wybory00m.jpg (4321 bytes)

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY

w ŻEGOCINIE

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Żegocinie.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Żegocinie
z przeprowadzonych w dniu 7.12.2003 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żegocinie.


       W dniu 7 grudnia 2003 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy w Żegocinie. Wybierano jednego Radnego w okręgu wyborczym nr 4 w Żegocinie, w obwodzie głosowania nr 3.
      Wybory przeprowadziła Obwodowa Komisja Wyborcza w Żegocinie, powołana przez Wójta Gminy, w składzie:
1. Andrzej Rudek - Przewodniczący
2. Stanisława Gąsiorek - Z-ca Przewdniczącego
3. Barbara Janicka - Mikus - Członek
4. Małgorzata Waligóra - Członek
5. Anna Wrona - Członek
       Głosowanie odbyło się w lokalu wyborczym w Urzędzie Gminy w Żegocinie (sala ślubów) w godzinach od 6:00 do 20:00.
Do obsadzenia 1 mandatu kandydowali:
1. Ellnain Zbigniew z KWW - MOJA ŻEGOCINA
2. Ptaszek Bronisław z KWW -POSTĘP
3. Łukasik Reginald z KWW - RUCH LUDOWY - STRAŻ
       Uprawnionych do głosowania było 1.203 wyborców. Głosowało 310 wyborców, z czego 302 oddało głosy ważne, a 8 głosy nieważne
(2 postawiło znak X przy więcej niż jednym nazwisku kandydatów, a 6 nie postawiło znaku X przy żadnym nazwisku)
       Po przeliczeniu głosów Obwodowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że kandydaci na radnego otrzymali następującą ilość głosów:
1. Pan Zbigniew Ellnain - 118 głosów
2. Pan Bronisław Ptaszek - 55 głosów
3. Pan Reginald Łukasik - 129 głosów
       W związku z tym Radnym Rady Gminy w Żegocinie zostaje Pan Reginald Łukasik z KWW - RUCH LUDOWCY - STRAŻ.
       Frekwencja na wyborach wyniosła 25,77 %.
 

Reginald Łukasik.

    Jeśli wszystko przebiegnie bez zakłóceń, nowo wybrany radny Reginald Łukasik złoży ślubowanie podczas najbliższej sesji Rady Gminy, która jest zaplanowana na 11 grudnia 2003 r. Dodajmy, że podczas wyborów samorządowych w październiku 2002 roku Reginald Łukasik uzyskał 191 głosów i wtedy nie wszedł do Rady Gminy, bo wyprzedzili go Tadeusz Olszewski i Kazimierz Waligóra.

     Reginald Łukasik posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Prowadzi własne gospodarstwo rolne i jednocześnie jest Prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie.  W poprzedniej kadencji Rady Gminy w Żegocinie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji d.s. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Wsi. Już trzecią kadencję jest członkiem Rady Sołeckiej wsi Żegocina. Gra w orkiestrze dętej działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

Poprzednie informacje dotyczące wyborów uzupełniających >>>

[wstecz]