Z MODLITWĄ U ŚWIĘTEJ JADWIGI

       Około sto osób: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół w Żegocinie oraz zaproszeni przez nich goście wzięli udział w specjalnej Mszy Świętej, odprawionej w tej części Katedry Wawelskiej, gdzie znajduje się czarny, wawelski krzyż, pod którym zawsze modliła się Święta Jadwiga i pod którym - w niewielkiej trumience -  spoczywają doczesne szczątki Wawelskiej Pani. 

      Delegacja społeczności szkolnej wyjechała do Krakowa, odpowiadając na zaproszenie Kustosza  Grobu Św. Jadwigi Królowej Ks. Infułata Janusza Bielańskiego, złożone 22 listopada 2003 roku podczas uroczystości nadania Zespołowi Szkół w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej. Przed nabożeństwem uczniowie i ich nauczyciele zwiedzili najciekawsze zabytki Wawelu.

       Po wejściu do Katedry Wawelskiej, przed ołtarzem Św. Jadwigi, powitał przybyłych Ks. Infułat Janusz Bielański, który powiedział: "Przed Mszą Świętą chcę się jeszcze na Was popatrzeć. Witam bardzo serdecznie wszystkich: panią dyrektor, całe grono i Was - droga młodzieży. To myśl Świętej Jadwigi, żeście tu przyjechali. Będziecie mieli Mszę Świętą przy tym ołtarzu, gdzie się Jadwiga często modliła. Przy tym krzyżu często rozmawiała z Bogiem. Dużo rzeczy rozwiązywała tu, przed ołtarzem. Występuję przed Mszą, bo Ksiądz kardynał polecił mi jechać na pogrzeb do Babic, tam umarł proboszcz Ks. Marian Budzyk. Tu powtarza się to, cośmy przeżyli nie tak dawno w Waszej szkole, gdzie jeszcze raz Wam dziewczęta i chłopcy gratuluję - można powiedzieć - koncertu, jakiśmy przeżyli, tej akademii wspaniałej. To było wszystko tak wspaniale przygotowane, tak sensowne, tak mądre, tak budujące. Przyznam się Wam, że od tamtego czasu przez Waszą parafię, przez Żegocinę nie przejeżdżałem. Mam czyste sumienie, że nie wstapiłem do szkoły, ale jak widzę po sobie, nie wytrzymam, żebym nie wstąpił. To się tak zawiązują, takie życzliwe myśli, które sprawiają, że człowiek się poznaje z ludźmi, zaprzyjaźnia i coś wspólnego wielkiego się dzieje. Młodzieży kochana ! Byliście przy dzwonie, w grobach i tutaj, przy tym ołtarzu, to Wam życzę: czasem przyjdź tu przed ten ołtarz, na ten krzyż się popatrz, na Jadwigę i poproś ją o pomoc, żeby każda dziewczyna była jakby Jej obrazem żywym w postępowaniu swoim jak ta wspaniała nasza Pani Wawelska.  Mężczyźni też - to żaden wstyd, przyjść, poprosić Jadwigę o pomoc, o światło, a Ona przecież - wierząc w Świętych Obcowanie, z Bogiem nawiązuje kontakt, może wiele łask wyprosić. Bardzo dziękuję za życzenia, jakieście mi złożyli. To było dla mnie wielkie zaskoczenie. Rano, jak wstałem i zobaczyłem, że jest śnieg, to pierwsze było "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario", tu żebyście dojechali. Potem się dowiedziałem o wypadku jakiegoś tira, to sobie myślę: "Boże, Boże". Ale na szczęście przyjechaliście punktualnie. Życzę oczywiście dobrej modlitwy, miłego zstąpienia z tego Wawelskiego Wzgórza i dojechania do swoich domów, do ukochanej przez Was szkoły. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Gdyby nie ten pogrzeb, to ja bym Mszę Świętą odprawił. No, więc jadę na ten pogrzeb, a za wszystko bardzo serdecznie dziękuję.

