ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI W OKOLICACH ŻEGOCINY

      Trzej Królowie, Mędrcy ze Wschodu to w tradycji chrześcijańskiej (wg Ewangelii św. Mateusza) magowie, którzy, prowadzeni przez gwiazdę, przybyli do Betlejem, aby pokłonić się nowo narodzonemu Mesjaszowi - Jezusowi. Trzej Królowie złożyli w darze mirrę, złoto i kadzidło. Nie wiemy o nich właściwie nic więcej - ani kim byli naprawdę, ani jak się nazywali. Wiemy tylko, że prowadziła ich gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, a także że mieli jakąś wiedzę o mającym się narodzić Zbawicielu. Musiało to dla nich być bardzo ważne, skoro odbyli trwającą co najmniej kilka miesięcy podróż, żeby pokłonić się Zbawicielowi i obdarować Go.
     Uroczystość Trzech Króli, albo inaczej Objawienia Pańskiego (Epifanii) istnieje w Kościele od bardzo dawna: pierwsze wzmianki o niej napotykamy już w III wieku na Wschodzie i w IV wieku na Zachodzie. Uroczystość ta obchodzona jest jako święto objawienia się Syna Bożego poganom, czyli innym narodom poza Narodem Wybranym.
     Jakkolwiek Ewangelia nie zachowała imion Mędrców, tradycja podaje, że byli to Kacper (Kasper), Melchior i Baltazar. Stara legenda mówi też, że jeden z Mędrców był Murzynem. Nie mamy jednak na to żadnego potwierdzenia. Kacper, z perskiego gizbar - skarbnik. Melchior, z hebrajskiego melki-or - Bóg jest moją światłością. Baltazar, grecka forma semickiego Belszassar - niech będzie zachowany przy życiu. Trzej Królowie są patronami Kolonii, podróżujących i pielgrzymów, kuśnierzy i producentów kart do gry; bronią przed niepogodą, wzywani są podczas padaczki.


Mateusz Kępa, Piotr Gądek i Grzegorz Rutkowski - Trzej Królowie z Żegociny.

     W święto Trzech Króli, jak potocznie nazywa się Święto Objawienia Pańskiego, przypadające na 6 stycznia, po Żegocinie wędrują od domu do domu trzyosobowe grupki kolędnicze. Przebrani za Trzech Króli śpiewają znaną kolędę "Mędrcy świata monarchowie" i skłądają gospodarzom noworoczne zyczenia. To jeden z dwóch podstawowych zwyczajów związanych z tym świętem. Drugim jest pisanie poświęcona kredą na drzwiach mieszkań napisu K+M+B i aktualnego roku. W ten sposób kultywuje się tutejsze obyczaje, które opisane zostały w książce "W kręgu żegocińśkich baśni, zwyczajów i obyczajów".

     W tym dniu winno się w zasadzie święcić dary, które przynieśli Trzej Królowie Jezusowi do szopki (mirra, kadzidło i złoto). W naszych kościołach święci się kadzidło i kredę. Po powrocie do domu nad drzwiami gospodarz kreśli znaki K+M+B. Mają one strzec domostwo od wszelkiego zła przez cały rok. Poświęconą kredą zataczano też krąg, by szatan nie miał do człowieka dostępu. W święto Trzech Króli chodzą od domu do domu chłopcy stosownie przebrani i śpiewają kolędy związane z tym dniem, jak: "Mędrcy świata monarchowie, gdzie spiesznie dążycie".

[wstecz]