WYRÓŻNIENIA DLA ANNY ŁEKAWA I TERESY DZIEDZIC

        Ostatnie dni przyniosły radosne wieści o wyróżnieniach przyznanych dwóm mieszkankom naszej gminy. W końcu października 2003 roku ogłoszono w Borzęcinie wyniki I edycji Festiwalu Twórczości Literackiej Seniorów "Pamięć niczym porcelana". Wśród laureatów 10 nagród głównych znalazła się pani Anna Łękawa - poetka z Łąkty Górnej.

      Natomiast 7 listopada - podczas obchodów 95-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wyróżniona została pani Teresa Dziedzic - Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie, która od wielu lat z dużym powodzeniem i wielkim zaangażowaniem kieruje tą placówką.

Dyplom dla Anny Łekawa.

 Anna Łękawa

      Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie były organizatorami Festiwalu Literackiego Seniorów przebiegającego pod hasłem "Pamięć niczym porcelana". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w borzęcińskim GOK-u 29 października 2003 roku i połączona została z Balem Seniora.

      Ogłoszenie wyników festiwalu poprzedziły występy uczniów klasy Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, recytujących nadesłane na konkurs wiersze oraz zespołu pieśni i tańca "Mali Borzęcanie". Nadesłane prace oceniało jury, w skład którego weszli Janusz Kwaśniak, Kinga Białek, Piotr Kania, Wioletta Kwaśniak i Czesław Małek. Komisja postanowiła przyznać 10 równorzędnych nagród rzeczowych, które otrzymali: Jadwiga Górska z Czchowa, Maria Koniuch z Klubu Seniora w Nowym Wiśniczu, Anna Łękawa z Łąkty Górnej, Jadwiga Szkotak z Olesna, Maria Klasa z Drwini, Kazimierz Bojdo z Łoniowej, Stefan Buchner z Tarnowa oraz trzy mieszkanki Borzęcina - Krystyna Sala, Maria Bach-Kowalska i Maria Czarny.

     Pani Anna Łękawa, która na ten przegląd wysłała trzy swoje wiersze: ""Moje dzieciństwo", "Palmiry" i "Polska wiosna", nie mogła być na uroczystości wręczenia nagród, więc odebrała je kilka dni później. Pani Anno ! Gratulujemy kolejnego wyróżnienia i czekamy na następne wiersze.

 

Teresa Dziedzic
Teresa Dziedzic

Odznaka
Honorowa Odznaka SBP

      Pani Teresa Dziedzic pracuje w żegocińskiej bibliotece już ponad trzydzieśći lat. Jej praca była wielokrotnie oceniana bardzo wysoko. Ostatnio taką ocenę Jej pracy wystawiła Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Żegocinie, która 24 październiika 2003 r. dokonała analizy działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. Komisja podkreśliła wydawniczą działalność biblioteki i promowanie lokalnej twórczości artystycznej.

        Zasłużone więc wyróżnienie - Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  - pani Teresa Dziedzic otrzymała w Tarnowie, podczas uroczystych obchodów 95-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, które odbyły się 7 listopada 2003 roku. Odznaka ta jest jedną z form wyrażania uznania dla pracowników bibliotek, którą otrzymują osoby za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa oraz czytelnictwa. Odznakę Honorową, ustanowioną w 1964 roku nadaje ZG SBP.

       Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest - zgodnie ze statutem - organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. Zrzesza osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Wywodzi się z powstałej w 1915 roku w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej Towarzystwa Miłośników Historii. W 1917 roku członkowie komisji powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą organizację skupiającą bibliotekarzy w kraju odzyskującym niepodległość. Pod koniec 1917 roku ZBP liczył 117 członków. Dziś organizacja ta zrzesza około 9000 członków.

     

Legitymacja Odznaki.

     

[wstecz]