KOMPUTER OD FUNDACJI DLA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Uroczystość przekazania komputera.

      12 grudnia 2003 roku biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, jako pierwsza w gminie, otrzymała od Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka, multimedialny zestaw komputerowy z programem MOL 2000 + (do prowadzenia biblioteki) i łączem internetowym. Przywiózł go osobiście Prezes Fundacji Wojciech Filemonowicz. Nie mógł niestety oglądnąć przygotowanego przez uczniów apelu szkolnego poświęconego książce i czytelnictwu, ale spotkał się z dyrekcją szkoły i przedstawicielami uczniów w szkolnej bibliotece. Od 1 września br.  pracuje tu pani mgr Anna Maurer. Do dyspozycji uczniów jest, gromadzony przez wiele, lat dosyć liczny księgozbiór (ponad 17 tys. woluminów), w którym dominują oczywiście szkolne lektury. Komputer przekazany na ręce dyrektora szkoły mgr Jana Adamskiego, będzie w bibliotece pełnił podwójną rolę. Dzięki zainstalowanemu w komputerze programowi MOL bibliotekarka będzie mogła prowadzić na bieżąco katalog biblioteki, rejestr czytelników i wypożyczeń. Komputer ułatwi jej pracę, choć wcześniej będzie musiała wprowadzić wszystkie dane o książkach i czytelnikach, co będzie bardzo czasochłonną czynnością. Dzięki podłączeniu do internetu komputer będzie też pełnił drugą rolę - umożliwi uczniom i nauczycielom poszukiwanie potrzebnych informacji w internecie, który oferuje m. in. internetowe słowniki, encyklopedie, wirtualne biblioteki itp. 

     - Na pewno jest to dla nas duże wsparcie, ze względu na to, że będziemy mogli skatalogować sobie wszystkie książki i będzie to też ułatwienie przy nauce dla uczniów naszej szkoły. Cieszę się bardzo, że nasza szkoła - jako pierwsza w gminie - otrzymuje od Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka - taki zestaw komputerowy. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu nauczycieli i uczniów, którzy będą z tego sprzętu korzystać - powiedział na początku krótkiej ceremonii przekazania komputera dyrektor PSP w Żegocinie mgr Jan Adamski.

    - Jestem szczęśliwy, że w ramach akcji świątecznej Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka i firmy Orlen Oil to przekazanie mogło się dzisiaj wydarzyć. Myślę, że to pierwszy, ale nie ostatni komputer przekazany szkole w tej gminie. Proszę przyjąć dar i dokumenty z życzeniami, aby komputer służył młodzieży, która będzie mogło szukać w internecie to, co ją ciekawi - powiedział Prezes Fundacji Wojciech Filemonowicz, po czym wręczył dyrektorowi szkoły protokół przekazania komputera. Potem głos zabrał uczestniczący w uroczystości reprezentujący Wójta Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz. - Chciałem serdecznie za ten dar podziękować w imieniu samorządu , bo to nie tylko wsparcie szkoły, ale i gminy. Takiego nowoczesnego sprzętu nam jeszcze dużo potrzeba - stwierdził Sekretarz Gminy. Potem za dar podziękowała delegacja uczniów. - Serdecznie dziękujemy za przekazania przez Fundację im. Andrzeja Urbańczyka naszej bibliotece komputera z oprogramowaniem, który na pewno w znacznym stopniu ułatwi pracę bibliotekarkom, a nas - uczniów zachęci do częstego odwiedzania biblioteki, pożyczania książek i przeglądania stron internetowych - powiedziała jedna z uczennic, a następnie dzieci wręczyły Prezesowi Filemonowiczowi piękny bukiet kwiatów.  

      Tego dnia Prezes Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka Wojciech Filemonowicz wręczył komputery czterem szkołom. W sumie w świątecznej akcji przekazywania komputerów, zasponsorowanych przez Orlen Oil, wręczonych zostanie 30 nowoczesnych zestawów komputerowych. W tym roku Fundacja przekazała bibliotekom szkolnym i wiejskim już około 200 komputerów. To piękny i hojny dar, wyrównujący szanse młodzieży wiejskiej i miejskiej. Dostęp do internetu w mieście, dzięki wielu kawiarenkom internetowym, jest o wiele łatwiejszy i stawia młodzież z miast w uprzywilejowanej pozycji. Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka pomaga te szanse wyrównać.

Przekazanie komputera dla szkolnej biblioteki. Przekazanie komputera dla szkolnej biblioteki.
Apel "Książka - mądry, wierny przyjaciel". Przemawia dyrektor szkoły mgr Jan Adamski. Ceremonia przekazywania komputera odbyła się w szkolnej bibliotece.
Przekazanie komputera dla szkolnej biblioteki. Przekazanie komputera dla szkolnej biblioteki.
Prezes Filemonowicz otrzymał od uczniów podziękowania i kwiaty. Bibliotekarka mgr Anna Maurer (z prawej) podziękowała za otrzymany sprzęt.
[wstecz]