STRAŻACY W ROKU 2003

      21 lutego 2004 roku odbyła się w Nowym Wiśniczu roczna narada Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Poprowadził ją pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Bochni st. kpt. inż. Krzysztof Kokoszka. Wśród zaproszonych gości byli także wójtowie bocheńskich gmin oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnych. Gminę Żegocina reprezentowali: Wójt Jerzy Błoniarz i Komendant Gminny ZOSP w Żegocinie Władysław Zatorski.  Komendant Kokoszka omówił zagadnienia dotyczące obecnego stanu kadrowego, wyposażenia i działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. W jego sprawozdaniu znalazły się następujące informacje:

      W roku 2003 odnotowano 711 zdarzeń, w których interweniowali strażacy. Oznacza to w stosunku do roku poprzedniego wzrost ilości zdarzeń o: 126 pożarów i 43 miejscowe zagrożenia. Ilość alarmów fałszywych utrzymała się na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku 2002, tj. 21 wyjazdów. W porównaniu do roku 2002, w roku 2003 odnotowano duży wzrost ilości pożarów - aż o 63 %.

      Jak z zestawienia wynika najwięcej pożarów miało miejsce w mieście i gminie Bochnia i gminie Rzezawa, a najmniej w gminach Żegocina, Drwinia i Trzciana.
      W roku 2003 odnotowano natomiast spadek ilości miejscowych zagrożeń o 10,5 % tj. o 43 zdarzenia. Dokładne dane przedstawia poniższa tabela.

       Główne przyczyny miejscowych zagrożeń w 2003 r. to: nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, nietypowe zachowaniem zwierząt i owadów, działania związane z usuwaniem skutków gwałtownych, porywistych wiatrów i intensywnych opadów deszczu.

             Główną przyczyną powstania pożarów w toku 2003 były podpalenia umyślne, które spowodowały powstanie pożaru w aż 67% przypadków. Zwraca uwagę bardzo duża ilość pożarów w uprawach rolnych. Chodzi tu głównie o wypalanie traw, zwłaszcza w miesiącu marcu.

      Jednostki OSP z terenu gminy Żegocina miały na szczęście w roku 2003 mało pracy. Wyjeżdżali do akcji 17 razy, w tym do 4 pożarów. Zrobiły to tylko sekcje OSP Żegocina (17 razy, w tym 4 pożary i 13 innych zdarzeń) oraz OSP Łąkta Górna (do 1 pożaru).

[wstecz]