ŻEGOCIŃSKIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWE

Szopka w żegocińśkim kościele.

Tegoroczna szopka w żegocińskim kościele.

    Autorstwo pierwszej szopki przypisuje się św. Franciszkowi z Asyżu. Jak zaświadcza św. Bonawentura: Św. Franciszek na trzy lata przed śmiercią, czyli w roku 1223, przemyśliwał nad tym, jak odświeżyć pamięć narodzin Dzieciątka Jezus i jakby ją odprawić z największą uroczystością, celem wzbudzenia nabożnego ducha (...). Nakazał nanieść siana do groty i przyprowadzić woła(!) i osła. Mając to wszystko, zawołał braci. Ludność zgromadziła się i las zabrzmiał pieśniami. Sługa zaś Boży klęczał nabożnie tuż przy żłóbku, zalewając się łzami i promieniując weselem. Św. Franciszek odczytał Ewangelię. Potem powiedział kazanie o narodzeniu wcielonego Boga. Opisaną szopkę zorganizował św. Franciszek w Greccio koło Rieti, sto kilometrów od Rzymu.
      W Polsce franciszkańskie szopki pojawiły się już w czasach średniowiecza. Początkowo inscenizowane w kościołach szopki były niezwykle proste, pozostawały też wierne przekazom ewangelicznym. Dopiero z czasem wprowadzono do nich nowe postacie zaczerpnięte z literatury apokryficznej, a także różne motywy narodowe. Szopki urządzano zwykle w kościelnych kaplicach nawy bocznej. Budowane je również często na użytek domowy. Z czasem w misterium bożonarodzeniowym pojawiało się coraz więcej osób i tematów świeckich, co doprowadziło w XVIII w. w Polsce do zakazu wystawiania szopek w kościołach. Zrodziła się zatem szopka wędrowna, w której było coraz więcej tekstów obyczajowych, satyrycznych, a także politycznych.
       Mimo, że od tamtych czasów minęło już sporo wieków, nadal w naszych polskich kościołach (choć nie tylko, bo także na rynkach miast i miasteczek) w okresie Bożego Narodzenia budowane są szopki.

Bardzo często są to tzw. żywe szopki. Przy kościołach buduje się zazwyczaj drewniane szopy, w których aktorzy grają role postaci biblijnych: Maryi, Józefa, pasterzy, mędrców, aniołów. Dzieciątkiem Jezus jest prawdziwe maleństwo, czasami lalka. Przy takich szopkach stoją pobudowane zagrody dla zwierząt. Żeby jak najbardziej zbliżyć ludzi przybywających na to widowisko, do tamtych chwil, sprzed dwóch tysięcy lat, teksty literackie wzbogaca się pięknymi kolędami. 

SZOPKA W KOŚCIELE W ŻEGOCINIE

   Najokazalsze panoramiczne szopki budowane są w naszych kościołach w Leżajsku, Krakowie, Tarnowie i "polskiej Jerozolimie" czyli Kalwarii Zebrzydowskiej. Chyba najsłynniejsze są natomiast szopki krakowskie.  Szopki, choć mniej okazałe, ale równie piękne budowane są we wszystkich polskich kościołach. W Żegocinie od kilku już lat budową szopki w kościele parafialnym zajmuje się grupa mieszkańców przysióła Nowa Wieś, kierowana przez pana Jana Burkowicza.

Szopka w Kościele Parafialnym w Żegocinie.

    Szopkę urządzono w połowie lewej nawy kościoła. Od reszty nawy oddzielono ją płótnem, przedstawiającym daleki pejzaż Betlejem. W drewnianej szopce krytej słomą Św. Józef i Maryja, stoją pochyleni nad żłóbkiem z Dzieciątkiem. Za nimi Trzej Królowie. Przed szopką odbywa się ruchomy korowód różnych pastaci, między innymi Tadeusza Kościuszki, który  jedzie na koniu. Dostrzec można polskich powstańców, krakowiaków, górali, a także grających na różnych instrumentach pasterzy i bawiące się dzieci. Błyska gwiazda betlejemska i słychać śpiew kolęd.

Fragment szopki w żegocińśkim kościele. Fragment szopki w żegocińśkim kościele.

SZOPKA W KOŚCIELE W ŁĄKCIE GÓRNEJ

     Od początku istnienia tu parafii, czyli od 1986 roku, przygotowaniem szopki w kościele zajmują się łąkieccy nauczyciele. Urządzono ją w prawej nawie kościoła, na schodach przed ołtarzem bocznym.

Szopka w łąkieckim kościele.

      Pomiędzy choinkami zbudowana została stajenka, w której umiszczono kołyskę z Dzieciątkiem Jezus oraz Józefa i Maryję. Przed szopką figury Trzech Króli, składających hołd. Da się również zauważyć dużego słonia i wielbłąda, a na sianie leżące baranki. Po prawej stronie kilka doniczek z kwiatem zwanym "gwiazdą betlejemską".

SZOPKA W KOŚCIELE W ROZDZIELU

     W Rozdzielu jest taka tradycja, że szopkę budują poszczególne przysiółki. W tym roku zrobił ją tzw. Dwór. Zlokalizowano ją w lewej kaplicy kościoła.

Szopka w kościele w Rozdzielu.

[wstecz]