ROLNICZE SZKOLENIA

      10 marca 2004 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie odbyło się już drugie spotkanie z rolnikami z Żegociny, dotyczące wypełniania wniosków o wpis do ewidencji producentów (termin ich złożenia - do 20 maja br.), jak również wniosków o dopłaty obszarowe (od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 r.). Sala była zapełniona po brzegi, w szkoleniu uczestniczyło więc ponad 50 osób. W programie spotkania był nie tylko wykład, ale także praktyczne wypełnianie przykładowych druków. Dlatego poproszono rolników o przyniesienie długopisów i wymaganych dokumentów.
       Szkolenie, przy współudziale Anny Wrona - inspektora MODR, pracującej na terenie gminy Żegocina oraz przedstawiciela Izby Rolnej prowadził przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa w Bochni mgr Paweł Sajdak. Były także obecne osoby przeszkolne przez Agencję, zatrudnione przez Urząd Pracy w Bochni na okres od 1 marca do 20 kwietnia br. Ich zadaniem jest udzielanie wszechstronnej pomocy przy wypełnianiu wniosków. Na terenie gminy Żegocina są to: Joanna Rozum z Bytomska, Joanna Kuźma z Rajbrotu, Mariusz Adamczyk z Łąkty Górnej i Edyta Rożnowska z Bytomska. Wcześniej musiały odbyć przeszkolenie, które odbyło się w Rzezawie.
      - Dziś było z nas prośba o poradę i informację już ponad 20 osób. Chodziło im głównie o pomoc w wypełnieniu wniosku o wpis do ewidencji producentów - powiedziała Edyta Rożnowska, która od godziny ósmej dyżurowała z koleżankami w Urzędzie Gminy w Żegocinie.           Osoby te mogą przyjść z pomocą nawet do domu rolnika. Kontaktować w tej sprawie można się z sołtysami poszczególnych wiosek. Ponadto mają dyżury w poniedziałki w Urzędzie Gminy w Żegocinie; we wtorki w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej, w środy w Świetlicy Wiejskiej Rozdzielu, w czwartki w Bełdnie, a piątki w Bytomsku. Pracują w godzinach od 8 do 13.

        To szkolenie nie było pierwszym poświęconym tematowi pisania wniosków. Poprzednie, także przy dużym udziale zainteresowanych rolników, zorganizowane było w listopadzie minionego roku. Na tym nie koniec. W przyszłości będą organizowane szkolenia dotyczące tzw. kwot mlecznych.

Około 50 osób uczestniczyło w pierwszym szkoleniu, które odbyło się 10 marca 2004 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Anna Wrona z MODR, Joanna Rozum, Edyta Rożnowska i Joanna Kuźma udzielają porad Reginaldowi Łukasikowi z Żegociny.

[wstecz]