WYSTAWA FOTOGRAFICZNA "RUMUŃSKA BUKOWINA I POLACY"

Wystawa "Rumuńska Bukowina i Polacy".

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie zapraszają do zwiedzania wystawy fotograficznej pt. "Rumuńska Bukowina i Polacy". Otwarto ją w dniu 3 marca 2004 r. z osobistym udziałem autora zdjęć   Ks. Dr Andrzeja Jedynaka. Wystawa, znajdująca się w małej sali dydaktycznej CKSiT w Żegocinie będzie czynna do końca marca 2004 r.

Wstęp bezpłatny.

Ks. Dr Andrzej Jedynak.

Ks. dr Andrzej Jedynak

      Ks. Prałat Dr Andrzej Jedynak urodził się 29.11.1946 r. w Porąbce Uszewskiej. Tam też ukończył szkołę podstawową i został przyjęty do małego seminarium duchownego w Tarnowie. Po jego rozwiązaniu przez ówczesne władze komunistyczne, od roku 1963 kontynuował naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie - Mościcach. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1964 r. rozpoczął studia w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. W rok po rozpoczęciu studiów - jak wielu ówczesnych seminarzystów - został powołany do zasadniczej służby wojskowej w Brzegu nad Odrą. W tamtych ponurych czasach, była to jedna z licznych metod walki z Kościołem. Po dwuletniej służbie wojskowej, umocniony w swoich wcześniejszych postanowieniach, powrócił do Tarnowa aby kontynuować studia filozoficzno-teologiczne. W roku 1971 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako młody kapłan został kolejno wikarym w Zawadzie koło Nowego Sącza, Łączkach Brzeskich, Tymbarku i Pilźnie.

      Liczne obowiązki duszpasterskie nie przeszkodziły Mu w kontynuowaniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w roku 1975 uzyskując tytuł mgra teologii. W 1983 r. objął probostwo w Chotowej koło Dębicy. Plonem Jego proboszczowania jest nowy kościół parafialny i uporządkowany teren wokół nowej świątyni. Uporządkował również parafialny cmentarz, na którym wybudował nową kaplicę cmentarną. Jego praca nie ograniczała się tylko do spraw duszpasterskich i kościelnych. Ks. Andrzej był w tym czasie inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego. Stał na czele komitetów gazyfikacji, budowy wodociągów i telefonizacji wsi. Dzięki Jego wytrwałości i energii doprowadzono do wybudowania w Chotowej dwóch mostów i szkoły. Częstokroć pomieszczenia plebani udostępniał parafianom dla organizacji różnego rodzaju kursów podnoszących umiejętności i kulturę życia mieszkańców. Mimo licznych obowiązków znajdował czas na kontynuację studiów historycznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w roku 1987 obronił pracę doktorską z historii Kościoła. Ks. Dr Andrzej Jedynak jest także autorem monografii naukowej o biskupie tarnowskim Józefie Grzegorzu Wojtarowiczu. Swoje liczne prace publikował w wielu czasopismach naukowych.

       W latach 1997 - 1999 wydał obszerną czterotomową monografię poświęconą swojej rodzinnej wiosce - Porąbce Uszewskiej. Nieco wcześniej, bo w 1966 r. ukazała się książka autorstwa Ks. Andrzeja Jedynaka pt. "Wdzięczność jest pamięcią serca", która stanowi głęboką refleksję nad przemijaniem i zmiennością ludzkiej natury.
     Od roku 1998 Ks. Prałat Andrzej Jedynak jest proboszczem parafii w Gromniku. Tu również okazał się dobrym i zaradnym gospodarzem parafii. Mimo licznych obowiązków duszpasterskich, których raczej nie ubywa, znajduje czas na prace na rzecz środowiska lokalnego i rozwijanie swojej turystyczno-krajoznawczej pasji. Ks. Andrzej Jedynak jest także pilotem wycieczek zagranicznych i przewodnikiem beskidzkim I klasy przy Oddziale PTTK "Beskid" w Nowym Sączu, pełniąc tam równocześnie funkcję kapelana.
       Ta pasja wędrownicza zaprowadziła Ks. Andrzeja wraz z grupą sądeckich przewodników w 1999 r. do Rumunii na Bukowinę, gdzie od blisko 200 lat mieszkają nasi rodacy, których ojcowie zawędrowali w tamte strony, aby podjąć pracę w tamtejszych kopalniach soli i na gospodarstwach rolnych. Plonem tej wyprawy turystycznej jest duża liczba fotografii i przeźroczy.

     W listopadzie 2003 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy miało zaszczyt gościć Ks. Dr Andrzeja Jedynaka, który opowiedział o Polakach, których los rzucił na obcą ziemię. Dzisiaj, dzięki uprzejmości Autora zdjęć prezentowanych na tej wystawie, możemy lepiej zrozumieć dole i niedole życia naszych rodaków na Rumuńskiej Bukowinie. Więcej informacji o życiu Polaków na tamtych terenach dostarcza nam pięknie ilustrowana publikacja zatytułowana "Pod jednym niebem - Polacy na Rumuńskiej Bukowinie".

Z przewodnika do wystawy.

"RUMUŃSKA BUKOWINA I POLACY"  - FRAGMENT WYSTAWY

Polacy z Rumuńskiej Bukowiny. Piękne bramy, studnie i prawosławne monastyry - to główne  atrakcje turystyczne Bukowiny.

       Na wystawie zgromadzono ponad 100 fotogramów autorstwa Ks. Andrzeja Jedynaka. Komisarzami wystawy są: Teresa Dziedzic - Kierowniczka GBP w Żegocinie i Czesław Pączek  - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińsksiej. Autor zdjęć Ks. Dr Andrzej Jedynak zapowiedział swoją obecność na wernisażu. Będzie więc okazja do osobistego spotkania z księdzem - przewodnikiem turystycznym, regionalistą i wielkim społecznikiem. Będzie także można zakupić książki, których autorem jest Ks. Jedynak i uzyskać Jego autograf.

RELACJA Z WERNISAŻU >>>              WIĘCEJ O BUKOWINIE i POLSKICH EMIGRANTACH >>>

[wstecz]