ODPUST PARAFIALNY A.D. 2003

Ksiądz proboszcz Leszek Dudziak wita Jubilata, księży rodaków i parafian.

      W sobotę i niedzielę 6 i 7 grudnia parafia w Żegocinie pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa obchodziła swoje święto. Najważniejsze nabożeństwo - świateczna suma została odprawiona w niedzielę o godzinie 11.00. W koncelebracji nabożeństwa, będącego połaczeniem mszy odpustowej i jubileuszowej ks. Józefa Bobowskiego, prócz niego wzięli udział: ks. dr Janusz Sądel i ks. dr Stanisław Bilski, który podczas nabożeństwa wygłosił piękną homilię poświęconą głównie powołaniu kapłańskiemu i postaci Świetego Mikołaja - patrona żegocińskiej parafii.

     Zanim jednak rozpoczęło się nabożeństwo przed kościołem zagrała orkiestra dęta CKSiT w Żegocinie, która w ten sposób witała przybywających gości, pielgrzymów i parafian. Po ppowitaniu przybyłych i księdza jubilata przez proboszcza parafii ks. Leszka Dudziaka, wszystkie stany żegocińśkiej parafii, reprezentowane przez delegacje dzieci, młodzieży i rodziców, złożyły księdzu jubilatowi Józefowi Bobowskiemu - rodakowi z Rozdziela, a obecnie proboszczowi w Pleśnej koło Tarnowa, gratulacje i życzenia. Śpiewała schola, a w nabożeństwo włączyła się także orkiestra dęta.

    

     Odpust parafialny jest przede wszystkim ważnym przeżyciem dla współnoty parafialnej. Po spełnieniu odpowiednich warunków można bowiem uzyskać wtedy odpuszczenie grzechów. Odpust (łac. pobłażliwość, dobrotliwość, łaskawość) jak naucza Kościół "jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzonej już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości." Pierwszy znany odpust został udzielony w 1019 r. i związany był z pielgrzymką do jednego z sanktuariów. Potem można było uzyskać odpust poprzez udział w wyprawie krzyżowej, natomiast od roku 1300, poprzez nawiedzenie grobu św. Piotra w Rzymie. W wieku XIV papież Klemens VI wydał pierwszy dokument, w którym ogłosił uporządkowaną naukę Kościoła o odpustach. Odpusty były są związane z różnego rodzaju dobrymi czynami ze strony człowieka, który pragnie w ten sposób skrócić kary, jakie zaciągnął wskutek swoich grzechów.

    Odpust parafialny w Żegocinie ma także swoją tradycję. W podziękowaniu za opiekę nad dobytkiem i w celu wyrażenia czci Świętemu Mikołajowi, przed i po zakończeniu nabożeństwa wierni na kolanach obchodzą ołtarz główny.

[wstecz]