawiciele sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i Banku Ochrony Środowiska, dokonali wizji lokalnej sieci wodociągowej. Stwierdzono prawidłowe wykonanie wszystkich elementów sieci. Końcowy protokół został podpisany. Teraz gmina - jako inwestor musi przesłać do Sapardu w terminie do 10 października br. wniosek o tzw. płatność, na kwotę 709.667,44 zł, którą gmina powinna otrzymać przed końcem 2003 r.

      Nie jest jeszcze znany dokładny termin uroczystego przekazania wodociągu do eksploatacji.

   

Tablice informacyjne i hudranty - nowe elementy w krajobrazie Łąkty Górnej. u
[wstecz]