ŻEGOCIŃSKI PRODUKT LOKALNY

Co będzie żegocińskim produktem lokalnym ?

         Fundacja Partnerstwo dla Środowiska tak określiła produkt lokalny: "To wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej".

      Produkt lokalny stwarza szansę poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi i małych miejscowości, zapewniając pozytywne efekty środowiskowe oraz społeczne. Rozwój produktów lokalnych jest korzystny zarówno ze względów środowiskowych (wykorzystywane są naturalne zasoby środowiska), gospodarczych (nowe firmy, dochód dla mieszkańców, podatki dla gminy, rozruch lokalnej gospodarki), jak i społecznych (miejsca pracy, ciekawe zajęcie, realizacja celów życiowych, wzrost poziomu życia i przywiązania do regionu). Produkt lokalny musi być konkurencyjny w stosunku do dostępnych wyrobów, dopiero wówczas ma szansę wykorzystać swą wyjątkową wartość - lokalność. W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku jest tak duża, że o zakupie produktu decyduje wiele czynników. Klienci poszukują różnych produktów: ekologicznych, ciekawych, markowych, nieanonimowych. W przypadku produktu lokalnego klient otrzymuje prócz oferty cenowej informacje o pochodzeniu, historii produktu, jego powiązań z regionem, innymi produktami.

       Podejmowanie przez wytwórców inicjatyw gospodarczych napotyka liczne bariery, wynikające zarówno z braku wiedzy i doświadczenia oraz nieznajomości praw rynku, jak i z braku zasobów finansowych i organizacyjnych by zapoczątkować produkcję, a zwłaszcza by wprowadzić wyrób na rynek i uczynić go produktem. Program Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska" pt. "Produkt Lokalny" ma pomóc w zakresie kreowania produktów lokalnych, jak również w organizacji systemów zapewniających im samodzielną pozycję na rynku. Program Produkt Lokalny służy pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości.

        Z pewnością słyszeliśmy o łąckiej śliwowicy, toruńskich piernikach, krakowskich obwarzankach. Co może być takim "żegocińskim produktem lokalnym ? Czekamy na Państwa propozycje.

Wyroby z drewna ? Kołacze ? Miody ?
?
Jabłka ? Mrożonki ?

[wstecz]