NOWI ŻEGOCIŃSCY POECI

      Verba docent exempla trahunt (słowa uczą przykłady pociągają) - taką sentencję wymyślili starożytni Rzymianie. Słuszność tego powiedzenia możemy potwierdzić taką oto informacją. Oto ujawnili się w gminie Żegocina kolejni poeci. Różne były powody napisania przez nich pierwszych wierszy, ale z pewnością na ich decyzję o pisaniu liryków, miała wpływ działalność kilku żegocińskich poetów, którzy staraniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie, wydali pierwsze swoje poetyckie tomiki. Wymieńmy tu: Marię Juszczyk z Żegociny, Teresę Mrugacz z Bytomska i Józefa Wróbla z Rozdziela.

     Aby jeszcze przez chwilę utrzymać Państwa w napięciu, podaję, że obaj nowi poeci ziemi żegocińskiej - to znane - nie tylko w tej gminie, osoby znane do tej pory z zupełnie innej strony. Jako pierwszy ujawnił się w nowej roli ... Leopold Grabowski - Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego. Na przełomie września i października 2003 roku uczestniczył on w wyjeździe studyjnym do Włoch, poświęconym agroturystyce. Zauroczony pięknem włoskiego krajobrazu napisał w Uncinano (koło Spoleto, w Umbrii) taki oto wiersz:

Leopold Grabowski

Leopold Grabowski

Tam gdzie winnice na wzgórzach
Gdzie oliwkowy jest gaj
Z chmur pasmo gór się wynurza
Bo taki jest cały ten kraj
     Pod szczytem maleńka mieścina
     Jak orle gniazdo uwite
     To tu najlepsza gościna
     Tu spotkasz marzenie ukryte
Ile tu pracy ogromnej
Hartu ducha i woli
Tu wszystko jest takie radosne
Choć czasem są chwile, że boli
     Przybyszu - spójrz ile tu piękna, urody
     Ten kraj pełen historii, legend i mitów
     Jest także natchnieniem poetów
To gospodarze - gazdowie
Piękni, przystojni, kochani
I matka, co z uśmiechem nas ściska
I krząta się po domu jak myszka
     To oni mądrością i wiedzą
     Stworzyli to miejsce prześliczne
     Jak w ewangelii podano - zrobili ją sobie poddaną
A hen z horyzontem
Jest góra wyniosła i sina
"Ta ziemia do Polski należy"
Kupiona krwią polskich żołnierzy
A miejsce to Monte Cassino
     To tu na tronie świata
     Zasiada Polak Wspaniały
     Przypominał nam i innym
     Wspaniałe wolności lata
Życzymy Wam wiele miłości
Szczęścia i pomyślności
Będziemy tęsknić za Wami i za nią
Za tą wspaniałą dla gości przystanią
     Wszędzie spotykamy przyjazne gesty i spojrzenia
     To wy daliście nam prawo
    "Prawo obywatelskie w naszych marzeniach"

      Leopold Grabowski wspomina w swoim wierszu postać Polaka Wspaniałego - papieża Jana Pawła II. Z tą osobą zwiąaany jest także drugi, prezentowany dziś wiersz, którego autorem jest żegociński społecznik, radny .... Franciszek Koszyk. W 25 rocznicę pontyfikatu papieża Jana Pawła II napisał wiersz, który wysłał poprzez Kurię Krakowską do Watykanu. W połowie grudnia 2003 r. przyszedł  do Żegociny list, podpisany przez Mons. Gabriele Caccia - Asesor z Sekretariatu Stanu Watykanu. Czytamy w nim:  "Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraża wdzięczność za życzenia nadesłane z okazji 25. rocznicy wyboru na Stolicę św. Piotra oraz za modlitwę i wszelkie dary duchowe składane w Jego intencji. W jubileuszowej homilii Ojciec Święty powiedział:

      Oto wspomniany wiersz, napisany przez Franciszka Koszyka i wysłany do Watykanu:

Franciszek Koszyk

Franciszek Koszyk

W 25-tą ROCZNICĘ PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Tam gdzie Tybru szumią fale
Watykańskie biją dzwony
Na Piotrowej klęczy skale
Papież Polak rozmodlony
Modli się o pokój świata
By narody się kochały
Niechaj brat miłuje brata
Bogu służy wszechświat cały.
O Królowo z Jasnej Góry
Drogi Skarbie Częstochowski
Rozp
ędź burze, ciemne chmury
Miej w opiece Naród Polski
Żyj nam Ojcze setne lata
Niech Ci Matka Boża wieniec splata
Nie przepadnie Twoja chwała
Bo nauczasz w imię Boga.
Niech Cię wielbi dziatwa wszelka
Boś Ty siła niepojęta
Na Stolicy Piotrowej trzymaj trony
I przybądź w ojczyste strony.
Naród Ciebie wyczekuje cały
By Jego oczy znowu Cię oglądały
I uszy Twego Słowa Bożego słuchały.

      Wierzymy, że nie są to ostatnie wiersze nowych, żegocińskich poetów. Jeśli pojawią się następne, z prawdziwą przyjemnością je opublikujemy.

      
[wstecz]