POMOGŁA TELEWIZJA POLSKA S.A.

      

      W grudniu minionego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie napisał do Telewizji Polskiej S.A. wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla potrzebujących wsparcia dzieci z terenu gminy Żegocina. Prośba dotyczyła środków uzyskanych przez telewizję z akcji Reklama Dzieciom "By spełnic dziecięce marzenia". Reklamy te były wyemitowane w okresie świątecznym.

      W lutym 2004 r. nadeszła z TVP informacja o przyznaniu pomocy w wysokości 20 tysięcy złotych. - To była bardzo dobra i radosna nowina, gdyż dzięki tym środkom będziemy mogli wspomóc najbardziej potrzebujące dzieci. Wprawdzie staraliśmy się o więcej, ale i tak jesteśmy Panu Prezesowi Skoczkowi i całemu Zarządowi Telewizji bardzo wdzięczni za okazaną pomoc - powiedział Wójt Jerzy Błoniarz. Zaraz po przelaniu tej kwoty na konto gminy powołano pod przewodnictwem Kierowniczki GOPS pani Bożeny Orzeł zespół, składający się z pracownika GOPS i dyrektorów szkoł i przedszkoli, który miał za zadanie dokładnie przeanalizować potrzeby i podzielić środki.

       Wspomniany zespół zdecydował już, że środki przekazane zostaną na: rehabilitację chorych dzieci, leczenie 7 dzieci (w tym m. in. Piotra Wolaka), poprawę warunków mieszkaniowych 4 dzieci oraz dożywianie około 200 dzieci. Na prowadzenie akcji dożywiania przeznaczono połowę przyznanej kwoty.

       Podziękowanie za przekazane środki na ręce Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. wysłali 26 lutego 2004 roku Wójt Gminy Jerzy Błoniarz i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Orzeł. Swój list zakończyli słowami starożytnej poetki Safony "Dobrych ludzi nikt nie zapomina".

       Telewizja Polska przekazała także kilka gadżetów, które zostały wręczone dzieciom podczas tegorocznego balu karnawałowego, jaki dla dzieci z terenu gminy zorganizowano w Domu Kultury w Żegocinie.

[wstecz]