ENERGOOSZCZĘDNIEJ W ROZDZIELU

Uczniowie i nauczycielki - organizatorki akcji dyskutują na szkolnym korytarzu o  wymienianych żarówkach.

     Ponad 100 energooszczędnych żarówek o mocy 15 i 20 watów zostało wkręconych do klasowych i korytarzowych lamp w Zespole Szkół w Rozdzielu. Zastąpiły stare stuwatowe żarówki. Nowe dają taką samą siłę światła jak stare, ale pobierają znacznie mniej energii.
     Wymiana żarówek stała się możliwa dzięki współpracy z Fundacją "Partnerstwo dla Środowiska", która przekazała rozdzielskiej szkole (wtedy jeszcze podstawowej - zespół szkół jest tu dopiero od 1 września 2003 r.) kwotę 2 tys. złotych z przeznaczeniem na ten cel. Aby jednak uzyskać środki szkoła musiała wziąć udział w konkursie "Szkoły dla ekorozwoju". Nauczycielka mgr Barbara Fąfara-Krawczyk i dyrektorka szkoły mgr Alicja Adamczyk opracowały jeszcze jesienią ubiegłego roku audyt, w którym dokonano oceny sposobów gospodarowania energią w szkole. Stwierdzono, że w szkole następują duże straty w energii, a dzieje się tak poprzez złe nawyki, nieszczelne okna w budynku, energochłonny system oświetlenia. Tymczasem energia staje się coraz droższa. Warto więc podjąć działania, które pozwolą zaoszczędzić na opłatach za gaz i energię elektryczną, a pierwszym i chyba najłatwiejszym w realizacji działaniem będzie wymiana żaróek - stwierdzono w konkluzji. Opracowano więc projekt, któremu nadano tytuł "Niejedną zysku chcesz złotówkę - energooszczędną wkręć żarówkę". - Celem realizacji projektu było usunięcie źródeł strat energii w szkole, wyrobienie nawyków oszczędzania energii elektrycznej i gazu, zwrócenie uwagi uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły na konieczność oszczędzania energii, a także wymiana starych żarówek na nowoczesne, energooszczędne źródła światła - powiedziała nam Barbara Fąfara-Krawczyk, która nadzorowała nie tylko przygotowała projekt, ale także nadzorowała całą jego realizację. - To mały krok w całym naszym działaniu na rzecz oszczędzania energii w szkole, ale to dopiero początek. Chcemy bowiem, jeśli tylko środki na to pozwolą, docieplić budynek oraz wymienić stare, zniszczone, pełne dziur okna na nowe, lepiej zabezpieczające budynek przed stratą energii - poinformowała dyrektorka szkoły mgr Alicja Adamczyk.
     Mniejsza ilość spalonego węgla czy gazu - to nie tylko oszczędność na finansach, ale także ochrona środowiska. A o to w pięknej, atrakcyjnej turystycznie, podgórskiej wiosce - jaką jest Rozdziele - troszczy się już nie tylko szkoła. Ale to właśnie ona wskazuje mieszkańcom wsi główne kierunki działań. W latach 1992-95 poprawiono estetykę otoczenia szkoły poprzez urządzenie skalniaków, o które troszczą się sami uczniowie. Dziś już przy bardzo wielu rozdzielskich domach są podobne skalniaki, a otoczenie jest zadbane, czyste i gustownie urządzone. Jak się okazuje - szkoła uczy nie tylko uczniów.

Oszczędzanie energii propaguje także szkolna gazetka.

[wstecz]