      Po tym krótkim wystąpieniu Ks. Infułat opuścił kaplicę, w której o godzinie 13 rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez księdza Jacka. Do nabożeństwa służyli żegocińscy ministranci. Uczniowie czytali także teksty modlitw. Pierwsza z nich była następująca: "Gromadzimy się w tej Świątyni,  aby - uczestnicząc w Mszy świętej przy relikwiach Naszej Patronki - Świętej Jadwigi Królowej  -  modlić się do Boga za Jej wstawiennictwem. W sposób szczególny pragniemy dziękować Bogu za przyjaciół naszej szkoły, którzy wielkim wysiłkiem i pomocą przyczynili się do tego wielkiego czynu, jakim było nadanie Zespołowi Szkół w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej. Święta Nasza Patronko, Królowo Jadwigo !  Stajemy dziś przed Tobą, potwierdzając fakt, iż Ty stałaś się naszą przewodniczką do Boga na naszej trudnej drodze nauki i pracy.  Pragniemy Ci podziękować za wszystko to, co do tej pory dzięki Twemu wstawiennictwu zdołaliśmy osiągnąć. Stojąc w tej Katedrze Wawelskiej ośmielamy się również prosić Cię, byśmy przez wierność w wypełnianiu na co dzień naszych obowiązków, godnie realizowali hasło "Czyń, co widzisz". Modlitwa ta wyjaśnia intencję odprawianej Mszy Świętej. Uczestnicy nabożeństwa modlili się także w intencji Ojca Świętago Jana Pawła II, zmarłych niedawno: żegocińskiego proboszcza Ks. Prałata Antoniego Poręby i nauczycielki Zespołu Szkół Barbary Wolak, a także wszystkich zmarłych nauczycieli pracujących niegdyś w żegocińskiej oświacie.

       Delegacja uczniów złożyła dary ofiarne, wśród których był piękny bukiet kwiatów ofiarowany Św. Jadwidze. Kilkakrotnie podczas nobożeństwa śpiewała żegocińska schola parafialna, złożona z uczennic Zespołu Szkół w Żegocinie. W końcowej części Mszy delegacja uczniów złożyła Bogu i Świętej Jadwidze podziękowania za łaski i prosiła o dalsze wspieranie w życiu i pracy.

       Po zakończeniu nabożeństwa zrobiono sobie w Kaplicy pamiątkowe zdjęcie. Podobne wykonano przed całą Katedrą Wawelską.

Uczestników nabożeństwa powitał Ks. Infułat Janusz Bielański. Musiał jednak opuścić Katedrę, aby udać się na pogrzeb zmarłego kapłana.
Uczestników nabożeństwa powitał Ks. Infułat Janusz Bielański. Musiał jednak opuścić Katedrę, aby udać się na pogrzeb zmarłego kapłana.
Uczniowie odczytali przed ołtarzem teksty modlitw Na ręce księdza Jacka złożyli dary ofiarne.
Uczniowie odczytali przed ołtarzem teksty modlitw. Na ręce księdza Jacka złożyli dary ofiarne.
Nabożeństwo uświetniła żegocińska schola. Uczestnicy nabożeństwa.
Nabożeństwo uświetniła żegocińska schola. Część z uczestników nabożeństwa (na pierwszym planie prof. Dousa).

     Dla uczestników tego nabożeństwa było to ogromne przeżycie. Chyba po raz pierwszy przed Wawelską Panią śpiewała żegocińska młodzież i w tak dużej liczbie osób modlili się uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Żegocinie. Licznie w nabożeństwie wzięli udział uczestnicy listopadowej uroczystości nadania imienia. Byli wśród nich m. in. prof. Stefan Dousa z małżonką Jalantą, prof. Zdzisław Pabisiak, prof. Maria i Jan Bruzdowie,  Dyrektor Archiwum Św. Jadwigi w Krakowie dr Stanisława Postawa, Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek i Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, Przewodnicząca Rady Rodziców Maria Guzik.

Pamiątkowa fotografia uczestników nabożeństwa wykonana przed Katedrą Wawelską.

Pamiątkowa fotografia uczestników nabożeństwa wykonana przed Katedrą Wawelską.

[wstecz]