OBCHODY I ROCZNICY ŚMIERCI KSIĘDZA ANTONIEGO PORĘBY - DZIEŃ I - 23.01.2004

Przy grobowcu Ks. Antoniego Poręby.

       W pierwszym dniu obchodów I rocznicy śmierci Ks. Prałata Antoniego Poręby parafianie z Żegociny wyjechali dwoma autobusami i samochodami prywatnymi do Ptaszkowej. Ponad sto osób, na czele z ks. Januszem Psonakiem, strażackimi pocztami sztandarowymi, udało się na miejscowy cmentarz, gdzie w rodzinnym grobowcu spoczywa Ś.P. Ks. Prałat Antoni Poreba. Tam młodzież szkolna, nauczyciele, strażacy, radni (także Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek i Wójt Jerzy Błoniarz), delegacje żegocińskich stowarzyszeń oraz księża i pozostali parafianie odmówili modlitwy. Na grobowcu, przykrytym gruba warstwą śniegu, złożono wiele wiązanek kwiatów. Zapalono liczne znicze. Po kilkunastu minutowej modlitwie, uczestnicy żegocińskiej pielgrzymki do Ptaszkowej, przeszli do kościoła, by tam uczestniczyć w mszy świętej, celebrowanej przez czterech księży, pod przewodnictwem ks. Janusza Psonaka.
      Zabytkowy kościół zapełnił się wiernymi. Większość uczestników nabożeństwa przyjechała z Żegociny, ale było także sporo parafian z Ptaszkowej, a wśród nich członkowie rodziny zmarłego rok temu księdza Poręby. Tą część nabożeństwa pięknie ozdobił czterdziestoosobowy chór z Ptaszkowej. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz ks. Józef Kmak, który powiedział m. in; że "pierwsza rocznica śmierci Księdza Antoniego, to dobra perspektywa do tego, aby móc w pełni objąć Jego życie. To dobra perspektywa, aby odczytać wszelkie dobro, które przez Jego ręce, przez Jego serce Bóg zdziałał w naszym życiu także. Jest to także dobry sposób na wyrażenie Bogu wdzięczności za Jego życie, za Jego posługę kapłaństwa. To właśnie w tej posłudze, w posłudze Sakramentów Świętych, w posłudze ołtarza mszy świętej, w głoszeniu Chrystusowego Słowa, najpełniej realizował swoje kapłańskie powołanie".   Wyraził także podziękowanie wszystkim, którzy w ciągu minionego roku " tak często dawali świadectwo swojej bliskości z duszpasterzem modląc się tutaj na cmentarzu, zamawiając także msze święte".
     Z powodu dosyć trudnych warunków atmosferycznych opady śniegu, ślisko) , powrót do Żegociny odbył się z pewnymi trudnościami. Jeden z autobusów nie zdołał pokonać stromego wzniesienia w Rozdzielu i z powodu śliskości drogi wjechał do rowu. Na szczęście nic nikomu się nie stało.
     W sobotę dalsza część uroczystości. Rozpoczyna się w Rozdzielu o godzinie 14, gdzie nastąpi poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Księdzu Prałatowi Antoniemu Porębie. Widnieje na niej napis: "Na to człowiek żyje na ziemi, by dni swe zdobił czynami swymi. Księdzu Prałatowi Antoniemu Porębie 1936 - 2003 Proboszczowi Parafii Żegocina, człowiekowi wielkiego serca, gorliwemu kapłanowi, niestrudzonemu społecznikowi, któremu zawdzięczamy przeniesienie i odnowienie tutejszego kościoła - wdzięczni mieszkańcy Rozdziela. 23 stycznia 2004". Różańcem o godzinie 15.30 rozpocznie się nabożeństwo w kościele parafialnym w Żegocinie. 

I rocznica śmierci Ks. Prałata Antoniego Poręby. I rocznica śmierci Ks. Prałata Antoniego Poręby.
Na czele żegocińskiej grupy szły strażackie poczty sztandarowe. Ceremonię modlitewną prowadził na cmentarzu ks. Janusz Psonak.
I rocznica śmierci Ks. Prałata Antoniego Poręby. I rocznica śmierci Ks. Prałata Antoniego Poręby.
Grobowiec pokryły wiązanki kwiatów i znicze. Koncelebrowane nabożeństwo w kościele w Ptaszkowej.

RELACJA Z DNIA II >>> 24.01.2004

OBCHODY 1. ROCZNICY ŚMIERCI KSIĘDZA PORĘBY >>>

[wstecz]