SZKOLNE OBCOWANIE ZE SZTUKĄ

     Uczniowie Zespołu Szkół w Żegocinie spotykają się z różnymi odmianami sztuk plastycznych nie tylko podczas lekcji, czy w czasie wyjazdów do muzeum, ale także podczas przebywania na szkolnych korytarzach i w salach dydaktycznych. O wychowanie estetyczne, o codzienne obcowanie ze sztuką na wysokim poziomie, dbają tu nie tylko nauczyciele plastyki, ale także uzdolnieni plastycznie nauczyciele innych przedmiotów, wychowawcy świetlicy, a także sama pani dyrektor szkoły mgr Danuta Pączek. W tej szkole pracują m. in. znane z książki "W kręgu żegocińskich twórców kultury" panie malarki: Alicja Janiczek, Katarzyna Kogutowicz, Maria Juszczyk i ich wpływ na rozwijanie plastycznych zainteresowań uczniów jest doskonale widoczny. Tu nie spotyka się mało estetycznych gazetek ściennych, pustych ścian, lecz dzieła sztuki.

    Zaraz po wejściu, na szkolnych korytarzach można - jak w galerii - rozpocząć oglądanie dwóch stałych wystaw. Pierwsza z nich związana jest z patronką szkoły Św. Jadwigą Królową. To kopia bardzo znanej w Krakowie wystawy pt. "Oblicza Świętej Jadwigi" autorstwa prof. dr hab. arch. Jana Bruzdy z Politechniki Krakowskiej. Składa się na nią 20 plansz z reprodukcjami portretów Św. Jadwigi. Każde oblicze królowej poprzedza studium rysunkowe malowane na podstawie ikonografii popwstałej na przestrzeni wieków.

     Druga  to wystawa "Z przeszłości Żegociny", autorstwa Tadeusza Olszewskiego i Czesława Pączka, którzy wyszukali stare fotografie związane z Żegociną, powiększyli je do formatu A-4, opisali i umieścili w antyramach. Ta wystawa jest darem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.

Portret Ks. Antoniego Poręby namalowała Teresa Mrugacz.

Fragment wystawy "Oblicza Świętej Jadwigi".

"Panorama Żegociny" - obraz powstał w czasie realizacji programu "Tu i Tam".

Ikona Św. Jadwigi namalowana przez uczniów Zespołu Szkół w Żegocinie.

      W szkolnej auli im. Ks. Antoniego Poręby umieszczone zostały dwa obrazy. Portret patrona sali Ks. Antoniego Poręby umieszczony został na ścianie auli. Został namalowany w 2003 roku przez malarkę z Bytomska Teresę Mrugacz. Na szczególną uwagę zasługuje tu duży portret Królowej Jadwigi, będący kopią znajdującego się auli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorem tej kopii jest prof. Zdzisław Pabisiak. Obraz umieszczono na ścianie głównej szkolnej auli.

      Dwie duże wnęki na szkolnych korytarzach wykorzystano na umieszczenie w nich dwóch prac plastycznych uczniów. Pierwsza z nich to duży obraz malowany przez kilkudzisięciu uczniów szkół żegocińskich podczas realizacji programu telewizyjnego "Tu i Tam", w którym Żegocina wygrała telewizyjną rywalizację z Łochowem i Supraślem. Było to w maju 2001 roku. Na obraz składa się kilkanaście małych obrazów, a każdy był malowany przez inną grupę uczniów. Drugi z dużych obrazów to ikona, przedstawiająca Św. Jadwigę, namalowana w październiku i listopadzie 2003 roku przez 64 uczniów, pracujących pod kierunkiem nauczycielki - Katarzyny Kogutowicz. Stylem nawiązuje do ikon bizantyjskich. Centralnie umieszczono portret królowej. Wokół niego znajduje się 12 scen związanych z dokonaniami Św. Jadwigi. Wizerunek Świętej Patronki wykonany jest techniką wyklejanki i wysypywanki z nasion zboż, ziół, traw i słomy. Sceny boczne malowane są farbami temperowymi i zawieraja także drobny dekoracyjny element z materiałów roślinnych. Całość scala słomiane obramowanie. Mimo bogatej kolorystyki i narracyjnego charakteru dzieło nawołuje do skupienia i zadumy za sprawą pozy królowej zastygłej w świętym zamyśleniu.

[wstecz]