DZIEŃ ZIEMI 2004

     Po raz pierwszy obchodzono go w 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. Uroczystościom towarzyszył niespotykany dotąd entuzjazm. Dwadzieścia milionów Amerykanów porzuciło biura i urzędy, wychodząc na ulice w tanecznych korowodach. Dziesięć tysięcy szkół i dwa tysiące uniwersytetów, a nawet Kongres Stanów Zjednoczonych zawiesiły w tym dniu działalność, gdyż większość pracowników zamiast do pracy poszła na spotkania ugrupowań ekologicznych. W Polsce po raz pierwszy świętowano "Dzień Ziemi" w 1990 roku, w Warszawie. Obchodom towarzyszyły liczne spotkania, wykłady, dyskusje z udziałem polityków i działaczy ekologicznych, zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty oraz zabawy.
     Obecnie co roku, w okolicach 22 kwietnia, miliony ludzi na całym świecie w różnoraki sposób manifestuje przeciwko postępującej degradacji środowiska. Od paru lat różne imprezy z okazji "Dnia Ziemi" organizowane są w wielu miastach i wioskach Polski.

     W obchody "Dnia Ziemi" corocznie włącza się Szkolne Koło Geograficzne, działające przy Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie i prowadzone przez mgr Stanisławę Łach.   W przeddzień święta uczniowie posadzili przy szkole 20 drzewek brzozy. 22 kwietnia członkowie koła zaprezentowali na apelu społeczności szkolnej samodzielnie przygotowaną inscenizację przedstawiającą dzieje Ziemi w poszczególnych erach i okresach. Nawiązali do naszej małej Ojczyzny - Żegociny, apelując o poznanie jej przeszłości, czytanie dostępnej literatury związanej z gminą. Pokazali, że mogą włączyć się w akcję zbierania eksponatów do tworzonej w Żegocinie izby regionalnej. Swój występ zakończyli apelem o poszanowanie przyrody, troskę o jak najpiękniejsze otoczenie domów i szkoły. Na ręce dyrektorki szkoły mgr Danuty Pączek uczniowie przekazali samodzielnie napisany tomik wierszy o tematyce ekologicznej. Pokazali tym samym, że sprawy troski o Ziemię - ojczyznę wszystkich ludzi, nie sa im obce.

    Szkolne Koło Ekologiczne działa już wiele lat. Prowadziło różnego rodzaju akcje. Co roku i to dwukrotnie, członkowie koła zbierają śmieci w żegocińskim kamieniołomie. Troszczą się o ukwiecenie klas i otoczenia szkoły. W pracowni założona została hodowla kaktusów i innych roślin sucholubnych. Uczniowie redagują także gazetki ścienne o tematyce ekologicznej. Wyjeżdżają na wycieczki w celu poznania najpiękniejszych zakątków kraju. Jak z tego widać bardzo różnorodna jest działalność pedagogiczno-wychowawcza, a jej efektem może być coraz to większa troska o środowisko. Można to było odczuć już w tym roku, albowiem prawie w ogóle nie wypalano na terenie gminy traw w okresie wczesnej wiosny.

[wstecz]