PROFILAKTYKA ANTYALKOHOLOWA

      Z anonimowych ankiet przeprowadzonych w latach poprzednich przez Pełnomocnika Urzędu Gminy Żegocina d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czesława Pączka wśród młodzieży Zespołu Szkół w Żegocinie wynika, że po alkohol sięga coraz więcej młodych ludzi, a wielu w piciu piwa nie widzi nic złego. Dlatego bardzo ważną sprawą stały się działania mające na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu.

    Jedną z metod prowadzenia antyalkoholowej profilaktyki jest realizacja w Zespole Szkoł w Żegocinie programu profilaktycznego "NOE - PRAWDA, MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ". W dniach 2 i 4 marca 2004 r. w auli szkolnej uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie z gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego. Prowadzącymi zajęcia z uczniami byli: Wanda Harasiuk, Eugeniusz Dabrowski i Stanisław Klimek z Klubu Abstynentów "Maryja" z Tarnowa. Podczas pięciogodzinnego spotkania z uczniami poprzez pokazanie fragmentu filmu "Noe", wymiany zdań z uczniami, mini wykłady na temat czynników uzależnień od alkoholu, opowieść byłego alkoholika, scenek odgrywanych przez uczniów ("Rzeźba rodziny", "Osiemnastka") uświadamiano młodych ludzi o zdrowotnych, społecznch, finansowych skutkach nadużywania alkoholu. Budowano coś w rodzaju symbolicznej arki, która ma uratować ludzi od alkoholowej zguby.

    Dynamicznie poprowadzone zajęcia zainteresowały uczniów, któzy chętnie odpowiadali na pytania, zgłaszali pomysły, uczestniczyli w scenkach. O tym, że zajęcia im się podobały świadczy fakt, że w anonimowej ankiecie przeprowadzonej po zajęciach ocenili je na piątkę w sześciostopniowej skali szkolnej.

    Organizatorem tego przedsięwzięcia był Czesłąw Pączek - Pełnomocnik Urzędu Gminy w Żegocinie d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wspólpracował z pedagogiem szkolnym panią Alicją Janiczek. Zajęcia sfinansowano z tzw. funduszu alkoholowego Urzędu Gminy w Żegocinie. Środkiu tego funduszu pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

     Problemowi alkoholizmu, jak i innym zagrożeniom (przemoc, nikotynizm, narkomania, AIDS), Zespół Szkół w Żegocinie poświęca wiele miejsca w szkolnym programie profilaktycznym. Realizują go: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciele, wychowawcy klas i świetlicy. Od kilku już lat na wiosnę odbywają się w szkole konkursy plastyczne ("Nie truj się", "Narkotyki, alkohol - wybór nalezy do Ciebie", "Alkohol kradnie wolność"). W minionym roku szkolnym szkoła przystąpiła do policyjnej akcji "Unikaj zagrożeń". Modzież mogła wykazać się umiejętnościami w konkursach: plastycznym, literackim, sportowym. O wspomnianych wyżej zagrożeniach dyskutuje się także na lekcjach wychowawczych. W niektórych uczestniczył Pełnomocnik UG d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czesław Pączek. Szkoła posiada bogatą wideotekę z filmami o tej tematyce. Prenumerowane są także specjalistyczne czasopisma dla młodzieży i nauczycieli: " "Remedium", "Karan", "Wychowawca", "Sekty i Fakty", "Trzeźwość".

     W kwietniu i maju odbędzie się w szkole kolejna impreza profilaktyczna. Będzie to hapening pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł".

Zajęcia przeprowadzili członkowie Klubu Abstynenta "Maryja" z Tarnowa. Młodzież chętnie włączała się w realizację programu "Noe".

[wstecz]