SZKOŁY DLA EKOROZWOJU - PODSUMOWANIE

Szkolne ostoje przyrody, wymiana żarówek - to główne konkursowe działania ekologiczne w szkołach w Żegocinie, Rozdzielu, Bytomsku.

     Już kilkakrotnie pisaliśmy w naszym serwisie o ekologicznych przedsięwzięciach realizowanych na terenie szkół naszej gminy w ramach konkursu "Szkoły dla Ekorozwoju". Dnia 12 stycznia 2004 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni Program "Szkoły dla Ekorozwoju". Program ten  ma charakter ogólnopolski i od roku 1997 jest organizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie. W latach 2001-2003, gdy jego partnerem został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program nabrał bardziej strategicznego wymiaru i objął 17 regionów Polski, angażując ponad 500 szkół, które wykonały przeglądy środowiskowe swoich budynków lub ich otoczenia. W konsekwencji powstawały plany działań naprawczych oraz podejmowano konkretne inicjatywy lokalne, włączając w ich realizację poza młodzieżą, także rodziców, sąsiadów, samorządy, firmy i inne lokalne instytucje. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska wsparła finansowo realizację 161 projektów dotyczących zagospodarowania terenów wokół szkoły, 80 projektów z zakresu oszczędzania energii, 96 projektów dotyczących zagospodarowania odpadów i 36 z zakresu oszczędności wodny. Suma dotacji wynosiła 500.000 złotych. W realizacji programu uczestniczyło ponad 26 tys. osób, zainstalowano ponad 370 budek lęgowych dla ptaków i karmników, zasadzono ponad 4600 różnych gatunków drzew, krzewów i ponad 2700 bylin, wymieniono prawie 9000 żarówek na energooszczędne, w 70 szkołach wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów, wymieniono ponad 60 sztuk baterii łazienkowych na baterie typu EKO, zainstalowano ponad 70 spłuczek kompaktowych oszczędzających zużycie wody. Przeprowadzonym działaniom praktycznym towarzyszyło 10 000 godzin zajęć edukacyjnych dla młodzieży, zaś działania informacyjne objęły blisko 60 000 okolicznych mieszkańców. Założono lub wzmocniono też 7 stowarzyszeń lokalnych. W konsekwencji blisko 20 szkół rozwinęło swoje działania tak, że można je dziś uznać za Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej (Rozwoju Zrównoważonego), czyli ośrodki szkolne pobudzające i skupiające aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzące aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży.

       Podczas warszawskiej konferencji uhonorowano także najktywniejszych, których sukcesy mogą stać się inspiracją dla kolejnych szkół. Głównymi wyróżnieniami uhonorowano 3 szkoły: Szkołę Podstawową w Kluczach (Jura Krakowsko - Częstochowska), Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej w Lubawce (Ziemia Kamienno-górska) i Szkołę Podstawową w Jastrzębi (Ziemia Wadowicka), które otrzymały nagrody rzeczowe w postaci kopiarek o wartości po 9,2 tys. zł każda. Wyróżniono też jeszcze 18 szkół, które otrzymają cyfrowe aparaty. Jest wśród nich Szkoła Podstawowa z podbocheńskich Mikluszowic.

      Jak poinformowała Barbara Urban z Polskiego Klubu Ekologicznego w Bochni - lokalny koordynator konkursu "Szkoły dla Ekorozwoju", w drugiej jego edycji (lata 2001-2003) wzięło udział 25 szkół z terenu powiatu bocheńskiego. Szkoły zdobyły poprzez pisanie wniosków 50.000 zł na realizację wymyślonych i trafnie skonstruowanych wniosków do Fundacji"Partnerstwo Dla Srodowiska" w Krakowie.
      W wyniku konkursu powstało :
      - 9 szkolnych ostoi przyrody
      - w 5 szkołach wymieniono żarówki na energooszczędne,
      - w 6 szkołach wprowadzono urządzenia oszczędzające wodę,
      - w 5 szkołach w prowadzono prawidłowa gospodarkę odpadami, w tym sergregację szkła.
      Szkoły stały się lokalnymi ośrodkami zrównoważonego rozwoju, inkubatorami ekologicznych i społeczych innowacji w zakresie rozwoju lokalnego.
        Na terenie gminy Żegocina wzięły  w tym konkursie udział 3 szkoły podstawowe i Gimnazjum w Rozdzielu . Powstały 3 szkolne ostoje przyrody: w Bytomsku, Łąkcie Górnej i Żegocinie. W 4 szkołach wymieniono żarówki na energooszczędne i wprowadzono inne prace termomodernizacyjne.
       Obecnie szkoły te w ramach nagród otrzymają bezpłatne Zielone Pakiety Educykacyjne.
Jest to multimedialny zestaw do edukacji ekologicznej, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, jednak może on być pomocny także na innych poziomach nauczania. Zawarte w nim materiały koncentrują się na różnych aspektach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Zawiera książkę dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i materiałami pomocniczymi, kasetę wideo z wideoklipami i filmami edukacyjnymi, CD-ROM z obszernymi informacjami na temat ochrony środowiska, grę "Dylematy" i inne materiały. Użytkownicy Zielonego Pakietu będą mogli wzbogacać proponowane w nim plany lekcji filmami wideo oraz zawartymi na CD-ROM-ie informacjami i użytecznymi odsyłaczami do stron internetowych.

       Przypomnijmy, że Partnerstwo dla Środowiska jest Fundacją działającą od 1 lipca 1997 roku, a jej siedzibą jest Kraków. Fundacja wspiera zrównoważony rozwój społeczności lokalnych, głównie przez: zapewnianie wzorców, doradztwa oraz dotacji dla praktycznych działań; łączenie działań lokalnych w trwałe i efektywne przedsięwzięcia regionalne, krajowe i międzynarodowe; pomoc w budowaniu układów partnerskich, aby nadać działaniom lokalnym strategiczny i długoterminowy wymiar oraz pomóc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

[wstecz]